Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA, program závěrečného setkání v červnu 2022

Činnosti stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou jsou navzájem propojené. Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.


VERNISÁŽ VÝSTAVY STAVBA A VODA – 20. června 2022 v 17.00 h V aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020.
KONFERENCE VODA 2020 – 21. června 2022, Fakulta stavební ČVUT Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat nakládání s vodou.

 • Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.
 • Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí.
 • Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.
 • Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.
 • Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.
 • Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Podrobný program konference voda 2020

ÚTERÝ, 21. června 2022, dopolední společný program
od 9:00–12:30 hodin v hlavní posluchárně (B 286)

9:30 hod. Zahájení konference
Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI a Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT
10:00 hod. Klimatická změna a voda/hlavní přednáška
RNDr. Pavel Kalenda, CSc.
+ Kritická diskuse k přednesenému tématu.
11:30 hod. Představení programu garanty sekcí:
 • Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
  garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima
 • Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
  garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.
 • Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
  garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
 • Sekce D: Městské inženýrství
  garant: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
 • Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
  garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
 • Sekce F: Geotechnika,
  garant: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Vystoupení hostů;
Diskuse účastníků konference.
12:30–13:30 Oběd

ÚTERÝ, 21. června 2022, odpolední program v sekcích
od 13:30–17:00 hodin – posluchárna 1 (C 202 nebo C 204)

 • Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou / sekce E
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
 • Zadržování vody vodními díly / sekce A
  doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
 • Hospodaření s dešťovými vodami v kampusu VŠB-Technické univerzity Ostrava / sekce D
  doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
 • Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1 / sekce A
  Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
 • Umělá infiltrace jako nástroj v boji se suchem / sekce A
  doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
 • Voda v urbanistické tvorbě / sekce C
  Ing. Václav Jetel, Ph.D.
 • Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny / sekce C
  Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
 • Hydrologický systém středověké megapole Angkor, Kambodža / sekce C
  doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

od 13:30–17:00 hodin – posluchárna 1 (C 202 nebo C 204)

 • Vlhkostní poruchy dřevostaveb a východiska pro spolehlivý návrh / sekce E
  Ing. Luboš Káně,Ph.D.
 • Zkušenosti s revidovanou ČSN 73 1901 Navrhování střech / sekce E
  Ing. Jan Matička
 • Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních souvrství / sekce E
  Ing. Roman Vomlel
 • Církevní stavby 1 – kaple, kostelíčky, kostely. Sanace konstrukcí z hlediska vlhkosti / sekce E
  Ing. Michael Balík, CSc.
 • Církevní stavby 2 – mikroklima v prostoru sakrálních staveb / sekce E
  Ing. Lukáš Balík, PhD.
 • Geotechnické konstrukce v interakci s vodou / sekce F
  prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
 • Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny vody / sekce F
  Ing. Jan Kos, CSc.
 • Geotechnické technologie při sanaci kontaminovaného podloží / sekce F
  Ing. Daniel Jirásko, PhD.
 • Technologie ražby podzemních konstrukcí ve zvodnělém prostředí / sekce F
  doc. Ing. Dr. Jan Pruška

17:00 Závěrečné slovo Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI.

Doprovodný program:

Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava „Stavba a voda“
Odborná exkurze „BIOTECHNOLOGICKÝ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD“, pátek 10. června 2022 od 12:00.
(sraz účastníků je v 11:45 na parkovišti před bývalým hlubinným dolem Kohinoor – Mariánské Radčice).

Prezentace konference:

Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy „Stavba a voda“

Registrace na konferenci pořádanou dne 21. 6. 2022 od 9:30 hodin
v prostorách FSv ČVUT v Praze od úterý 17. 5. přes:
Přihlašovací formulář Voda 2020 (nebo odkaz na stránkách ČSSI a ČKAIT)

Vložné:

Standardní: 2.500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 40 %, tj. vložné 1.500 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Sleva pro studenty: 100 %, tj. vložné 0,- Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba předložit studijní průkaz nebo vyplnit číslo dokladu ISIC – cena pro studenty nezahrnuje oběd).

Spolupracující organizace KONFERENCE VODA 2020

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Česká komora architektů
Česká hydroizolační společnost
Fakulta stavební ČVUT Praha
Fakulta stavební VUT Brno
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
Fakulta architektury ČVUT Praha
Fakulta umění a architektury TU Liberec
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF
METROSTAV, a.s.
PROTUR – Procession Rolling Turbine, s.r.o.
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
IRIMON, spol. s r.o.
ENVI-PUR, s.r.o.
HENNLICH, s.r.o.
FRÄNKISCHE CZ
TOPWET s.r.o.
DIAMO, státní podnik
SMP CZ, a.s.
Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Časopis „Stavebnictví“
web „Ceny za projekty“
web „TZB – info.cz“
web „StavbaWEB“
IC ČKAIT s.r.o.

 
 
Reklama