Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

HWAT – tichá revoluce v teplé vodě

Dohřev teplé užitkové vody bez cirkulačního potrubí je chytré, komfortní, ekonomické a ekologické řešení. A nejen to. Revoluční řešení HWAT se kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí. Přímý vliv má na oblast projekční, technickou, stavební a ekonomickou.

HWAT – teplá voda v kohoutku
HWAT – teplá voda v kohoutku

Někdy se povede technické řešení, které je geniální svou jednoduchostí a přitom má mnohem dalekosáhlejší účinky a souvislosti, než je „pouze“ řešení jednoho technického problému. Příkladem je jednotrubkový systém HWAT, přinášející jednoduché a přitom velmi účinné řešení dohřevu teplé vody v potrubí – v jedné trubce, pomocí jednoho kabelu. Revoluční řešení se pak kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí. Přímý vliv má na oblast projekční, technickou, stavební a ekonomickou. Systém je ale výrazným přínosem i pro oblasti ekologie, zdraví a samozřejmě i každodenního komfortu a úspory provozních nákladů. Tak komplexní a mnohostranné řešení by jistě nemohlo vzniknout bez jiného geniálního patentu se značkou Raychem – inteligentního samoregulačního topného kabelu. Reálným spojením symbolicky tak protichůdných pojmů, jakými jsou elektřina a voda, vznikl produkt, který právem můžeme nazvat tichou revolucí v teplé vodě.

 

Princip systému HWAT

Systém má pouze jednu větev. Odpadá instalace zpětného potrubí a tepelná ztráta z jeho provozu vyplývající. 40–45 % úspor vzniká odstraněním tepelných ztrát vznikajících cirkulací ve zpětném potrubí. Odpadá také potřeba cirkulačního čerpadla, což jsou další uspořené investiční a provozní náklady. Výrazně se tak snižují vstupní investice a minimalizuje se riziko mechanických závad systému. HWAT nemá mechanické části, jako jsou cirkulační čerpadla nebo kontrolní ventily, které se opotřebovávají, a proto je de facto bezúdržbový.

HWAT funguje na principu kompenzace tepelné ztráty potrubí pro teplou vodu samoregulačním kabelem připevněným k potrubí pro udržování teploty. Trubka je vyhřívána takovým množstvím tepla, které je úměrné jejímu ochlazování, prostřednictvím samoregulačního systému – ale jen v místech, kde je potřeba. Samoregulační topný kabel nahrazuje ztráty při distribuci teplé vody a dodává tepelný výkon v závislosti na požadavcích odběru teplé vody. Díky tomu lze nastavit teploty pro jednotlivé trubky s teplou vodou (i pro každou zvlášť) až do výše teploty vody v zásobníku. Lze tak udržovat konstantní teplotu vody za každé situace.

Prostřednictvím jednotrubkového rozvodu a odbourání cirkulačního čerpadla nedochází k ochlazování vody v bojleru cirkulací. Teplá voda se v něm vrství, nemíchá se se studenou a je tak okamžitě k dispozici. Odpadá plýtvání vodou při odtáčení studené. V praxi to v běžné domácnosti znamená až 3 zahradní bazény za rok, což určitě není malé množství. Šetří se tak na vodném, stočném i na energii nutné k vyrovnání vznikajících teplotních rozdílů při průtoku/odtoku studené vody. Roční výdaje za domácnost jsou pak o mnoho veselejší.

Cirkulační systém – dvojnásobné množství potrubí a tepelných ztrát
Cirkulační systém – dvojnásobné množství potrubí a tepelných ztrát
HWAT systém – pouze jedno potrubí s topným kabelem
HWAT systém – pouze jedno potrubí s topným kabelem

Prevence chlazení

Kromě úspor za teplou vodu může mít provoz tohoto jednotrubkového systému dohřívání teplé vody i zcela opačný praktický dopad. Může efektivně přispívat k chlazení objektu. Tento efekt lze pozorovat především ve velkých komerčních centrech a provozních areálech. V těchto budovách je zejména v letním období vynakládáno velmi mnoho energie na chlazení prostor. Část z této energie se dá uspořit. Vezmeme-li v potaz, že použitím jednotrubkového systému HWAT odpadají tepelné ztráty 8 W/m z vedení zpětné trubky, lze snadno zjistit, kolik energie odchází do prostoru a kolik energie je nutné „znovu“ vynaložit na krytí tohoto vznikajícího „přebytku“. Je tedy výhodnější předcházet zahřívání objektu a tím snížit potřebu chlazení.

Kabely, izolace a budíky

Systém využívá samoregulační topné kabely HWAT-L, HWAT-M a HWAT-R, odlišující se topným výkonem (7 W/m v 45 °C, 9 W/m v 55 °C, 12 W/m v 70 °C). Kabely jsou navrženy tak, aby zajistily udržování optimální teploty užitkové vody v rodinných domech, bytech, kancelářích, hotelech, nemocnicích, sanatoriích, sportovních střediscích apod. V případě HWAT-M je doporučený ovladač HWAT-ECO s ohledem na efektivní využívání energie. V případě kabelu HWAT-R je ovladač nutností, tento kabel také umožňuje tepelné potírání bakterie Legionella až do odběrných bodů.

Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-L
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-L
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-M
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-M
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-R
Inteligentní samoregulační topný kabel HWAT-R

Jednoduché řešení – topný kabel přiložený k potrubí + tepelná izolace
Jednoduché řešení – topný kabel přiložený k potrubí + tepelná izolace
Termostat HWAT T-55 pro úsporný provoz menších rozvodů teplé vody
Termostat HWAT T-55 pro úsporný provoz menších rozvodů teplé vody

Systém jednotlivých potrubí může být používán s kotlem s menším výkonem, nevrací se zde studená voda z cirkulace, díky tomu je rovněž efektivnější ohřev vody. Pro efektivní fungování a omezení tepelných ztrát na minimum je pro potrubí s instalovaným samoregulačním topným kabelem dodávána velmi kvalitní tepelná izolace minimalizující ztráty. Dalším zajímavým prvkem je sofistikovaný spojovací systém RayClic, který byl vyprojektován a navržen speciálně pro samoregulační topné kabely Raychem a zkracuje dobu montáže na čtvrtinu. Zavedení kabelu bez izolace do spojovacího modulu a upnutí několika šroubů je vše, co je potřebné pro provedení spojky.

HWAT-ECO je snadno programovatelná řídicí jednotka, zajišťující používání systému výhradně pro udržování teploty v potrubní síti, nikoliv pro ohřev vody. V případě, že tato jednotka není instalovaná, doporučuje se pro kabel HWAT-L použití spínacích hodin QWT-05 s týdenním cyklem. Termostat HWAT-T55 dokáže zajistit úsporu energie snížením teploty například v nočních hodinách.

Nabídka kabelů a řídicích jednotek a možnosti jejich kombinací tak pokrývají celé spektrum uživatelských požadavků.

Inteligentní samoregulační kabel Raychem HWAT zajistí požadovanou teplotu vody
Inteligentní samoregulační kabel Raychem HWAT zajistí požadovanou teplotu vody
Řídicí jednotka pro hospodárný provoz. Programovací jednotka HWAT-ECO zajistí optimální a úsporný provoz
Řídicí jednotka pro hospodárný provoz. Programovací jednotka HWAT-ECO zajistí optimální a úsporný provoz

Úspora v budoucnosti

HWAT – uspoří energii a vodu
HWAT – uspoří energii a vodu

Výhody HWATu ve zkratce:

  • nižší vstupní investice daná úsporou materiálu, technologie, práce a času (odpadá zpětné potrubí)
  • úspora elektrické energie a to na ohřívání vody i chlazení objektu (neohřívá se teplem ze zpětného potrubí)
  • úspora vody, tzn. vodného i stočného
  • úspora prostoru/místa v šachtách
  • minimální náklady na provoz
  • minimální náklady na údržbu
  • uživatelsky velmi komfortní

Dosud se význam HWATu z hlediska provozních nákladů spojoval především s úsporou nákladů za energii a úspor vodného a stočného. Novou dimenzi k těmto úsporám však dodává aktuální trend snižování spotřeby vody. Přesněji řečeno: potřeby vody. Řada velkých, ale i středních firem u nás (jaderné elektrárny, pivovary, výrobci potravin, velké nemocnice a mnohé další) již zavádí technologie, kterými omezují množství využívané vody ve svých podnicích. Nejde o kvantitativní omezení, ale o racionalizaci výrobních a souvisejících procesů. Důvodem jsou sucha, nízká hladina spodních vod a nutnost se na jejich eventuální nedostatek zásobit. Technologie HWAT bezesporu do této kategorie racionálních technologií patří a navíc je investicí, která se svým provozem svému majiteli velmi brzo zúročí.

Technologie samoregulace

Firma Raychem jako první vypracovala a uvedla na trh v roce 1970 samoregulační topné kabely. Tyto kabely dodávají příslušné množství tepla přesně tam, kde je potřebné. Pokud se teplota prostředí snižuje, pak kabel vytváří více tepla. V případě, že okolní teplota stoupá, pak se množství vytvářeného tepla zmenšuje. Výhod spojených s touto technologií je však mnohem více:

  • Inteligentní kabely se mohou křížit bez nebezpečí přehřátí.
  • Délka topných kabelů se může dle Vaší momentální potřeby upravovat, takže nejste omezeni v momentech, kdy se projekt instalace odchyluje od skutečné situace na staveništi.
  • Jednoduché projektování – např. v případě ochrany potrubí je délka kabelu shodná s délkou potrubí.

Více informací najdete na stránkách výrobce www.originaljejenjeden.cz


Raychem topné systémy
logo Raychem topné systémy

Elektrické topné systémy. Vynálezce samoregulační technologie. Úsporné elektrické podlahové topení, ochrana okapů a svodů, venkovních ploch a potrubí. Detekce úniku kapalin s mimořádnou přesností. HWAT - Energeticky a ekonomicky úsporný systém pro ...