Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nádrže na dešťovou vodu se snadnou instalací Aliaxis a další prvky pro HDV

Rekapitulujeme nabídku nádrží Aliaxis pro rodinný dům nebo chatu s jednoduchou montáží, které se hodí pro zelené plochy i plochy s pojížděním aut. Lze je použít i pro složitější podloží nebo vyšší hladinu podzemní vody.

V současnosti si i my v ČR stále více uvědomujeme, že šetření pitnou vodou, třeba i využíváním dešťové vody, je aktuální téma. Uvědomuje si to i naše legislativa, která již roky ukládá stavebníkům povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku,“ říká Jan Paulus, produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou ze společnosti Aliaxis, která na český trh dodává již více než 20 let řešení od německého výrobce Otto Graf. A téma dešťová voda je i téma rozhovoru ze studia estav.tv.

V zásadě jsou 3 možnosti, co s dešťovou vodou na vlastním pozemku dělat: 1. vsakovat ji, 2. zadržet a regulovaně odpouštět anebo 3. ji zadržet a znovu využívat.

Pro všechny tyto varianty dodáváme řešení v podobě podzemních samonosných nádrží a vsakovacích bloků, které je možné využít nejen na vsakování, ale také na výstavbu retenční či akumulační nádrže,“ říká Jan Paulus a pokračuje s detaily:

V naší nabídce máme plastové podzemní samonosné nádrže řady GARANTIA od objemu 1 650 l až po opravdu velké nádrže 122 000 l společně s kompletním příslušenstvím. Loni jsme nabídku doplnili o nádrže Mono a ploché nádrže Flat do zelené plochy, které představují ekonomickou variantu od stejného výrobce. Jak jsem řekl, tak akumulační či retenční nádrž lze vytvořit i ze vsakovacích modulů, které jsou následně obaleny hydroizolačním souvrstvím a voda je potom čerpána přes šachtu.“

Co konkrétně byste tedy doporučil lidem, kteří potřebují nedostatek vody na zalévání zahrady rodinného domu či chalupy řešit rychle a ideálně svépomocí?

Pro ně jsou ideální právě tyto nádrže Mono a Flat. Jsou samonosné, není potřeba je obetonovávat, současně jsou monolitické s masivní konstrukcí. Pokud je potřeba šetřit na objemu zemních prací, nebo je znemožněn hlubší výkop, je ideální nádrž Flat,“ říká Jan Paulus a dodává, že velkou výhodou těchto nádrží je kromě zajímavého poměru ceny a kvality také velmi jednoduchá instalace. Tyto nádrže je ale možné umístit pouze do zelené plochy.

Nádrže pod pojížděnou plochu

Pro tuto variantu nabízí Aliaxis nádrže Cristall, Columbus nebo plochou nádrž Li-Lo, které toto s pojezdovým poklopem bez problémů umožňují.

Nádrže Columbus XL snesou také až dvoumetrové krytí zeminou. To se hodí v případě, že je nádrž dále a hloubka vzniká nutným spádem svodného potrubí. Kromě toho máme i řešení pro vysokou hladinu spodní vody či skalnaté nebo jílovité podloží. V takovém případě je ideální použít plochou nádrž Li-Lo, která je speciálně pro tyto podmínky konstruovaná,“ říká Jan Paulus.

Výhoda snadné instalace

Výhoda spočívá především ve 2 věcech:

  • v materiálu – plastové nádrže jsou lehčí a snadno se s nimi manipuluje
  • v samotném technologickém postupu montáže

Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu,“ říká Jan Paulus a pokračuje detaily instalace:

Nádrž ukládáme do připraveného výkopu se štěrkovým podsypem. Následně postupně nádrž plníme vodou a zasypáváme a zhutňujeme. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí lehké stavební techniky. Je velmi důležité správně si spočítat výšku usazení nádrže vůči terénu a vůči přívodu vody. Je potřeba dodržet sklon dešťových svodů min. 0,5, %, lépe 1 %, a rozmyslet budoucí výšku terénních úprav. Pokud Vás zajímá celá instalace do detailů, můžete se podívat na videa na našich stránkách.“

Nádrž a další prvky systému akumulace dešťové vody

Základními prvky sestavy jsou nádrž a čerpadlo nebo domácí vodárna pro využití dešťové vody v domě. Dále je potřeba řešit alespoň základní filtraci filtračním košem v nádrži, nebo lépe předsazenou filtrační šachtou. Pro využití vody v domě je ideální ještě přidat filtr na rozvodném potrubí v domě. Každá nádrž také musí mít bezpečností přepad například do vsaku.

Další detaily si poslechněte v rozhovoru, další najdete na webových stránkách Aliaxis.

Máme na stránkách i online kalkulátor pro výpočet velikosti nádrže, který nyní aktualizujeme a rozšiřujeme. Návody ke všem nádržím, vzorové sestavy nádrží a příslušenství, zmiňovaná videa a také knihovny a podklady pro projektanty, pokud by potřebovali dešťovou vodu řešit již ve fázi projektu,“ doplňuje Jan Paulus.

 
 
Reklama