Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průmyslové potrubní rozvody Aliaxis a jejich aplikace

Aliaxis byl v centru dění vodárenské revoluce od chvíle, kdy bylo v polovině minulého století naistalováno první plastové potrubí. Od té doby se vedení nejen vody ale nejrůznějších kapalin a plynů stalo naší denní činností. Zásobováním vodou a odvodem odpadní vody počínaje přes vedení chemikálií a paliv a konče uplatněním v potravinářském průmyslu. Plasty se dnes jeví díky svým technickým vlastnostem a snadnou manipulací jako nejvhodnější materiály pro přepravu médií, často s životností přes 100 let.Urbanizace a klimatické změny vytvořili nové problémy, s kterými se vodovodní systémy musí potýkat a které je potřeba udržitelně a efektivně řešit. Údaje OSN ukazují, že zatímco extrémní chudoba klesá, více než 2 miliardy lidí stále nemají přístup k pitné vodě. Cílem OSN je, aby do roku 2030 měli všichni přístup k bezpečné pitné vodě. Naši lidé a naše výrobky mohou splnění tohoto cíle napomoci.

Současně ale chceme bránit jejímu plýtvání. Práce s vodou pro její zpětné používání je tak jednou z našich nejdůležitějších činností. V ČR jsme se aktivně podíleli na největším projektu zpracování odpadní vody – ÚČOV Praha na Císařském ostrově. Na tento technologicky vyspělý a komplexní projekt jsme dodávali ucelenou řadu PVC a PP plastových armatur odolných vůči široké škále chemikálii potřebných pro procesy čištění odpadní vody. Součástí našeho řešení a dodávky byly pochopitelně i elektrotvarovky Frialen pro spojování PE potrubí.

V nedávné době jsme se také podíleli na nové čistírně průmyslových odpadních vod v areálu Škoda v Mladé Boleslavi. Na tuto realizace jsme dodali veškerý materiál, tedy trubky, tvarovky i armatury, v provedení tzv bez silikonu. Jedná se o provedení materiálu, které je vyžadováno v automobilovém průmyslu. Naše stopy a potrubní systémy značky FIP najdete na mnoha čistírnách a úpravnách vod po celé ČR i za hranicemi.

Perla západních Čech, lázeňské resorty v Karlových Varech a jejich historická dominanta, slavný hotel Thermal, i zde najdeme aplikace, pro které jsou plasty vhodnější. Například přívod vřídelní vody ze zdroje do hotelu provedeném v průmyslovém plastu PP-H, který je odolný vůči vysokým teplotám a má vysokou životnost.


Asi se ptáte, v čem je vlastně výhoda plastů proti běžné oceli? Významný rozdíl je v jejich zpracování a manipulaci s nimi. Díky výrazně nižší hmotnosti a snadnému způsobu spojování lepením či svařováním je práce s nimi snazší a rychlejší. Plasty jsou také tvárné a při instalaci dovolí vyšší toleranci. Odolnost vůči vysoce agresivním chemikáliím je nejdůležitějším benefitem plastových potrubí. Bez této vlastnosti by některé moderní aplikace založené na agresivních médiích byly komplikovaně realizovatelné.

Ve výše zmíněných i dalších projektech se používají v čím dál větší míře také moderní technologie. V potrubních systémech se jedná o elektricky nebo pneumaticky pohonované armatury, bezdrátové měření průtoku nebo nové generace membránových ventilů.

Vážíme si všech zajímavých projektů, které s našimi partnery pomáháme řešit. Naše spolupráce mnohdy začíná již ve fázi projektové přípravy. Kromě vlastního osobního poradenství poskytujeme CAD detaily a BIM objekty, kalkulační nástroje a konfigurátory např. pro průtokoměry apod. Během montáže jsme pak díky skladové dostupnosti našich výrobků z ČR i v Maďarsku schopni rychle reagovat na případné změny a také poradíme přímo na stavbě. Nově jsme spustili také online databázi chemické odolnosti. Díky této online databázi jsme schopni poskytnout návod na volbu nejvhodnějšího materiálu pro Vaší specifickou aplikaci. Databáze je volně přístupná zdarma na našem webu. Přehled všech našich systémů z jednotlivých materiálů najdete v naší nové brožuře a také na www.aliaxis.cz

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...