Archiv článků od 22.10.2007 do 27.1.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy

27.1.2014 | Bc. Eliška Kudrnová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Městské odvodnění patří mezi nejdražší a projekčně nejsložitější stavby městské infrastruktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále středem pozornosti. V článku je zajímavý návrh technických ukazatelů hodnocení tradičních a alternativních způsobů odkanalizování.

Co se momentálně řeší v oblasti vodovodů a kanalizací ve světě?

30.12.2013 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Káposztásová Očipová, Ph.D., Stavebná fakulta TUKE Košice
Světová odborná komunita, seskupená pod komisí W062 CIB se sešla v Naganu. Např. Skoti prezentovali svou představu evropského vodního štítku. Argumentovali tím, že v Austrálii ušetří povinným štítkováním 800 Gl vody = 320 000 olympijských stadiónů plných vody.

Opravy přípojek pod veřejným prostranstvím bude dál hradit provozovatel veřejné sítě

19.7.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Poslanci vypustili z navrhované novely zákona kritizovanou pasáž, která převáděla povinnost platit opravy vodovodních a kanalizačních přípojek na vlastníky. Třetí čtení zákona proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi PS ČR a návrh novely zákona byl schválen.
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE

Veletrh Vodovody a kanalizace Praha 2013 dnes naposledy

23.5.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Mezi novinkami jsou nové materiály, především z hlediska ochrany proti korozi, dále nové technologie na úpravu pitné vody a nové technologie čištění odpadních vod, zejména pro menší obce. Zaujmou i novinky pro rekonstrukce inženýrských sítí včetně zařízení a strojů pro monitoring.
VODOVODY-KANALIZACE 2013

Blíží se mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

28.4.2013 | redakce
18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, se uskuteční od 21. do 23. května na pražském výstavišti v Letňanech.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporného bodu o opravách přípojek

17.4.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Ministerstvo zemědělství bude dál prosazovat novelu zákona o vodovodech a kanalizacích bez sporné části novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy. Ta byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana.
AutoPEN Wavin – návrh kanalizačních sítí zdarma

AutoPEN Wavin – návrh kanalizačních sítí zdarma

18.2.2013 | WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast venkovních inženýrských sítí, začala ve spolupráci s firmou AutoPEN nabízet všem projektantům specializovaný program AutoPEN Wavin umožňující jejich kompletní návrh. Snadno, rychle, přehledně a bezplatně.

Svářečky FRIAMAT® - snadné a rychlé svařování

5.12.2012 | GLYNWED s.r.o.
Svařovací přístroje FRIAMAT® jsou v současnosti stále častěji využívané přístroje pro svařování elektrotvarovek. Důvodem je hlavně jejich jednoduché používání a zároveň vysoká funkčnost. Pracují s čárovým kódem, řízeným počítačem, a podle typu svařovacího přístroje mohou být také opatřeny možností dokumentace jednotlivých svarů a systémem zpětné sledovatelnosti (Tracebility).

Jaké jsou časté poruchy na kanalizační síti?

29.11.2012 | Mgr. Ivan Kováčik
K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení či vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením.
Glynwed

Spojování polyetylenového potrubí elektrotvarovkami FRIALEN® – série informačních a montážních videí

16.10.2012 | Aliaxis Utilities & Industry ČR
Elektrotvarovky FRIALEN® představují unikátní technologii pro spojování polyetylenového potrubí. Společnost GLYNWED pro Vás připravila sérii videí, na nichž je názorně vysvětlen princip fungování elektrotvarovek a jejich montáž. Je zde také představena technika velkých dimenzí a novinky v sortimentu elektrotvarovek FRIALEN®.

Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě

10.11.2011 | Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD), Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD
Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.
Pipelife TZB-info

Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství

7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.

Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru

1.12.2010 | ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný
Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN®

21.4.2010 | GLYNWED s.r.o.
Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.

Evropské zkušenosti s plastovými potrubními systémy

10.3.2010 | Pipelife Czech s.r.o., J. Jonášek
Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.

Rostoucí ceny nahrávají většímu využití kompostů

19.1.2009 | Ing. Jarmila Šťastná
Ze 30 restaurací v regionu Vysoké Mýto však separuje své bioodpady pouze třináct provozoven. Zbytek s odpadem nakládá nějakým jiným způsobem. Domnívám se, že buď odpad odchází přes kuchyňské drtiče do kanalizace, nebo zůstává součástí komunálního odpadu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 22.11.2011 08:29

Vodovody a kanalizace v České republice - souhrnné statistické údaje za rok 2007

12.1.2009 | Ing. Dagmar Kopačková
Článek uvádí zajímavá data, např. specifické množství vody fakturované na domácnost a vývoj cen vodného a stočného 1998-2007.

Situace a sítě technického vybavení

27.10.2008 | Ing. Jakub Vrána, PhD.
Článek uvádí ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenosti potrubí.

Vysvětlení vybraných otázek z oboru voda a kanalizace z nového stavebního zákona

3.12.2007 | Ing. Dagmar Kopačková
Nový stavební zákon platný od 1.1.2007 vyvolává samozřejmě řadu otázek. Na některé z nich nabízíme odpověď. V článku najdete informace k zakreslení kanalizace, povolování studní, ČOV, žump, bazénů, povolování oprav přípojek a v závěru článku i tabulku ke schalování instalací.

Zajímáte se o dotace ze strukturálních fondů EU?

22.10.2007 | Euroforum Group, a. s., RNDr.Radek Hořeňovský
Článek přehledně ukazuje kdo, o co a jak může žádat ze strukturálních fondů. Náměty jsou přehledně odděleně pro podnikatele i pro obce. Článek je zároveň úvodem do volného seriálu, který bude pokračovat i v roce 2008 a jehož součástí budou i upoutávky na termíny konkrétních výzev pro podání projektů.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2018

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo ASIO
logo WILO
logo RAYCHEM
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSchell - komplexní řešení pro veřejné sanitární prostoryZájem firem a odborné veřejnosti o oblast šetrného stavebnictví rosteTřetina Čechů netuší, v jaké energetické třídě je jejich dům či bytNové administrativní centrum AFI Karlín bude příkladem možností vertikálních zahrad