Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Kanalizační přípojky
Archiv článků od 21.5.2002 do 27.8.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

27.8.2007
Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.

Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.

28.12.2005
Wavin Czechia s.r.o.

Článek představuje 3 technologie pro bezvýkopové renovace vodovodního, plynovodního i kanalizačního potrubí. Například technologie Neofit je určena pro renovaci vodovodních přípojek, které vykazují netěsnosti, či jsou z hygienicky závadného olova, z azbestocementu a jiných materiálů.

28.6.2005
Ing. Dagmar Kopačková

V článku je uveden přepis zvukového záznamu příspěvku JUDr. Žaludové, který zazněl v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody a kanalizace 2005. Představenstvo SOVAK doporučilo poslancům v zastoupení vodovodů a kanalizací, aby novela zákona ve znění, v jakém ji předložilo ministerstvo, nebyla schválena.

31.5.2005
Michal Košatka

Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.

25.4.2005
Ing. Jan Topol ml., TopolWater, s.r.o.

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod. Článek přináší na vybraném konkrétním případu ekonomické porovnání instalace čistírny odpadních vod Topas s žumpou na vyvážení. Porovnání je provedeno pro různé varianty instalace ČOV (napojení do vodoteče, zasakování, zásobník vyčištěné vody, osazení do stávající jímky).

18.4.2005
Ing. Jan Topol ml., TopolWater, s.r.o.

Jaké jsou možnosti likvidace odpadních vod? Žumpa, septik, ČOV? Jakým požadavkům musejí vyhovět?

21.3.2005
RNDr. Miroslav Vykydal

Článek komentuje návrh novely zákona o vodovodech a kanalizacích. Hovoří zejména o souvislostech s požadavkem na samofinancování provozovatelů vodovodů a kanalizací, o problematice placení všech vlastníků nemovitostí za srážkové vody, nové úloze regulačního úřadu a vznáší otázku, proč ČR při zavádění směrnice EU neuplatňuje možnosti pro příznivější národní podobu.

16.2.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Druhý díl informace o exponátech na výstavách Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula/Elexpo a nově Coneco Praha představuje přístroje pro zjištění úniku plynu a přístroje pro lokalizaci vodovodu.

17.1.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Vzhledem k vysoké připravenosti projektů z oblasti čištění městských odpadních vod a kanalizací rozhodla Evropská komise o navýšení finančních prostředků pro rok 2004 na téměř dvojnásobek. Článek uvádí příklady projektů úspěšných, odmítnutých i připravovaných.

21.10.2004
Ing. Ladislav Kroček, výkonný viceprezident Asociace montážních firem technických zařízení

Pravděpodobně nejvýznamnější a také nejkontroverznější změnou doprovázející vstup České republiky do Evropské unie byla, a to nejen pro podnikatele, rozsáhlá změna systému uplatňování DPH. Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 235/2004 Sb., který nahradil stávající zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

22.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Praktické rady, jakým způsobem a jaké je možno získat dotace z fondů EU a aktuální stav legislativy - i to jsou témata doprovodného programu. Na tiskové konferenci se mimo jiné diskutovalo také o problematickém navýšení DPH právě v oblasti výstavby ČOV, ale také např. o stejném navýšení sazby DPH pro výstavbu vodovodní přípojky, ačkoliv pro bytovou výstavbu zůstala snížená sazba DPH.

11.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Norma ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn. Článek je věnován popisu jednotlivých změn. Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW na TZB-info.

3.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Novelizace zákona upravuje podmínky pro vlastníky vodovodů a kanalizací, zapracovává elektronickou formu dokumentů, ale především nově definuje náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod. Součástí článku jsou také platná směrná čísla roční potřeby vody.

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

21.5.2002
Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.

Nový zákon č. 274/2001 řeší řadu problémů, které v době státního vlastnictví vodovodních a kanalizačních sítí a řádově jiných cen vody problémy nebyly. Jedním z nich např. přesné stanovení podmínek pro měření odběru vody.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama