Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změkčovací zařízení bez tlakové ztráty? Delta-p®

Změkčovací zařízení dle iontoměničové metody jsou více než desetiletí osvědčeným standardem, který se používají doposud především pro velká zařízení. Nepříznivě se však vždy projevila, a příčinou byl změkčovač, tlaková ztráta vody, dále značné náklady propojení instalace a sestavení zařízení. S trojitým změkčovacím zařízení Delta-p® Grünbeck nalezl pro tyto problémy dokonale nové řešení.


Delta-p® – trojité změkčovací zařízení pro kontinuální zásobování měkou vodou

 • nejjednodušší volba
 • plug-and-play-montáž
 • elektronicky upravené míchání tvrdosti vody
 • záruka čisté vody
 • patentovaný řídící ventil
 • obzvláště nízké provozní náklady
 

Trojité změkčovací zařízení Delta-p®

Tento patentovaný řídicí ventil trojitého změkčovacího zařízení Delta-p® garantuje
nepřetržité zásobování měkkou vodou při minimální tlakové ztrátě.
Tento patentovaný řídicí ventil trojitého změkčovacího zařízení Delta-p® garantuje nepřetržité zásobování měkkou vodou při minimální tlakové ztrátě.

Změkčovací zařízení dle iontoměničové metody jsou více než desetiletí osvědčeným standardem, která se používají doposud především pro velká zařízení v bytových domech, ve stavebních komplexech nebo pro industriální aplikace s velkou spotřebou vody. Nepříznivě se však vždy projevilo – a příčinou byl změkčovač – tlaková ztráta vody, značné náklady propojení instalace a sestavení zařízení. S trojitým změkčovacím zařízení Delta-p® Grünbeck nalezl pro tyto problémy dokonale nové řešení.

Princip iontoměničové metody v krátkém přehledu:

Tvrdá surová voda prochází výměníkovou lahví. Láhev je naplněná silnou katexovou iontoměničovou pryskyřicí, na kterou jsou v určitých pozicích vázány ionty sodíku. Vázaná místa na pryskyřici upřednostňují ionty vápníku a hořčíku, které jsou zachycovány, zatímco současně pryskyřice uvolňuje do vody ionty sodíku (výměnná reakce). Tímto způsobem zůstávají všechny částice vytvářející tvrdost vody ve výměníku. Měkká voda obohacená ionty sodíku opouští výměníkovou láhev. Tento proces probíhá tak dlouho, až je velká část iontů sodíku spotřebovaná.

V průběhu regenerace smíchání pitné vody s regenerovanou vodou je nemožné, je tomu zabráněno pomocí automaticky řízeného uzavírání vodovodní instalace na pitnou vodu.

Výměníková láhev může principiálně vždy jenom určitý čas změkčovat a potom musí regenerovat před tím než začne nový proces. Tyto okolnosti mají následující:

1. Zařízení s jednou lahví:

Disponuje jednou výměníkovou lahví. Během procesu regenerace nemůže být vlastně odebírána měkká voda. Pouze tvrdá voda je k dispozici.

2. Dvojité zařízení:

Zde jsou k dispozici dvě výměníkové láhve. Při regeneraci výměníkové láhve přebírá druhá provoz. Jakmile je vyčerpána je opět přepnuta na regeneraci. Tento provozní způsob se nazývá kyvadlový provoz.

3. Trojité zařízení:

Jsou instalované tři výměníkové láhve. Dvě výměníkové láhve jsou paralelně zapojeny v provozu, přičemž třetí regeneruje.

Výhodou trojitého změkčovacího zařízení oproti dvojitému o stejné velikost spočívá ve zdvojnásobení výkonu, kterého je jedině dosaženo díky připojení další výměníkové láhve. Ovšem obě musí být v provozu, s tím je důležitý poměr 0-50-100, ne mimo rytmus zařízení.

První trojité zařízení s jedním řídicím ventilem

Detailní pohled ventilu na přepravu vody Delta-p®
Detailní pohled ventilu na přepravu vody Delta-p®

S Delta-p® vyrábí Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH jako první výrobce na světě trojité zařízení řízené jedním centrálním řídicím ventilem. Řídící ventil je konstrukčním principem třícestného kulového ventilu. Dodatečně byl vmontován turbínový průtokoměr, který zajistí konstantní kontrolu.

