Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Instalace menší podzemní nádže na dešťovou vodu Cristall 1 600 l

V roce 2021 provedla společnost Aquanix instalaci naší podzemní monolitické nádrže na dešťovou vodu Cristall 1 600 l v Říčanech u Prahy. Na videu se můžet podívat, jak instalace proběhla, dozvíte se, na co si dát při instalaci pozor a zjistíte, že montáž této malé nádrže je opravdu jendoduchá.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Montáž začíná přípravou výkopu s podkladní vrstvou štěrku. Do výkopu usadíme nádrž tak, aby se nikde nedotýkala stěn výkopu a následně ji naplníme alespoň do jedné třetiny vodou. Společně s napouštěním nádrže obsypáváme nádrž štěrkem ve vrstvách o výšce 30 cm. Následuje napojení kanalizačního potrubí. To začíná pod okapovým svodem a do nádrže musí být vedeno se spádem 0,5 % na 1 m délky potrubí. Pokud je potrubí více, postupně se svedou do jedné větve a potrubí se zaústí do nátokových otvorů kopule, která je po zasypání celé nádrže nasazena spolu s těsněním na horní okraj nádrže. Zda je nátokové potrubí dobře napojeno a s dostatečným spádem je možné zkontrolovat nalitím vody přes geiger. Pro zasypání kanalizačního potrubí lze použít písek či lomový prach. K finální úpravě terénu použijeme zeminu a kopuli můžeme seříznout, tak aby po nasazení prstence kopírovala terén. Na nátokové potrubí nasadíme poklop a instalace je tak dokončena.

Kromě nádrže Cristall s šachtovou kopulí, jejíž instalace byla na videu ukázána, zahrnuje celá sestava pro využívání vody na zahradě také filtrační koš do nádrže, nebo filtrační šachtu předřazenou nádrži. Dále je součástí ponorné čerpadlo, u kterého lze výtlačné potrubí napojit do šachty rozvodu vody umístěné v zahradě. Každá nádrž také musí mít bezpečností přepad například do vsaku. Ten je možné vyřešit pomocí vsakovacích bloků či tunelů Garantia.

Více k informací k nádržím Garantia a veškerá dokumentace ke stažení.


Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...