Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Roste zájem o vybudování studní u rodinných domů

Stavbu studny povolují místní vodoprávní orgány na tzv. trojkových obcích. Těch je několik set a každá z nich eviduje budování studen pouze ve svém regionu. I přes chybějící centrální evidenci zaznamenala Česká asociace hydrogeologů zvýšený zájem o zřízení vlastní studny.

Čištění studny, foto redakce
Čištění studny, foto redakce

K výstavbě studny je potřeba splnit řadu podmínek

Žadatel nejprve musí vyplnit a podat žádost o stavební povolení, které obsahuje základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení, název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků a tak dále. Zároveň je třeba vyplnit žádost o povolení k odběru podzemních vod a potom také vybrat projektanta a stavební firmu. Konkrétní částku na samotné provedení ovlivňuje řada faktorů, jako je hloubka a šířka studny, její konstrukce, kvalita použitých materiálů, nebo hornina, v níž se studna buduje.
Součástí ceny může být také ověření vydatnosti čerpací zkouškou, ověření kvality vody odběrem a analýzou vzorků, dále např. geofyzikální průzkum a stanovení optimálního místa pro studnu, zakončení studny různě velkou manipulační šachticí atd.,“ uvádí Josef Vojtěch Datel, předseda České asociace hydrogeologů.

Součástí povolení studny je také stavební projekt zpracovaný autorizovaným inženýrem a vyjádření hydrogeologa podle vodního zákona. U složitějších případů bývá potřeba i hydrogeologický dozor během hloubení studny.

Cena za vybudování studny bude jen výjimečně pod 100 tis. Kč

Těžko tedy říci nějaké konkrétní číslo, ale velmi hrubě orientačně lze říci, že celková cena se bude ve většině případů pohybovat v řádu 100–300 tisíc Kč. Jen výjimečně bude cena výrazně klesat pod 100 tis. nebo naopak bude překračovat 500–600 tisíc Kč,“ říká Datel, který zároveň upozorňuje, že se nevyplatí na studnách šetřit: „Lidé, kteří jdou pouze po nejnižší ceně, mohou narazit na nekvalitní firmy nabízející extrémně nízké ceny, za které jim vybudují nekvalitní studnu, se kterou pak budou mít jenom problémy a nebude jim dobře sloužit,“ dodává Datel.

Přečtěte si také Vlastnosti a zdroje vody Více k tématu

V oblasti projektové přípravy a budování studny doporučujeme projektanta s příslušným osvědčením a odkazujeme na stavební firmu, která se specializuje na tento druh výstavby. Samotný výběr role projektanta i role stavební ‚vrtařské‘ firmy ale necháme vždy na samotném zákazníkovi, a to z dostupných zdrojů na internetu,“ vysvětluje Petr Levinský ze společnosti BEST, která je výrobcem betonových prvků. „Od roku 2018 prodáváme v různých stavebních výškách cca 10 tisíc kusů betonových skruží, které mohou rovněž sloužit k vybudování studny,“ dodává.

V souvislosti s klimatickými změnami lze očekávat, že studny bude nutné vrtat hlouběji, než dříve

Hydrogeolog Daniel Světlík se ovšem dívá na situaci jinak. „Co se týče úrovně hladiny podzemní vody pod terénem, lze za poslední roky pozorovat její mírný nárůst o nízké desítky centimetrů. Jinak je hloubka studny naprosto individuální podle regionu, místní geologie a terénní pozice, jako je údolí, svah, na kopci atd.,“ uvádí.

Zároveň se Danielu Světlíkovi téměř nestává, aby v nějaké oblasti na vodu nenarazil. „Je pár oblastí, kde je s vodou problém, ale jsou to jen velmi omezená místa. Paradoxně jsou to i některé úseky údolí velkých řek, například určité zóny u Berounky nebo Sázavy. Na naprosté většině území ČR lze vodu v množství alespoň pro rodinný dům vždycky nalézt, někde to znamená vrtat vyšší desítky hluboký vrt,“ říká Světlík a dodává, že sucho nyní není na pořadu dne, neboť se poslední dva roky zdály být srážkově v normě či lehce nad průměrem.Komentář: Ing. Pavel Bláha, technicko-obchodní manažer, Oddělení nových vodních zdrojů, Profivoda s.r.o., www.profivoda.cz

Cenu určuje hlavně lokalita a přání zákazníka

Průměrnou cenu studny u průměrného domu lze jen složitě odhadnout. Vrtné práce provádíme po celé České republice, která je geologicky různorodá. Tím náročnější je i odpověď. Vrtá se od 1.290 Kč/m, ale v případě zjištěných složitých podmínek může se cena navýšit i na dvojnásobek. Vždy je zásadní přípravná fáze, která zákazníkovi nastíní, jak to celé se stavbou v daných podmínkách může být.

Cena se odvíjí od vstupních informací, a to jaká je geologie, jaké jsou požadavky na denní objem vody, velikost zásobovaného objektu atp. Každá zakázka je individuální. Někdo chce kvalitu za nízkou cenu, někdo zase s nadsázkou preferuje zlaté kohoutky. Finanční úsporu si musí vyhodnotit každý sám. Poskytneme mu dostatečnou konzultaci a data z lokality.

Kromě vyvrtaných metrů cenu ovlivňují materiály vystrojení. Jinak stojí obyčejný plast, jinak trubky z nerezu. Ať taky či tak, naším cílem je vždy voda. Zdroj: Profivoda s.r.o.
Kromě vyvrtaných metrů cenu ovlivňují materiály vystrojení. Jinak stojí obyčejný plast, jinak trubky z nerezu. Ať taky či tak, naším cílem je vždy voda. Zdroj: Profivoda s.r.o.
 
 
Reklama