Díky centrálnímu řídícímu ventilu je surová voda dvěma výměníkovými lahvemi rozdělena. Dokonalé symetrické 120° rozdělení řídícího ventilu a třemi výměníkovými lahvemi se stará, aby se obě láhve nacházeli v provozu a výměna vždy probíhala stejnoměrně. Třetí výměníková láhev se nachází během této doby v regeneraci. Dvě výměníkové láhve jsou kapacitně k dispozici takto, první na 50 % a druhá 100 %. Jakmile je první vyčerpána na 0 %, druhá se dostane na 50 %. Nyní jde první výměníková láhev do regnerace a třetí (již po regeneraci se 100% kapacitou) znovu do provozu.

Princip funkce: Výměníkové láhve 1 a 2 pracují v paralerním provozu. Jakmile je kapacita první láhve vyčerpána, následuje plně automaticky přepnutí, tak aby výměníkové láhve 2 a 3 byly v paralerním provozu. Láhev 1 se automaticky regeneruje. Poté co kapacita láhve 2 je vyčerpána, následuje opětovně přepnutí, to způsobí, že výměníkové láhve 3 a 1 pracují v paralelním provozu láhev 2 se regeneruje. Tento proces je řízen průtokoměrem, který se opakuje.
Princip funkce
Výměníkové láhve 1 a 2 pracují v paralelním provozu. Jakmile je kapacita první láhve vyčerpána, následuje plně automaticky přepnutí, tak aby výměníkové láhve 2 a 3 byly v paralerním provozu. Láhev 1 se automaticky regeneruje. Poté co kapacita láhve 2 je vyčerpána, následuje opětovně přepnutí, to způsobí, že výměníkové láhve 3 a 1 pracují v paralerním provozu láhev 2 se regeneruje. Tento proces je řízen průtokoměrem, který se opakuje.
 

Změkčovač s nejmenší možnou tlakovou ztrátou (< 0,8 bar)

Princip účinku kulového ventilu ve změkčovacím zařízení Delta-p® neumožňuje jen exaktní symetrie mezi třemi výměníkovými lahvemi, nýbrž k tomu prokazatelně zabudovaný ventil s nejmenší tlakovou ztrátou. Ventil prakticky jako jediný z potrubního vedení zůstává bez jakékoliv deformace. Kromě toho výměníkové láhve byly konstruovány tak nízké, jak jen se mohlo technicky postupovat. Podle toho byly všechny komponenty zařízení dimenzovány tak, aby se celkově dosáhlo velmi malé tlakové ztráty, která se pohybuje okolo 0,8 bar.

Křivka tlakové ztráty Delta-p® pro různé jmenovité šířky
Křivka tlakové ztráty Delta-p® pro různé jmenovité šířky
 

Zadání zařízení – tak jednoduché jako výběr filtru

Změkčovací zařízení vyžadují dodnes velmi rozsáhlé zadání. Jmenovitý průtok, krátkodobý průtok ve špičce a maximální doba průtoku museli být vždy určeny. Často také podle zohlednění doby regenerace a rozpustnosti soli. Míchání tvrdosti vody se muselo rovněž respektovat a předvším se muselo platit za přezkoušení, zda-li příslušná tlaková ztráta není nepřípustně vysoká.

Grünbeck nabízí krajně možné nejjednodušší řešení: Změkčovací zařízení stavební řady Delta-p®. Jednoduše si vyberete podle požadované šířky připojení stejně jako při výběru filtru.

Možnost podle následujícího stanovení:

