Archiv článků od 31.5.2005 do 17.4.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporného bodu o opravách přípojek

17.4.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Ministerstvo zemědělství bude dál prosazovat novelu zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporné části novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy. Ta byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana.
AutoPEN Wavin – návrh kanalizačních sítí zdarma

AutoPEN Wavin – návrh kanalizačních sítí zdarma

18.2.2013 | WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast venkovních inženýrských sítí, začala ve spolupráci s firmou AutoPEN nabízet všem projektantům specializovaný program AutoPEN Wavin umožňující jejich kompletní návrh. Snadno, rychle, přehledně a bezplatně.

Svářečky FRIAMAT® - snadné a rychlé svařování

5.12.2012 | GLYNWED s.r.o.
Svařovací přístroje FRIAMAT® jsou v současnosti stále častěji využívané přístroje pro svařování elektrotvarovek. Důvodem je hlavně jejich jednoduché používání a zároveň vysoká funkčnost. Pracují s čárovým kódem, řízeným počítačem, a podle typu svařovacího přístroje mohou být také opatřeny možností dokumentace jednotlivých svarů a systémem zpětné sledovatelnosti (Tracebility).

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?

29.11.2012 | Mgr. Ivan Kováčik
K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením.
Glynwed

Spojování polyetylenového potrubí elektrotvarovkami FRIALEN® – série informačních a montážních videí

16.10.2012 | GLYNWED s.r.o.
Elektrotvarovky FRIALEN® představují unikátní technologii pro spojování polyetylenového potrubí. Společnost GLYNWED pro Vás připravila sérii videí, na nichž je názorně vysvětlen princip fungování elektrotvarovek a jejich montáž. Je zde také představena technika velkých dimenzí a novinky v sortimentu elektrotvarovek FRIALEN®.

Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě

10.11.2011 | Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD), Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD
Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.
Pipelife TZB-info

Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství

7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.

Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru

1.12.2010 | ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný
Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN®

21.4.2010 | GLYNWED s.r.o.
Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.

Evropské zkušenosti s plastovými potrubními systémy

10.3.2010 | Pipelife Czech s.r.o., J. Jonášek
Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.

Rostoucí ceny nahrávají většímu využití kompostů

19.1.2009 | Ing. Jarmila Šťastná
Ze 30 restaurací v regionu Vysoké Mýto však separuje své bioodpady pouze třináct provozoven. Zbytek s odpadem nakládá nějakým jiným způsobem. Domnívám se, že buď odpad odchází přes kuchyňské drtiče do kanalizace, nebo zůstává součástí komunálního odpadu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 22.11.2011 08:29

Vodovody a kanalizace v České republice - souhrnné statistické údaje za rok 2007

12.1.2009 | Ing. Dagmar Kopačková
Článek uvádí zajímavá data, např. specifické množství vody fakturované na domácnost a vývoj cen vodného a stočného 1998-2007.

Situace a sítě technického vybavení

27.10.2008 | Ing. Jakub Vrána, PhD.
Článek uvádí ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenosti potrubí.

Vysvětlení vybraných otázek z oboru voda a kanalizace z nového stavebního zákona

3.12.2007 | Ing. Dagmar Kopačková
Nový stavební zákon platný od 1.1.2007 vyvolává samozřejmě řadu otázek. Na některé z nich nabízíme odpověď. V článku najdete informace k zakreslení kanalizace, povolování studní, ČOV, žump, bazénů, povolování oprav přípojek a v závěru článku i tabulku ke schalování instalací.

Zajímáte se o dotace ze strukturálních fondů EU?

22.10.2007 | Euroforum Group, a. s., RNDr.Radek Hořeňovský
Článek přehledně ukazuje kdo, o co a jak může žádat ze strukturálních fondů. Náměty jsou přehledně odděleně pro podnikatele i pro obce. Článek je zároveň úvodem do volného seriálu, který bude pokračovat i v roce 2008 a jehož součástí budou i upoutávky na termíny konkrétních výzev pro podání projektů.

Vedení inženýrských sítí v podzemních kolektorech

10.9.2007 | Ing. Pavel Poloprudský, Ing. Michal Kvarda
Představíme-li si, že v prostorných podzemních kolektorech je možná instalace, údržba i opravy rozvodných prvků bez výkopových prací ve vozovkách i chodnících, pak jsou výhody kolektorizace jednoznačně patrné a vyváží i poměrně vysoké investiční a provozní náklady.

Od lapáku tuků k flotaci

27.8.2007 | Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.
Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Sanace potrubních systémů - WAVIN Ekoplastik s.r.o.

28.12.2005 | WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Článek představuje 3 technologie pro bezvýkopové renovace vodovodního, plynovodního i kanalizačního potrubí. Například technologie Neofit je určena pro renovaci vodovodních přípojek, které vykazují netěsnosti, či jsou z hygienicky závadného olova, z azbestocementu a jiných materiálů.

Novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích - aktuální stav

28.6.2005 | Ing. Dagmar Kopačková
V článku je uveden přepis zvukového záznamu příspěvku JUDr. Žaludové, který zazněl v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody a kanalizace 2005. Představenstvo SOVAK doporučilo poslancům v zastoupení vodovodů a kanalizací, aby novela zákona ve znění, v jakém ji předložilo ministerstvo, nebyla schválena.

Oprava kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií

31.5.2005 | Michal Košatka
Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.
zpět na aktuální články       1  2   

Projekty 2017

Wavin Poradna

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo GRUNDFOS
logo AUSTRIA EMAIL
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo ASIO
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPřevod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatkyAirbnb chce začít stavět vlastní domy na pronájemNové loftové bydlení umí ukázat kvality staré řemeslné práceVIDEO: Autonomní stavební mechanizace. Reálné využití dříve než automobily