Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nelegální odběry pitné vody a černé produkce odpadních vod

Z celkových 121 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 97 %. V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty.

Voda, kanalizace. Jak se odhalují potenciální černé odběry? Foto D.Kopačková, redakce
Voda, kanalizace. Jak se odhalují potenciální černé odběry? Foto D.Kopačková, redakce

Černých odběrů bylo loni méně, ale za více peněz

Pražské vodovody a kanalizace zákazníkům nafakturovaly loni 3,9 miliónů korun (v celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce), zatímco za rok předchozí to bylo 3,2 miliónů korun. V roce 2021 PVK evidovaly 323 případů, v uplynulém roce pak 276.

„V celkových výsledcích se nejvíce promítla dofakturace stočného za nelegální produkci odpadních vod u jednoho z průmyslových areálů,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Z celkových 121 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 97 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ upřesnil Mrázek. U černých odběrů pitné vody firma prošetřila 155 případů a podařilo se jich prokázat 126. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (75 %), neměřená odbočka před vodoměrem (14 %) a neevidovaná vodovodní přípojka (10 %).

Jak se odhalují potenciální černé odběry?

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontrolují objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace.
Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťují PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Přečtěte si také Jak proměnit naměřená data v užitečné přehledy? Přečíst článek

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody

Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností a užívání nemovitosti trvá delší dobu, dobu trvání neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění stanoví PVK v souladu s občanským zákoníkem a zpravidla fakturují náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 606 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. Kanalizační síť měří 3 791 kilometrům, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 025 kilometrů.

Přečtěte si také Stále více zákazníků Pražských vodovodů a kanalizací využívá vodoměry s dálkovým odečtem Přečíst článek