Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 16.1.2006 do 10.3.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

10.3.2008
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Ústav ZTB, Fakulta stavební VUT v Brně

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu vychází z výpočtových průtoků, průtočných rychlostí a tlakových ztrát v potrubí a zařízeních. Protože norma ČSN EN 806-3 platí pro dimenzování potrubí jen v některých budovách a nevylučuje dimenzování podle národních norem, byla v roce 2007 revidována ČSN 73 6655.

4.12.2007
Borealis s.r.o., Reinhold Gard (Borealis AB, Stenungsund, Švédsko), Petr Vondráček

Trubky vyrobené z PP-RCT mají vyšší tlakovou odolnost a je tak možné pro stejnou aplikaci použít trubky se stěnou slabší než mají příslušné trubky vyrobené ze standardního PP-R. Zabrání se použití trubek se zbytečně velkými průměry a z pohledu hygieny nebezpečné stagnaci vody.

29.10.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Článek se věnuje problematice dvou dříve běžných materiálů, které se dnes v nových rozvodech již nepoužívají. V případě olova se dokonce starých rozvodů chceme co nejdříve zbavit.

17.9.2007
překlad Ing. Antonín Chyba

Rozsah škod roste úměrně požadavkům na úroveň bydlení - tj. i na vzhled instalovaného potrubí. Autor ukazuje na náhodně volených příkladech, že příčinou vzniklých škod bývá často nedbalost a nedostatečná odbornost při montáži.

11.6.2007
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT v Brně

Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.

26.3.2007
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, jednatel QZP, s.r.o.

Autor v článku dává do souvislosti nedodržení kvality teplé vody a platnou legislativu v oblasti trestního práva.

19.10.2006
Ostendorf - OSMA s.r.o.

Největší český výrobce plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci, firma Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. představuje prvky vnitřní a venkovní plastové kanalizace, které jsou výjimečné jak svými vlastnostmi, tak technologií výroby a možnostmi použití.

2.5.2006
Hungarian Copper Promotion Centre - HCPC, Ing. Mojmír Kelča, partner HCPC

Ke zvýšenému zájmu o měděné potrubí pro rozvody plynu v budovách přispěl rovněž nástup lisovaných spojů do této oblasti. Jejich použití se vyznačuje mimo jiné vysokou požární bezpečností při provádění montážních prací.

24.4.2006
Zuzana Vranayová, doc. Ing. CSc., Danica Košičanová, PhD., Katedra TZB SvF TU v Košiciach

Článek hovoří o připravované normě pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů prEN 806-5, která bude zavedena do českého i slovenského systému národních norem a obsahuje řadu nových zásad nejen pro běžnou údržbu, ale např. i pro uvedení do provozu po dostávce podle délky odstávky. Z hlediska aktuální hygieny se jedná o zásadní změnu přístupů.

10.4.2006
Ing. Dagmar Kopačková

V článku najdete například: jaké uvažovat hodnoty potřeby vody pro bytový dům, jaký je stav přípravy další části nové normy pro vnitřní vodovody, kritéria pro volbu baterie, návrh nerezového potrubí. Je úkolem projektanta zpracovat provozní řád?

20.3.2006
Ing. Miroslav Hartl, Geberit

Článek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.

13.3.2006
Prof. Ing. V. Skokan, DrSc.

Zavedení a ustálení nové terminologie není jednoduché, protože vyžaduje změnu některých dlouholetých a vžitých označení. Nová terminologie však vnáší řád do názvosloví pro teplou i studenou vodu, sjednocuje názvosloví v oboru zdravotní techniky a vytápění a je platná ve všech zemích EU.

27.2.2006
Ing. Ivana Attlová, technický poradce Wavin Ekoplastik

Výzkumy ukázaly, že baktericidní účinky mědi jsou pouze dočasné, že při dlouhodobém používání potrubního systému nemá to, zda použijeme jako materiál měď nebo plast žádný vliv. Skutečný faktor, který ovlivňuje šíření Legionelly je řešení a provozní vlastnosti potrubní trasy.

2.2.2006
STP - Společnost pro techniku prostředí

Seminář je určen pro všechny, kdo navrhují ohřev vody a potrubní trasy vodovodu a kdo tato zařízení provozují, schvalují a užívají. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

30.1.2006
Ing. Zdeněk Žabička

ČNI vydalo změnu Z2 ČSN 73 6660 přesto, že se v současné době zpracovávají další části evropské normy EN 806 a po schválení všech částí normy se bude harmonizovat jak ČSN 73 6660, tak i ČSN 73 6655. Změna Z2 se týká zkoušení vodovodu, ale i dalších článků normy, které v praxi činí problémy.

16.1.2006
Ing. Jindřich Matějka

Článek předkládá k diskusi názor, že systémy vícevrstvého potrubí vykazují vysoké ztráty tlaku na tvarovkách a běžné výpočtové programy s těmito odpory dosud nepočítají. Problematika se týká projektantů všech potrubních sítí z tohoto materiálu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama