Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Bazény
Archiv článků od 2.3.2005 do 3.1.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

30.12.2005
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

Článek je výběrem z otázek, jejichž odpovědi pro tazatele zajistil Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR v rámci projektu Oborová informační místa pro podnikatele. Dotazy jsou i z oborového informačního místa pro elektrické a elektronické zařízení a instalace.

9.12.2005
IVAR CS spol. s r.o., Ing. Vladimír Zumr

Kompletní řadu filtrů pro odstraňování železa a manganu, dusičnanů a dusitanů, většího množství jemných písků, jílů a bláta, chlóru a pro zvyšování pH vody dodává obchodní a technické zastoupení IVAR CS spol. s r.o. Firma poskytuje rovněž technické poradenství a návrh řešení pro konkrétní případy problémů s kvalitou vody.

27.9.2005
AZP Brno s.r.o.

Nerezové sprchy jsou nedílnou součástí našeho výrobního programu! Svým zákazníkům nabízíme jak automatické podpovrchové sprchy a povrchové sprchy pro využití v interiérech, tak i venkovní sprchové sloupy pro koupaliště či venkovní solární sloup k venkovním bazénům.

5.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Zapojení solárního systému pro celoroční užití a ohřev bazénu v přechodném období. Potřebná plocha kolektorů podle provedení bazénu.

22.8.2005
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc., doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.

Ozonové technologie výrazně zvyšují úroveň hygienického zabezpečení bazénů. Jednou z výhod je například to, že odstraní "chlorový" zápach a nebude docházet k dýchacím obtížím a dráždění očí u koupajících se osob.

15.8.2005
doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc., doc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.

Veřejnost je již řadu let informována o možnostech aplikace ozonových technologií k úpravě bazénové vody. Mnohdy je však pohled na tuto nejmodernější vodárenskou technologii rozporuplný. Příčiny tkví až příliš často v návrhu ozonové technologie nevhodné pro daný bazén nebo v chybně provedené instalaci zařízení.

3.8.2005
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., R. Cieslar

Výraznou výhodou nerezových bazénů je snadná údržba a téměř neomezená životnost díky neustálé tvorbě neviditelné pasivní vrstvy obsahující chrom, nikl a molybden. K dalším přednostem nerezových bazénů patří krátká doba montáže a podstatně nižší náklady spojené se stavební připraveností, což z větší části kompenzuje vstupní cenu nerezových materiálů.

1.8.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Úkolem architektů nebylo vybudovat rozlehlý zábavní aquapark, ale naopak do přírodní lokality začlenit objemově úsporný objekt s výhledem na město. V prvním dílu reportáže najdete kromě informací z tiskové konference i zajímavosti k rekonstruovanému venkovnímu bazénu.

29.7.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Chalupáři mají s využíváním sluneční energie problémy. Většina jich jezdí na své chalupy od jara do podzimu pouze na víkendy a na dovolenou v létě. Během zimy většina chalup osiří - prostě promrznou. Budovat solární soustavu pro přípravu teplé vody se, kromě snad plastových absorbérů pro bazénovou vodu, nevyplatí. Jak to ale vyřešit, když přes týden je někdy tolik slunečního svitu a o víkendu jako naschvál žádný? Chalupáři jsou lidé šetrní, přemýšliví a šikovní, přijmou navrhované (a už i odzkoušené) řešení?

8.7.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Při rozhovoru s p. Richardem Pospíšilem z firmy POR jsou patrné jeho velké zkušenosti v oblasti návrhu a provozu bazénů. Řadu zajímavých postřehů jsme zaznamenali v následujícím článku. Nápady jak vložit vyhláškou požadované měření do stávajícího potrubí, kdy zpracovat provozní řád a mnohé další mohou být inspirací pro projektanty, investory i provozovatele.

29.6.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Virtuální exkurze do zázemí bazénu v Přerově ukazuje, jak lze díky promyšlené koncepci za provozu v jednotlivých etapách vylepšit komfort a zefektivnit provoz u stávajícího zařízení. Bazén po 27 letech potřebuje řadu změn, ale vzhledem k tomu, že návštěvníkům dobře slouží, je možnost postupné rekonstrukce za plného provozu velmi vítána.

6.6.2005
RNDr. Jana Plamínková

Nikdo nepochybuje o tom, že plavání je zdravé. Většina lidí plave ráda, problém je kde. Kvalita vody v našich řekách a rybnících se sice v posledních letech výrazně zlepšila, zůstává však s otazníkem. Přecpaná koupaliště s vodou páchnoucí chlórem také každého nenadchnou a k moři je to přece jenom daleko ...

27.5.2005
Ing. Radek Panchartek, Enika spol. s r. o.

Zajímavé řešení osvětlení je použito v novém plaveckém areálu ve Znojmě. Nejedná se o žádné převratné novinky, ale o vhodné a architektonicky vkusné použití dostupných svítidel. Příklad ukazuje jak může vhodný návrh osvětlení utvářet příjemnou atmosféru veřejných míst.

12.4.2005
Siemens s.r.o., divize Automatizace a pohony, Zdeněk Gec

Nové proudové chrániče řady Sigres od firmy Siemens se zvýšenou ochranou proti vlivu korozivních látek jsou určeny například pro bazény, kde výskyt škodlivých plynů ve spojení s vlhkostí vzduchu zapříčiňují korozi kovových částí spínacích přístrojů a tím jejich nevratné poškození.

8.4.2005
MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Světová zdravotnická organizace (WHO) se v srpnu 2004 obrátila na vlády zemí, které se nově staly členy EU, s informací o své iniciativě v oblasti prevence poškozování zdraví vlivem UV záření při opalování v soláriích. Podle WHO je umělá expozice UV záření nežádoucí a je třeba ji výhledově účinně regulovat. Na přípravě mezinárodní směrnice se pracuje v rámci globálního projektu INTERSUN.

2.3.2005
ABF, a.s.

Mezi přihlášenými exponáty jsou výrobky pro kvalitní stavební práce se specifiky bazénů, novinka v bazénové chemii pro domácí bazény, technika k solárním plachtám, titanové výměníky i novinka v hotových bazénech. Přihlášené exponáty jsou určeny pro etapu výstavby i užívání bazénu a umožňují úspory energií a ochranu životního prostředí.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama