Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Neprodáváme jen trubky, trh chce naše komplexní řešení

Osvěta zabrala, instalatérské řemeslo získává na popularitě, říká v rozhovoru k 30. výročí založení firmy Wavin Czechia její ředitel Krzysztof Bocek. Hnacím motorem rozvoje této společnosti jsou dle něj inovace a vzdělávání. Díky tomu je systém Ekoplastik, vlajková loď tohoto výrobce plastových potrubních systémů, etablovaný již v 50 zemích světa.

Krzysztof Bocek, ředitel Wavin Czechia
Krzysztof Bocek,
ředitel Wavin Czechia

Společnost Wavin letos slaví 30. narozeniny, co považujete za největší úspěch firmy za její historii?

To se snad ani nedá jednoznačně říct, naše společnost dosáhla během svého dosavadního působení mnoha úspěchů, a to jak v oblasti produktové, tak i na poli projektovém a obchodním. Je tedy těžké vyzdvihnout pouze jeden. V každém případě si myslím, že dobrým rozhodnutím bylo zaměření na exportní trhy. Český trh je totiž pro rozvoj takové firmy, jako je ta naše, příliš malý. Důležitým milníkem, který nastartoval významný růst, pak byla akvizice společnosti Ekoplastik skupinou Wavin. I díky ní jsme dnes nejvýznamnější firmou na českém trhu plastových potrubních systémů a významným hráčem na mnoha zahraničních trzích.

Značka Ekoplastik však z trhu nezmizela ani po této akvizici, co reprezentuje?

Skupina Wavin koupila společnost Ekoplastik v roce 2003. Firmu jsme z toho důvodu na českém trhu přejmenovali na Wavin Ekoplastik, z něhož se před rokem stal Wavin Czechia. Značka Ekoplastik však existuje dál a reprezentuje nejpopulárnější systém pro rozvody teplé a studené vody a topení v České republice. Značku využívá ale i celá skupina Wavin, stal se z ní celosvětový brand. Systém Ekoplastik vyrábíme v České republice v Kostelci nad Labem a exportujeme jej do 50 zemí světa.

Kde všude se v ČR lze s Wavinem a jeho produkty potkat?

Kromě zmíněného systému Ekoplastik v ČR nabízíme široké spektrum výrobků celé skupiny Wavin, k nimž patří veškeré rozvody pro vodu a topení, dále plastové potrubní systémy pro kanalizaci a plyn, revizní šachty a systémy pro hospodaření s dešťovou vodou. Nechceme ale jen vyrábět jednotlivé produkty, snažíme se dodávat komplexní řešení podle přání investora, a to včetně služeb a poradenství. Každoročně naše řešení dodáváme do stovek významných projektů, ať už se jedná o inženýrské sítě, rezidenční či administrativní budovy, hotely anebo nemocnice. Naše řešení tak najdete například v rezidenčním projektu Waltrovka v Praze, ve Státní opeře v Praze, v obchodním centru Šantovka v Olomouci, na střechách logistického parku v Ostravě či dokonce na dálnici D1.

Na trhu přicházíte s řadou inovativních produktů, provádíte si vlastní výzkum a vývoj? Na které inovace jste nejvíce pyšní?

Ano, samozřejmě, výzkum máme vlastní, a to dokonce přímo v Kostelci nad Labem, kde vzniklo evropské Centre of Excellence pro polypropylénový systém. Jsem přesvědčen o tom, že společnost může prosperovat a být úspěšná zejména díky inovacím, to je motor, který nás žene dopředu. Jen díky inovacím dokážeme dobře fungovat ve vysoké konkurenci. Vytyčili jsme si dokonce cíl, aby 20 % našich prodejů tvořily inovace a nové produkty a řešení.

K významným inovacím, které vznikly přímo u nás v Kostelci, patří například přechod systému Ekoplastik z klasického polypropylenu na polypropylen 4. generace pod názvem PP-RCT a dále vývoj potrubí s čedičovou vrstvou pro teplou vodou a topení. Právě toto potrubí si získalo velkou popularitu v zahraničí, kam se vyváží více než 90 % výroby.

Našim zákazníkům ovšem každým rokem nabízíme i mnoho nových inovativních produktů vyvinutých v rámci celé skupiny, v letošním roce je to například akumulační box Aquacell a také lisovaná tvarovka s akustickým varováním v případě netěsnosti, což je unikum na světovém trhu.

V čem vidíte hlavní konkurenční výhodu vašich plastových potrubních systémů?