 1. Vždy se jedná o typ zařízení s jmenovitou šířkou o velikosti 1“, 1 ¼“, 1 ½“ a 2“.
 2. Jmenovitý průtok aktuálního zařízení odpovídá přibližně průtoku ve špičce této jmenovité šířky při rychlosti průtoku od 2 m/s dle DIN 1988, Část 3. Jmenovitý průtok je Definován bez míchání tvrdosti vody.
 3. Jmenovitý průtok může být stálý bez míchání do relativně vysoké tvrdosti surové vody. Toto je umožněno díky optimální kombinaci krátkého času na regeneraci a optimální velikosti kapacity.
 4. Díky osvědčné pufrovací technologii na solanku se nemusí zohledňovat čas rozpustnosti soli.
 5. Tlaková ztráta je tak malá, že žádná určující kritéria nejsou už více popisována.
Díky speciální konstrukci Delta-p® jsou nákladné výpočty jako jmenovitý průtok, průtok ve špičce a doba průtoku zbytečná. Dimenze potrubí se definuje podle velikosti zařízení.
Díky speciální konstrukci Delta-p® jsou nákladné výpočty jako jmenovitý průtok, průtok ve špičce a doba průtoku zbytečná. Dimenze potrubí se definuje podle velikosti zařízení.
Centrální řídicí ventil Delta-p® pracuje Podle principu třícestného kulového ventilu. Podle tohoto způsobu dvě výměníkové láhve jsou vždy stejně v provozu.Centrální řídicí ventil Delta-p® pracuje Podle principu třícestného kulového ventilu. Podle tohoto způsobu dvě výměníkové láhve jsou vždy stejně v provozu.Centrální řídicí ventil Delta-p® pracuje Podle principu třícestného kulového ventilu. Podle tohoto způsobu dvě výměníkové láhve jsou vždy stejně v provozu.

Konstrukce dle hygienických předpisů

Změkčovací zařízení stavební řady Delta-p® odpovídájí předpisům DIN EN 14743 a DIN 19636-100 (všechny stavební velikosti jsou DVGW certifikovány). Byly odzkoušeny co se týká hygieny na nejvyšší výkon. Konstrukční princip kulového ventilu neumožňuje jen velmi malou tllakovou ztrátu, představuje k tomu také nezničitelný ventil.

Bezprostředně před přepojením na zregenerovanou a desinfikovanou výměníkovou láhev je kompletní obsah výměníkové láhve propláchnutý do kanálu. Takto jde do provozu vždy jen čertvě propláchnutá láhev a neexistuje žádné riziko, že by se stará stojící voda dostala do pitné vody. Grünbeck může po právu hovořit o „Zárukách čertvé vody“.

Delta-p® jak na pitnou vodu a tak i na industriální provedení je sama bezpečná a smí být bez dodatečného bezpečnostního vybavení (systémový oddělovač) zabudována do instalace na pitnou vodu.

Elektronicky řízené míchací vybavení

Dle DIN EN 12 502 – kvůli ochraně proti korozi by měla být úplně změkčená voda ze změkčovacího zařízení smíchána jedním malým dílkem surové vody, aby bylo dosažená malá zbytková tvrdost. Toto se doposud realizuje. Především u velkých objektů potřebné spuštění z 20% a 80% jmenovitého průtoku není často možné.

Změkčovací zařízení stavební řady Delta-p® má integrované elektronicky řízené míchací vybavení. Požadovaná výstupní tvrdost vody musí být naprogramována v řídící jednotce. Řídící jednotka může za pomocí naprogramoované vstupní tvrdosti surové vody vypočítat nezbytný poměr mezi úplně změkčenou vodou a surovou vodou. Keramický ventil s motorovou převodovkou míchacího vybavení může míchat tvrdost s ±10% přesností. Delta-p® se nachází pod limitem podle DIN 19636-100, kde se požaduje +40 % a −20 %.

Pro industriální aplikaci je k dispozici Delta-p® bezmíchacího vybavení. Dle potřeby je možné kdykoliv dodatečné vybavení. V jiném případě zcela stavebně podobné insdustriální provedení odpovídá DIN EN 14743 s výjimkou míchacího vybavení také dle DIN 19636-100.

Velikosti zařízení a příslušenství k dispozici

Delta-p® o velikostech 1“, 1 ¼“, 1 ½“ a 2“, vždy k dodání na pitnou vodu či průmyslové provedení. Pro včasné hlášení dalšího naplnění tanku na sůl může být dodatečně připojeno hlášení na nedostatek soli. Dle přání jsou vedle sériových rozměrů tanků na sůl se zásobou soli od 75 do 200 kg k dispozici také větší. Pro pohodlné připojení instalace na pitnou vodu slouží připojovací sada s uzavíracím ventilem, přepouštěcím ventilem a flexibilními hadicemi, samozřejmě také pro 2“ zařízení v DN 50.

Všechna hadicová připojení jsou vhodná na pitnou vodu a prokazuje schválení dle KTW kategorie A a W270. Podesty zařízení v programu doplněny jako příslušenství. S tímto mohou být zařízení dle přání dílensky smontována.

