Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využívání dešťové vody pro údržbu zeleně, sportovišť či splachování v městských a obecních zařízeních? Jde to

Školy, školky, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, parky, sportoviště, administrativní budovy. Nádrže pro využívání dešťové vody jsou dnes již běžným standardem u rodinných domů, nicméně má smysl dešťovou vodu využívat i v těchto objektech městské či obecní infrastruktury.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Dešťovou vodou lze zalévat zeleň, používat ji k údržbě sportovišť, na splachování toalet či jinak jako užitkovou vodu. Je jasné, že na tyto činnosti je zbytečné plýtvat pitnou vodou a platit za ni. Kromě toho, že je využívání dešťové vody ekologické a ekonomické řešení, je také podporováno legislativou. Současná legislativa uvádí při výstavbě povinnost nakládat se srážkovými vodami na vlastním pozemku. Akumulace a zpětné využití se jeví jako nejvýhodnější způsob, jak toto udělat.


Společnost Aliaxis má bohaté zkušenosti s návrhem a dodávkou velkých akumulačních a retenčních nádrží pro tyto účely. Řešením pro zachycení a zpětné využité dešťové vody mohou být podzemní samonosné nádrže velkých dimenzí, nebo spojení několika menších, nebo variabilní nádrže vytvořené z vsakovacích modulů EcoBloc či Rainbloc, které jsou obaleny hydroizolací.

Nádrže velkých dimenzí jsou ideální za předpokladu že do nádrže lze svést většinu ploch, z nichž je dešťová voda sbírána a také v případě dostatečného místa pro výkop na pozemku. Do země jsou instalovány podzemní samonosné nádrže Columbus XL a XXL a Li-Lo XL a XXL v dimenzích od 8 500 do 122 000 l, do nichž je svedena voda ze střech a zpevněných ploch. Voda je následně čerpána a znovu využívána. Její čistění probíhá ve filtrační šachtě či pomocí filtračního koše přímo v nádrži. Tyto nádrže není potřeba dále obetonovávat, čímž dochází k úspoře dodatečných nákladů na zabudování. Masivní žebrovaná konstrukce zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost a na nádrže je poskytována záruka 30 let. Jejich životnost je ale prakticky neomezená. Pokud je potřeba zabudovat nádrž pod plochu, která bude pojížděna (například parkoviště či příjezdovou cestu) je možné využít pojezdovou variantu poklopu nádrže. Nádrž Li-Lo Xl a XXL také představuje variantu pro vysokou hladinu spodní vody.

Pokud charakter stavby a pozemku nedovoluje napojit plochy do jedné velké nádrže je možné využít také několika menších nádrží. Ty lze umístit buď samostatně na pozemku, nebo je propojit a nádrže pak fungují jako spojené nádoby. Pro propojování nádrží slouží připravené plochy k vyvrtání ve spodní části nádrží Garantia a speciální těsnění.

V případě, že je potřeba akumulační nádrž atypického tvaru a velikostí je také možné využít vsakovací bloky, které jsou následně obaleny hydroizolací. Z vsakovacích bloků je vyskládána podzemní galerie požadované velikosti a tvaru, ta je obalena hydroizolačním souvrstvím a k čerpání vody dochází potom přes šachty umístěné v galerii. Z hlediska tvaru a velikosti tato možnost poskytuje opravdu velkou variabilitu a flexibilitu. Díky nízké hmotnosti se s bloky snadno manipuluje a instalace je tak jednoduchá a rychlá. Nádrž z vsakovacích bloků je také možné pojíždět až šedesáti tunami a je ideální pod větší parkoviště ale i zelené plochy. Údržba a čištění probíhá snadno vysokotlakým stříkáním přes inspekční šachty. Vsakovací bloky se také využívají pro zasáknutí dešťových vod, bezpečnostní přepady z akumulačních nádrží a retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Již více než dvacet let na trhu nejen dodáváme kvalitní nádrže a vsakovací bloky německého výrobce Otto Graf, ale také poskytujeme technickou podporu ve všech fázích projektu – od dimenzování a projektování, přes podporu stavebním firmám při realizaci až po kontrolu realizace pro investora. Nabízíme CAD a BIM knihovny, naše produkty jsou zařazeny v databázích ÚRS a RTS, provozujeme online kalkulační nástroje pro dimenzování, účastníme se seminářů a konferencí i sami školíme.Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...