Snažíme se řešit problémy investorů či projektantů hned od počáteční fáze, to znamená, že nenabízíme jen pouhé výrobky, ale celková řešení, která jsou podpořena projekčním software, kalkulačními výpočty a technickým poradenstvím. A právě tohle je naše výrazná konkurenční výhoda. Mimo zmíněné aspekty však souvisí i s vysokou kvalitou výrobků a velmi dobrou spoluprací se zákazníky. Samozřejmě se snažíme investovat i do vlastních lidí, ti totiž za naší konkurenční výhodou ve skutečností stojí a tvoří ji.

Rozvoj a vzdělávání lidí proto stavíme na čelní příčky firemních priorit. V Kostelci nad Labem jsme za tímto účelem vybudovali i interaktivní školicí středisko, kde realizujeme pravidelná školení, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro zákazníky a projektanty, aby si mohli vyzkoušet práci s našimi produkty i softwarovou výbavou, a také pro školy. Pro ty připravujeme přednášky, studijní materiály a učebnice a poskytujeme jim i materiál, se kterým mohou budoucí instalatéři pracovat.

Snažíme se i o osvětu a zdá se, že zabírá. Instalatérské řemeslo bylo v minulých letech hodně podceňováno, ale v poslední době se tento trend mění. Učební obor instalatér se stává více a více populárním, a to i proto, že se dnes dotýká zajímavých technologií. Úroveň instalatérů v ČR je ve srovnání s jinými zeměmi velmi vysoká, troufám si dokonce říci, že náš instalatér je jeden z nejlepších v Evropě. Každý, komu někdy netekla voda, nebo měl doma jiný problém a čekal na zásah instalatéra několik dnů, poznal, jak důležité řemeslo to je.

Jak se ve vaší firmě prosazuje automatizace?

Automatizace dnes pro výrobní firmy představuje konkurenceschopnost. Rozšiřuje kapacitu, uvolňuje lidský potenciál na inovační projekty, umožňuje nabízet výrobky za konkurenční cenu. Wavin do automatizace investuje a vrací se mu to v podobě velmi dobrých výsledků.

Jaký je váš obchodní model?

V rámci celé skupiny Wavin podporujeme prodejní model přes distributory. To znamená, že zákazníci dostávají technickou podporu napřímo nebo od našich spolupracujících partnerů, nicméně veškerý prodej a distribuce probíhá přes větší nebo menší distributory. Tento obchodní model se nám velmi osvědčil.

Co z vašeho pohledu bude nejvíce ovlivňovat váš obor v následujících letech?

Z mého pohledu na významu získá otázka udržitelnosti. Důležitá tedy bude snaha spotřebovávat méně zdrojů a myslet na budoucí generace. Zdroje přitom mohou reprezentovat materiály, energie, logistiku, cokoliv. Vizí celé naší skupiny je zlepšovat svět kolem nás a udržitelnost je jeden z jejích hlavních pilířů. Konkrétně se zaměřujeme na recyklovatelné výrobky nebo na ekologické materiály.

K dalším aspektům, které budou více a více ovlivňovat náš obor, budou patřit klimatické změny. Do popředí se dostanou systémy pro hospodaření s dešťovou vodou, aktuální bude otázka zelených měst a také modernizace vodovodní sítě. Spousta vody se totiž během její cesty z vodárny do domácností ztrácí, a to zejména kvůli poškozenému vedení vody. Na napravení situace s vodárnami intenzivně pracujeme a zdá se, že úspěšně. Zatímco ještě v 90. letech se kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností ztratily tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr. Česká republika dnes s 15,8 procenty patří v Evropě k zemím s nejnižšími ztrátami, Evropský průměr se pohybuje okolo 23 procent. Modernizace vodovodního řádu není jen o instalaci kvalitního potrubí z nových materiálů, jako je odolnější a trvanlivější plast s životností přes 50 let, ale například i instalace čidel, která monitorují tlak a průtok vody a umožňují včasný zásah a opravu.

Když srovnáte situaci v západní Evropě a u nás, vidíte nějaký rozdíl v přístupu k ekologickým řešením?

Ano, rozdíly stále jsou, a to i proto, že legislativa je v různých státech bohužel velmi odlišná. Z mého pohledu musí do budoucna dojít k centralizaci legislativy, není totiž možné, aby například v oblasti hospodaření s dešťovou vodou byla v některých zemích, třeba v Belgii, velmi přísná a v jiných, třeba v Itálii, zase velmi benevolentní. I když u nás máme v některých oblastech určitě co dohánět, obecně vidím velký progres. A to nejen v ekologických řešeních, ale například i v digitalizaci, v oblasti BIM a podobně. Jsem plný naděje, že v brzké době spoustu států doženeme.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...