Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporného bodu o opravách přípojek

Ministerstvo zemědělství bude dál prosazovat novelu zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporné části novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy. Ta byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana.


Sporná část novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana. Uvedl to na dnešní mimořádné tiskové konferenci ministr zemědělství Petr Bendl.

„Ministerstvo si je vědomo, že problém sporů mezi majiteli přípojek a provozovateli sítí přetrvává. Proto bude se všemi zainteresovanými stranami i nadále jednat, přičemž řešení vidí do budoucna například v tom, že by opravu přípojky hradil její majitel pouze po hranici jeho pozemku. Opravu té části přípojky, která vede pod veřejným prostranstvím, by platil provozovatel sítě,“ řekl Petr Bendl.

Úřad ombudsmana požadoval změnu zákona na základě zkušeností při vyřizování stížností občanů. V současnosti platí výměnu přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu přípojek, a to i pod veřejným prostranstvím provozovatel kanalizační nebo vodovodní sítě. Vlastníci pak často žádali o opravu přípojky, která už byla za hranicí životnosti, a bylo jasné, že ji brzo bude nutné opravovat znovu. Takové neúčinné opravy zvyšují náklady všem uživatelům.

Již dříve jsme o tematu novely zákona psali na TZB-info před jednáním v poslaneckých výborech v článku: Opravy vodovodních přípojek v předloze novely zákona a upozorňovali na skutečnost, že v definicích ze zákona z r. 2001 je: "Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak." Zároveň se ovšem v současném znění zákona hovoří:
 • o nových přípojkách:
  Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 • a také samostatně o opravách a údržbě:
  Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Změnu v předloze novele zákona komentovala pro ČT 24 ředitelka Sovak Miloslava Melounová, která zároveň potvrdila, že sdružení bylo překvapeno stažením problematického ustanovení z novely zákona. V pořadu Ekonomika ČT24 mimo jiné zaznělo:


  ředitelka sekretariátu Sovak Miloslava Melounová v pořadu Ekonomika ČT 24 16.4.2013 k tématu financování oprav přípojek.
 • "Množství opravovaných přípojek nemáme spočítáno, to musí spočítat jednotlivé vodárenské společnosti. Ale máme spočítání, že se opravuje od 0,1 až 1 % přípojek ročně, což je zanedbatelné množství."
 • "Náklady nejsou takové, aby se mohlo snížit vodné a stočné."
 • "Některé přípojky jsou staré 70, 80 let a jsou ocelové pozinkované. My je jen opravujeme, ale prostředky, které by vložil vlastník nemovistosti by mohly být použity na rekonstrukci. Nastala disproporce mezi opravou a rekonstrukcí."
 • "Stavební zákon nikomu neukládá předávání zaměření přípojky. My ani nevíme, kudy přípojky vedou."
 • "Převzali jsem síť, ale síť nejsou přípojky. Síť jsou vodovodní a kanalizační řady v ulicích, na které jsou přípojky napojeny."
Poslanci mohou podávat pozměňovací návrhy do 9. května.
„Pokud zůstane návrh v současné podobě, budeme požadovat sjednocení pohledu na vlastnictví v rámci zákona“, uzavřela Melounová
 
 
Reklama