 
Trojité-změkčovací zařízení Delta-p®1"1 1/4"1 1/2"2"
Také jako industriální provedení, bez směšovacího zařízení pro výrobu úplně změkčené vody < 0,1 °dH.
Připojovací údaje
Jmenovitá světlost připojeníDN 25 (1" AG)DN 32 (1¼" AG)DN 40 (1½" AG)DN 50 (2" AG)
Kanálová přípojka min.DN 50DN 70
Síťové připojení [V/Hz]230/50-60
(provoz změkčovacího zařízení s ochranným malým napětím 24/50 – 60)
Elektrický příkon při provozu = max. / standby [VA]26/1932/19
Třída krytíIP 54
Údaje o výkonu
Jmenovitý tlak (PN)10
tlak min./max. [bar]2,0/10,0
průtok* [m³/h]3,05,08,012,0
Jmenovitý průtok změkčené vody s příměsí
(tvrdost surové vody 20 °dH tvrdost změkčené vody 8 °dH),
ne Delta-p® – I [m³/h]
5,08,313,320
Tlaková ztráta [bar]0,50,80,50,8
Jmenovitá kapacita [mol/m³ x °dH]8,7/4814,1/7929,6/16541,0/229
Kapacita na kg regenerační soli [mol/kg]5,7
Rozměry a hmotnosti1)
Celková výška [mm]13001600
Výměník Ø [mm]215265375425
Solná nádoba* Ø [mm]410570
Solná nádoba – celková výška* [mm]670860
Výška bezpečnostního přepadu solné nádoby* [mm]575785
Výška připojení řídicího ventilu (surová voda) [mm]8601060
Výška připojení řídicího ventilu (změkčená voda) [mm]11501420
Šířka změkčovacího zařízení [mm]580630890930
Doporučená hloubka základu min.* [mm]920102014001450
Doporučená šířka základu min.* [mm]1240140017701850
Provozní hmotnost cca** [kg]235285630750
Množství a údaje o spotřebě
Množství pryskyřice (na 1 nádobu výměníku) [l]19316590
Volný okraj (pryskyřice v sodíkové formě) cca [mm]170180400360
Spotřeba soli na 1 regeneraci cca [kg]1,52,55,27,2
Zásoba regenerační soli max.** [kg/m³ x °dH]75200
Spotřeba soli na m³ a °dH [kg]0,03
Množství proplachovací vody max. [m³/h]0,60,91,92,0
Celkové množství odpadní vody na reg. cca [l]6098206285
Množství odpadní vody na m³ a °dH [l/m³ x °dH]1,25
Množství pracovní vody [l]4,26,914,420,0
Údaje okolí
Teplota vody a okolí max. [°C]30/40
Objednací č.185 100185 110182 120185 130
* Uvedený jmenovitý průtok se může při extrémně velké tvrdosti surové vody snížit (> 22 °dH).
** se standardní solnou nádobou
1) Všechny rozměry a hmotnosti jsou přibližné údaje!
Delta-p® 1″ na podestě
Delta-p® 1″ na podestě
Připojovací sada
Připojovací sada

Přílušenství:

 • Připojovací sada Delta-p®
 • Chybové hlášení na destotatek soli
 • Podesta
 • Komunikační modul DP Profibus
 

Změkčovací zařízení Delta-p®/Delta-p®-I

namontované připravené připojení

Delta-p®/Delta-p®-I*1"1 1/4"1 1/2"2"
Rozměry [mm] (B × H × T)770 × 1500 × 770960 × 1800 × 880
Tank na sůl** průměr [mm]410570
Tank na sůl** výška [mm]670860
Objednací č. Delta-p®185 105185 115185 125185 135
Objednací č. Delta-p®-I185 205185 215185 225185 235
* Namontované připojení
** Tank na sůl není namontovaný na podestě
 

Grünbeck Prozeßtechnik GmbH
Leithastraße 25   1200 Wien   AUSTRIA
Tel. +43 1 3329416   Fax +43 1 332941618
www.gruenbeck.at         office@gruenbeck.at
Tel. +420 602 174 947   indrakova@gruenbeck.at
Tel. +420 607 925 688   konecny@gruenbeck.at

TÜV SÜD – certifikováno v závodě
dle DIN EN 9001, DIN ED ISO 14001, DIN EN ISO 13485 a SCC


Drekoma
logo Drekoma

DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.