Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář k tématu „Venkov a odpadní vody“

Jakým způsobem řešit odpadní vody v obci? Jak řešit decentrál v lokalitách s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod? Jaké jsou změny v legislativě? O tom a nejen o tom budou semináře „Venkov a odpadní vody – prakticky“ určené pro projektanty a úřady.

V lednu a únoru příštího roku pořádá společnost ASIO NEW cyklus seminářů v rámci České republiky. „Hospodaření s vodou v malých obcích a nakládání s odpadními vodami je aktuálním tématem dnešní doby. Proto jsme se rozhodli zaměřit náš seminář na problematiku řešení venkovských oblastí z hlediska odpadních vod.“, říká Andrea Binková, vedoucí marketingu společnosti ASIO NEW. Cílem semináře je zvýšit znalosti účastníků o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním čistíren odpadních vod a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Mezi tématy semináře najdete například volbu vhodného řešení pro obec, stav odkanalizování venkova, možné varianty řešení a jejich hodnocení (příklad německých postupů LAWA) nebo plány rozvoje vodovodů a kanalizací. Z legislativy se dozvíte, jaké byly provedeny změny v zákoně O vodách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod podzemních a postřehy k problematice kalového hospodářství. Mezi zajímavá témata patří i technické řešení decentrálu a to na příkladech lokalit s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod.

Seminář je určen jak pro pracovníky vodoprávních úřadů, tak pro projektanty, kteří přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK, tak i pro vedení obcí, především těch, kterých se dotýká řešení odpadních vod nebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu.

Termíny a místa:

30.01.2019 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2019 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07.02.2019 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
12.02.2019 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
19.02.2019 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
28.02.2019 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

Přihlášku naleznete zde.

Více informací najdete na stránkách www.asio.cz.