Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vodovodní přípojky
Archiv článků od 21.5.2002 do 10.9.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

10.9.2007
Ing. Pavel Poloprudský, Ing. Michal Kvarda

Představíme-li si, že v prostorných podzemních kolektorech je možná instalace, údržba i opravy rozvodných prvků bez výkopových prací ve vozovkách i chodnících, pak jsou výhody kolektorizace jednoznačně patrné a vyváží i poměrně vysoké investiční a provozní náklady.

20.7.2007
Itron Czech Republic s.r.o.

Článek uvádí zásady pro správnou instalaci vodoměrů a je tak odpovědí na četné dotazy na toto téma v diskusi čtenářů.

25.3.2006
redakce, G-servis Praha, s.r.o.

Rozhovor s RNDr. Martinem Guthem, obchodním ředitelem společnosti G-servis Praha s.r.o. rekapituluje znalosti z oblasti úpravy vody, ale reaguje i na problematiku dusičnanů, což je problém jak soukromých studní, tak veřejných vodovodů.

28.12.2005
Wavin Czechia s.r.o.

Článek představuje 3 technologie pro bezvýkopové renovace vodovodního, plynovodního i kanalizačního potrubí. Například technologie Neofit je určena pro renovaci vodovodních přípojek, které vykazují netěsnosti, či jsou z hygienicky závadného olova, z azbestocementu a jiných materiálů.

1.11.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

31.10.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

28.6.2005
Ing. Dagmar Kopačková

V článku je uveden přepis zvukového záznamu příspěvku JUDr. Žaludové, který zazněl v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody a kanalizace 2005. Představenstvo SOVAK doporučilo poslancům v zastoupení vodovodů a kanalizací, aby novela zákona ve znění, v jakém ji předložilo ministerstvo, nebyla schválena.

16.2.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Druhý díl informace o exponátech na výstavách Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula/Elexpo a nově Coneco Praha představuje přístroje pro zjištění úniku plynu a přístroje pro lokalizaci vodovodu.

21.10.2004
Ing. Ladislav Kroček, výkonný viceprezident Asociace montážních firem technických zařízení

Pravděpodobně nejvýznamnější a také nejkontroverznější změnou doprovázející vstup České republiky do Evropské unie byla, a to nejen pro podnikatele, rozsáhlá změna systému uplatňování DPH. Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 235/2004 Sb., který nahradil stávající zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

22.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Praktické rady, jakým způsobem a jaké je možno získat dotace z fondů EU a aktuální stav legislativy - i to jsou témata doprovodného programu. Na tiskové konferenci se mimo jiné diskutovalo také o problematickém navýšení DPH právě v oblasti výstavby ČOV, ale také např. o stejném navýšení sazby DPH pro výstavbu vodovodní přípojky, ačkoliv pro bytovou výstavbu zůstala snížená sazba DPH.

3.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Novelizace zákona upravuje podmínky pro vlastníky vodovodů a kanalizací, zapracovává elektronickou formu dokumentů, ale především nově definuje náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod. Součástí článku jsou také platná směrná čísla roční potřeby vody.

21.5.2002
Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.

Nový zákon č. 274/2001 řeší řadu problémů, které v době státního vlastnictví vodovodních a kanalizačních sítí a řádově jiných cen vody problémy nebyly. Jedním z nich např. přesné stanovení podmínek pro měření odběru vody.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama