Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Použití plastu pro vnitřní rozvody vody velkých průměrů

Pro výrobu plastových potrubních systémů pro rozvody vody se nejčastěji využívá buď polyetylen, nebo v současné době stále populárnější polypropylen PP-R a jeho nový typ, PP-RCT s vylepšenou tlakovou odolností při vysokých teplotách. Tento materiál se nově využívá i pro výrobu potrubí velkých průměrů.

Plastové potrubí z PP-R se ještě donedávna používalo jen v maximálním rozměru DN110 mm, dnes ovšem nejsou výjimkou ani průměry větší, a to až do DN250 mm, pro něž se dříve využíval takřka bez výjimky polyetylen (PE). Z modernějšího materiálu tak mohou profitovat i realizace v průmyslových halách, na zimních stadionech, a v současné době stále častěji i v nákupních střediscích, zábavních centrech nebo hotelových komplexech.

Snadná montáž, rychleji a levněji

Polypropylenové potrubí velkých dimenzí o rozměrech 110 až 250 mm se v případě těchto typů staveb využívá zpravidla pro páteřní rozvody vody a topení. Odbočky z páteřního rozvodu k jednotlivým odběrným místům a spotřebičům pak bývají obvykle z potrubí o průměru DN32 až DN50. Velkou výhodu tohoto řešení je způsob propojování potrubí technologií navařovacích sedel. Tato metoda výrazně snižuje nároky na čas montáže a délku stavby oproti klasickým tvarovkám, jako jsou T kusy a redukce. Snižuje se i cena, protože náklady na tvarovky klesnou průměrně min. o 50 %. Při použití běžného způsobu odboček vysazených T kusem z velkých průměrů na malé je zapotřebí mnohem více svarů než při použití navařovacích sedel. Celý systém pak silně konkuruje ocelovému potrubí, jehož montáž je podstatně náročnější, a to z pohledu času, bezpečnosti práce i zabezpečení celého pracoviště.
PP-R nebo PP-RCT?

Polypropylen PP-R, typ 3 nabízí celou řadu výhod – dlouhou životnost, bezpečnost spojů a snadnou montáž. Pro instalace, kde se očekává větší zátěž, lze nově využít i nástupnický materiál polypropylen nové generace, tzv. PP-RCT, typ 4, pro který je charakteristická ještě vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách. Nový typ polypropylenu také umožňuje zmenšit tloušťku stěn, čímž se u trubek zvětší průtok a výrazně se zmenší rozdíl mezi vnějším průměrem trubky a tvarovky. Z materiálu z PP-RCT se již vyrábějí i tvarovky, a to v průměrech do 125 mm pro polyfúzní svařování a v průměrech 160–250 mm, které se spojují svařováním natupo.

Technologie svařování velkých průměrů

Polypropylen (PP-R, PP-RCT) se klasicky spojuje polyfúzním svařováním, a to až do průměru potrubí 125 mm včetně. Větší průměry je nutné spojovat technologií svařování natupo, která je známá a běžně používáná spíše pro potrubí z polyetylenu (PE). Tato metoda je určena zejména pro proškolené a zkušené pracovníky, kteří absolvovali kurz pro sváření natupo ve svářečské škole a získali platný svářečský průkaz. Při svařování natupo tvoří spoj pouze čelní hrany trubek nebo trubky a tvarovky, je proto nutné dodržet nejen teplotní a tlakové parametry pro sváření, ale zejména souosost.

V případech, kdy je potřeba na potrubí velkých průměrů (110 mm – 250 mm) vytvořit odbočky malých průměrů (20–50 mm), lze využít navařovací sedla, spojování se pak provádí takzvaným sedlovým svařováním. Je to metoda, kdy se používá speciální sedlový svařovací nástavec, pomocí kterého se nataví otvor vyvrtaný v potrubí většího průměru a zároveň i takzvaná sedlová část povrchu potrubí. Na povrch potrubí se pak přivaří navařovací sedlo, čímž se vytvoří odbočka na menší požadovaný průměr. Výsledný spoj zabere méně místa než T-kus s redukcemi a výrazně se sníží náklady na materiál i práci.


Instalace velkých průměrů v praxi

Společnost Wavin zajišťovala dodání rozvodů chlazení ke kalícím strojům firmy Kamax Turnov ve výrobním závodě v Nudvojovicích. Kamax se zabývá výrobou vysokopevnostních spojovacích dílů pro automobilový průmysl. Pro tento projekt bylo dodáno potrubí Fiber Basalt Clima větších průměrů (160–200d).

Dalším projektem byla dodávka a montáž potrubí Fiber Basalt Clima d160 pro rekonstrukci odpadního potrubí z chladičů generátorů Vodní elektrárny Slapy. Vodní elektrárna, uvedená do provozu v letech 1955–56, má instalována 3 soustrojí s Kaplanovými turbínami pro spád 56 m. Voda je na turbíny přiváděna 3 ocelovými potrubími zabetonovanými v hrázi. Elektrická energie z generátorů o napětí 10,5 kV je vyvedena přes transformátory do rozvodny 110 kV umístěné v hrázi.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...