Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využívání dešťové vody ve školách a školkách – stále více se jich rozhoduje šetřit pitnou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku je dnes požadavek legislativy. Stále více měst a obcí ale při rekonstrukcích i nové výstavbě škol a školek uvažuje o využívání dešťové vody z ekologických a ekonomických důvodů. Do projektů jsou tak zařazovány nejen vsakovací galerie, ale také akumulační a retenční nádrže a počítá se s využitím dešťové vody pro zálivku zeleně i uvnitř objektů.

Aliaxis Česká republika již více než 25 let na českém trhu navrhuje a dodává řešení pro hospodaření s dešťovou vodou. Od rodinných domů se její využívání posunulo i do komerční a veřejné sféry, a právě v těchto projektech může společnost Aliaxis nabídnout dlouhodobě prověřené kvalitní systémy akumulace, retence a vsakování s prodlouženou zárukou, zkušenosti s přípravou projektů i samotnou realizací. V poslední době jsme v oblasti výstavby a rekonstrukce školských zařízení realizovali několik zajímavých projektů.

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem

Na začátku letošního roku společnost Aliaxis dodala vsakovací tunely pro hospodaření s dešťovou vodou v základní škole ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Specifická vsakovací galerie složená z 322 tunelů Garantia byla instalována ke dvěma propojeným betonovým nádržím s celkovým objemem 137 m3. Vsakovací tunely Garantia byly navrženy již v projektu a slouží jako bezpečnostní přepad k nádržím. Díky variabilitě vsakovacích tunelů bylo možné navrhnout vhodný vsakovací objekt i pro plochu s velmi nestandardním půdorysem. Vsakovací tunely jsou umístěny pod zelenou plochou u sportovišť.

ZŠ Úprkova v Hradci Králové – podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu Columbus 4 500 l

ZŠ Úprkova v Hradci Králové

Pro nově zrekonstruované prostory ZŠ Úprkova v Hradci Králové jsme dodali podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu Columbus 4 500 l s příslušenstvím pro využívání dešťové vody na zálivku vegetace zelené střechy a zeleně v areálu. Voda dopadající na střechu je svedena do nádrže a čerpána zpět pomocí automatického zavlažovacího systému. Bezpečnostní přepad z nádrže byl vytvořen z 15 ks vsakovacích tunelů Garantia Twin, které mají asi třikrát větší vsakovací výkon než štěrkové lože.

ZŠ Navis, Světice

Do ZŠ Navis jsme dodali zatím naši největší nádrž Columbus XXL 42 000 l. S tímto řešením se uvažovalo již v projektu a záměrně byla zvolena samonosná nádrž. Dešťová voda je sváděna ze střechy a dalších zpevněných ploch a je využívána pro zálivku zahrady. Tato jímka dosahuje délky téměř 11 metrů a hmotnosti necelých 1 800 kg. Bylo tedy možné využít standardní dopravu a instalační techniku. Nádrž je samonosná a při instalaci tak není zapotřebí žádné obetonovaní a ani podkladní deska, nádrž může být z poloviny instalována do podzemní vody, snese nad sebou až 1,5 metru krytí zeminou a lze přes ní přejíždět i nákladními vozy.

ZŠ Navis, Světice
ZŠ Navis, Světice

Sportovní hala 20. ZŠ Plzeň – vsakovací bloky EcoBloc Inspect

Sportovní hala 20. ZŠ Plzeň

Letos v létě byla dodána pro projekt novostavby sportovní haly 20. ZŠ v Plzni Slovany také vsakovací galerie z 144 ks vsakovacích bloků EcoBloc Inspect pro vsakování dešťové vody na pozemku školy. Vsakování je jedním ze tří způsobů hospodaření s dešťovou vodou, které je legislativně podporováno a umožňuje také udržet vodu v krajině.

ZŠ a MŠ Králův Dvůr

Pro základní a mateřskou školu v Králově Dvoře dodala společnost Aliaxis dvě navzájem propojené podzemní samonosné akumulační nádrže Columbus XL 10 000 l. Dešťová voda je svedena ze střechy budovy přes filtrační šachtu do nádrží a následně je využívána na zálivku zeleně školní zahrady. Bezpečnostní přepad z nádrží je veden do místní vodoteče.

ZŠ a MŠ Králův Dvůr – podzemní samonosná akumulační nádrž Columbus XL 10 000 l

Při přípravě stavby či rekonstrukce školy, školky nebo sportoviště rádi pomáháme již ve fázi projektování a dimenzováním nádrží nebo vsakovacích a retenčních objektů. Poskytujeme kompletní CAD a BIM knihovnu a naše produkty jsou také zařazení v cenových soustavách pro snadné rozpočtování. Po dodání materiálu také zaškolíme instalační společnost a dohlédneme na správnou instalaci. Běžně také zprostředkováváme dodávku na klíč včetně instalace společnostmi, s kterými dlouhodobě pracujeme. Pokud tedy musíte vyřešit požadavky na hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku, chcete se chovat ekologicky a zároveň šetřit náklady a chcete své občany, žáky, studenty a rodiče inspirovat k ekologickému chování, neváhejte nás kontaktovat.

Více o hospodaření s dešťovou vodou také na www.aliaxis.cz


Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...