Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

HTA® domovní rozvody z PVC-C ideální v boji proti bakteriím a biofilmu

Zachování kvality vody v rozvodných vodovodních systémech je pro nás nejvyšší prioritou. Tento požadavek platí pro všechny veřejné budovy, rezidenční objekty, a hlavně zdravotnická a sociální zařízení. Kvalitu vody je nutné zajistit v celém rozvodném systému až k odběrnému místu – a to jak v rozvodech studené, tak i teplé vody.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Růst bakterií ve vodovodních rozvodech s sebou nese zdravotní rizika, zejména pro nejzranitelnější osoby. Studie ukazují, že PVC-C je jedním z materiálů, na nichž se biofilm tvoří a roste v nejnižší míře. Tvorbě biofilmu nedokáže účinně zabránit žádný materiál, ale lze ji omezit vhodným návrhem systému a výběrem materiálů, jež pomáhají omezit korozi a tvorbu vodního kamene. Dále je nutné systém teplotně či chemicky ozdravovat. Materiál trubek a tvarovek tak musí tomuto ozdravování dobře odolávat. A právě materiál PVC-C toto splňuje výborně a odolává jak tepelnému, tak chemickému ozdravení celého trubního systému.

HTA® (dříve pod obchodním názvem SYSTEM’O) představuje kompletní systém pro domovní rozvody pitné a teplé užitkové vody využívaný všude tam, kde je potřeba zajistit maximální bezpečnost vodovodní sítě. Mnoholeté zkušenosti s aplikacemi v zdravotnických a sociálních zařízeních z tohoto systému dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy vody.

Biofilm a boj s bakteriemi


Biofilm jsou kolonie bakterií přichycené k vnitřnímu povrchu vodovodního potrubí. Hranice mezi vodou a materiálem potrubí je ideálním místem pro zachycení a množení buněk bakterií, organických látek a bakterií. Tvorbu biofilmu lze účinně omezit vhodným návrhem systému a výběrem materiálů, jež pomáhají omezit korozi a tvorbu vodního kamene. Zvolené materiály musejí být rovněž odolné proti chemikáliím používaným k úpravě vody (průběžné chlorování nebo tzv. chlorové šoky) a přesnému krátkodobému zvýšení teploty vody.

Mezi nejznámější bakterie patří Legionella, která žije a množí se ve vodovodním potrubí při teplotách od 25 do 45 °C. Růst těchto bakterií podporuje kal, koroze nebo vodní kámen v potrubí. Bakterie Pseudomonas se množí v domovních rozvodech studené vody a jsou příčinou 10 až 20 % nemocničních infekcí. Zvýšení teploty vody je jediný účinný způsob, jak se této bakterie zbavit.

Bezpečnost rozvodů vodovodní sítě závisí na dobrém návrhu, chytrém výběru materiálů a důkladné údržbě systémů. Odborníci doporučují tři základní opatření k aktivnímu omezení množení bakterií ve vodovodním potrubí:

  1. V systému nesmí stát voda a musí být zajištěna řádná cirkulace.
  2. Zamezit tvorbě vodního kamene a koroze vhodným návrhem a údržbou, jež odpovídají kvalitě vody a specifikacím systému.
  3. Udržovat vysokou teplotu vody v potrubí nebo zajistit, aby bylo možné teplotu vody přechodně zvýšit.

Kromě uvedených opatření lze přistoupit k tzv. chlorovým šokům, průběžnému chlorování či krátkodobému zvýšení teploty (70 °C na dobu 30 minut).
HTA® systém domovních rozvodů vody

Jedná se o kompletní systém trubek, tvarovek a šroubení v dimenzích od d 16 do d 160 mm z materiálu PVC-C, který se spojuje lepením. Mezi jeho výhody patří také vysoká požární bezpečnost. Systém má stupeň ohnivzdornosti Bs1d0 (EuroClass), je nehořlavý, bez tvorby kouře a bez žhavého odkapu. Jak již bylo zmíněno dobře snáší chemickou i tepelnou úpravu teplé a studené vody. Jeho hladký vnitřní povrch zaručuje optimální průtok vody, snižuje ztráty třením a zabraňuje tvorbě vodního kamene. Nekoroduje a při správném použití je jeho životnost minimálně 50 let.

Skupina Aliaxis se může také pochlubit již více než 450 referenčními projekty v celé Evropě. V České republice je systém z PVC-C instalován převážně ve zdravotnických zařízeních a bytové výstavbě. Mezi naše referenční projekty patří Dětská fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Brno a Plzeň, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Nemocnice Jablonec nad Nisou, IKEM nebo nově Rehabilitační ústav Kladruby.

Snažíme se poskytovat technickou podporu ve všech fázích projektu, tedy již od návrhu a projektování až po samotnou instalaci. Systém HTA® je zařazen v databázi ÚRS (KROS 4) a RTS (BuildPower) a k dispozici pro projektanty máme knihovnu CAD detailů a BIM objekty. Online na našich webových stránkách lze stahovat technické katalogy a výkresy či certifikáty. Přímo na staveništi během montáže rádi poskytneme technickou pomoc a poradenství. Účastníme se seminářů a konferencí a školíme přímo ve firmách.


Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...