Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hotely a další ubytovací zařízení se často bez úpravy vody neobejdou

V hotelech a dalších ubytovacích zařízeních nachází voda řadu využití. Ať už se jedná o samotné koupelny hotelových pokojů nebo využívání vody v hotelových restauracích, barech, hotelových prádelnách či rekreačních zařízeních a bazénech. Dále nachází voda uplatnění v klimatizačních zařízeních a při vytápění. Pro maximální spokojenost a komfort hostů je tak podstatné zajistit její nejvyšší možnou kvalitu, což se však často neobejde bez její úpravy.

Úprava vody se proto stala běžnou součástí špičkových hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení. Potřeba úpravy vody mimo jiné také vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a z vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky vody a četnost její kontroly. Úprava vody má pro hotely mimo jiné řadu nezanedbatelných výhod.

Nejčastější problémy

Hotely a další ubytovací zařízení se mohou setkat s nepřeberným množstvím problémů vody, proto je vymezen pouze okruh nejčastějších problémů, který zahrnuje zejména hotelové pokoje, kuchyně, topné systémy, klimatizaci, hotelové bazény a hotelové prádelny. Jde zejména o problém zvýšené tvrdosti vody a o obsah nebezpečných bakterií ve vodě. Dále se může jednat o zvýšený obsah železa a manganu, zákal, pachuť či zápach vody apod.

Zvýšená tvrdost vody

Jedním z nejčastějších problémů představuje pro hotely právě zvýšená tvrdost vody. Tvrdá voda je charakteristická zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku ve vodě, má vliv na hotelové kuchyně, topné systémy, vytápění a hotelové prádelny, kde způsobuje řadu problémů. Zvýšená tvrdost vody má za následek zejména tvorbu vodního kamene například ve varné konvici, pračce, kotli, topení a potrubí. Dalším důsledkem tvrdé vody je snižování účinnosti až úplné ucpání používaných zařízení a s tím spojená vyšší energetická spotřeba.


Tvrdá voda také stojí za nevzhlednými bílými skvrnami na kuchyňském nádobí, usazeninami v bazénu a sníženou účinností pracích prostředků (je tak nutná vyšší dávka pracího prostředku pro stejný účinek jako v případě použití měkké vody). Jedním z posledních důsledků tvrdé vody je vysušování pokožky po sprchování či koupání.

Obsah nebezpečných bakterií ve vodě

Dalším častým problémem hotelů a dalších ubytovacích zařízení, který není radno podceňovat, je výskyt bakterií a virů ve vodě, které jsou odpovědné za přenos řady nemocí. Významnou roli pro hotely hraje zejména výskyt bakterie Legionella Pneumophila, jejímž vhodným prostředím pro její výskyt je teplá voda. Legionella způsobuje potenciálně smrtelnou legionářskou nemoc nebo mírnější formu infekce tzv. pontiackou horečku. Nejčastějším způsobem nákazy legionellou je vdechnutí infikovaného vodního aerosolu do plic při sprchování či z klimatizace, výjimečně může dojít k nákaze i při pití.

Dalším běžným patogenem, se kterým se mohou hotely setkat, je bakterie Pseudomonas aeruginosa, která se vyskytuje především ve vyhřátých bazénech a vířivkách. Tato bakterie je původcem nepříjemného kožního onemocnění a často způsobuje nevolnost, průjmy, zvracení a zánět středního ucha. Z vyhřívaných bazénů je také možné se nakazit již zmíněnou legionellou pouhým vdechnutím páry. Ojedinělý není výskyt ani dalších bakterií, proto je nutné tomuto problému věnovat dostatečnou pozornost.
Ostatní problémy vody

Dalším problémem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení, který bývá typický, je zvýšená koncentrace železa a manganu ve vodě, jejímž projevem je zákal a nahořklá chuť vody. Tento problém se vyskytuje především u vody čerpané z podzemní vody a z vrtu. Primárně zvýšený obsah železa a manganu nezpůsobuje žádné zdravotní rizika, ale toto prostředí se většinou stává živnou půdou pro bakterie. Dalším důsledkem je zvýšení nákladů na provoz a vytápění hotelu, jelikož dochází ke korozi rozvodů vody a k usazování potrubí, kotle, bojleru a dalších zařízení, kterými protéká voda.

Řada dalších problémů se týká samotných hotelových bazénů, jako je například nízké a vysoké pH, zakalená voda, silný chlorový zápach, apod. Více o problematice bazénové vody lze zjistit v článku úprava vody v bazénech.

Technologická řešení

Při úpravě vody v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních se uplatňuje široká škála fyzikálně-chemických metod, a to zejména oxidace, redukce, filtrace, membránové procesy, ionexové technologie a další.

Odstranění tvrdosti vody a železa

Pro odstranění zvýšené tvrdosti vody se nejčastěji využívá iontové výměny, jejímž principem je výměna iontů vápníku a hořčíku za neškodné ionty sodíku. Na tomto principu funguje změkčovač vody AquaSoftener, pro který je typická bezobslužnost a dlouhá životnost. Dalším vhodným zařízením je úpravna vody AquaEmix, která funguje také na principu výměny iontů, kdy speciální patentovaná směs na sebe navazuje nežádoucí látky. Úpravna vody AquaEmix je multifunkčním řešením pro odstranění železa, manganu, tvrdosti vody a amonných iontů.

Pro odstranění všech forem železa lze využít elektrolytické úpravny teplé vody KEUV-TV, která je charakteristická svoji šetrností k životnímu prostředí. Využití tohoto zařízení vede k ochraně rozvodu a dalších technologií před úsadami, čímž významně prodlužuje jejich životnost. Sekundárním přínosem je snížení mikrobiologického života v rozvodech, kterým slouží železo jako živina.
Odstranění bakterií a dalších polutantů

Pro odstranění bakterií ve vodě se nejčastěji využívá chemické dezinfekce, kdy nejčastější uplatnění pro hotely a bazény nachází zejména využití chlordioxidu. Hlavní přednosti chlordioxidu oproti běžnému chloru jsou vyšší dezinfekční účinky a výhodou je také, že při jeho použití nevznikají nežádoucí látky, jako jsou toxické a karcinogenní trihalogenmethany a halogenoctové kyseliny. Chlordioxid je velmi silné oxidační činidlo, které eliminuje viry, bakterie, řasy, pesticidy a dokonce odstraňuje zápach, pachuť, nežádoucí zbarvení vody a pomáhá snižovat i obsah železa a manganu ve vodě. Pro aplikaci chlordioxidu se využívá plně automatický a bezobslužný generátor chlordioxidu EuroClean OXCL, který je považován za nejúčinnější metodu pro odstranění legionelly. Pro odstranění bakterií ve vodě se dále využívá dezinfekce pomocí UV lampy, která je charakteristická ekologickým způsobem dezinfekce bez využití chemikálií.

Uplatnění také nachází reverzní osmóza. Tento membránový proces slouží k plošnému odstranění všech druhů znečištění. V úpravě vody se využívá zejména k odstranění minerálů a atypických polutantů, jako jsou dusičnany, těžké kovy či pesticidy, ale výjimkou nejsou ani bakterie. Nevýhodou využití reverzní osmózy je citlivost membrán na volný chlor, proto je třeba využít filtru s aktivním uhlím, který slouží k odstranění volného chloru i jeho sloučenin. Filtr kromě toho slouží k odstranění zápachu a zachycení pesticidů, zákalu a těžkých kovů. Uplatnění však nalezne řada dalších filtrů a jiných zařízení.

Hlavní přínosy úpravy vody

Správně upravená voda pro hotely a ostatní ubytovací zařízení znamená zejména jejich efektivní provoz a snížení nákladů, ať už se jedná o ochranu nebo prodloužení životnosti spotřebičů, sanity, klimatizace a rozvodů. Již nepatrné zanesení do 1 mm může znamenat nárůst spotřeby elektrické energie až o 20 %.

Dále upravená voda zajišťuje její nezávadnost a s tím spojenou ochranu zdraví hostů. Příkladem může být mikrobiologické zabezpečení a eliminace škodlivé legionelly, ale i dalších bakterií či virů. Je-li součástí hotelová prádelna, tak úprava vody vede navíc ke snížení množství pracího prostředku a zaručuje měkkost a čistotu ručníků a ložního prádla. A pokud je také součástí kuchyně či restaurace, tak upravená voda eliminuje nevzhledné usazeniny vodního kamene na nádobí a prodlužuje životnost profesionálního gastro vybavení. V neposlední řadě správně upravená voda poskytuje křišťálově čistou bazénovou vodu a zaručuje spokojenost hostů a komfort.

Řešíte-li nějaký problém vody, tak se neváhejte na nás obrátit. Rádi vám poradíme a vymyslíme pro vás vhodné řešení.


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.