Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektrotvarovky Frialen® v domovních přípojkách

Elektrotvarovky Frialen® perfektně splňují koncepci bezpečnosti a snadné manipulace. Při vysazování domovních přípojek se uplatňují například přechodové tvarovky Frialen®, které se vyrábí s vnějším i vnitřním závitem, ale také jako přechod na ocelové potrubí pro svařování obloukovým svarem. K dispozici jsou přechody na ocel a měď (pro plyn), dále z nerezové oceli, mosazi a bronzu (pro vodu). Za pomocí univerzálních přechodových kusů UAN a UAM lze vytvořit závitovou přechodku z jakékoliv jiné elektrotvarovky Frialen®.

Navrtávací odbočkové ventily slouží k vysazení odbočky z hlavního řadu a zajišťují spolehlivé uzavírání domovních přípojek. Integrovaný vrták umožňuje navrtání hlavního řadu pod provozním tlakem bez úniku média (voda, plyn). Armatura je bezúdržbová a tvoří s potrubím svařený homogenní systém bez mechanických spojů.

V případě vinutých trubek je téměř nemožné odstranit nežádoucí pnutí uvnitř elektrotvarovky. Řešením je speciálně vyvinutá prodloužená spojka FRIALONG, která je o více než 80 % delší než standardní elektrospojka MB. Velmi dlouhá studená zóna uprostřed tvarovky a také na krajích tvarovky napomáhá k minimalizaci pnutí ve svařovací zóně.

Mezi základní přednosti elektrotvarovek Frialen® patří odkrytá topná spirála pro rovnoměrný přenos tepla při svařování a pro homogenní spojení materiálů, delší svařovací zóna pro maximální pevnost svarů, výrazně nad požadavky evropských norem a větší hloubka zasunutí pro naprosto spolehlivé spojení trubek – kompenzované lepšími úhlovými odchylkami a napětím v ohybu.

Odkrytá topná spirála
Odkrytá topná spirála
Delší svařovací zóny
Delší svařovací zóny
Větší hloubka zasunutí
Větší hloubka zasunutí

Schéma vodovodní domovní přípojky s použitím navrtávacího odbočkového ventilu DAV


Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí navrtávacího odbočkového ventilu DAV. Tento ventil je ovládaný zemní soupravou EBS, která může být buď pevná nebo teleskopická a ústí ovládacím čtyřhranem v litinovém poklopu, odkud je možné domovní přípojku pohodlně otevírat či uzavírat. Potrubí domovní přípojky je v celé své délce svařované pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a je ukončené závitovou přechodovou elektrotvarovkou s vnějším závitem pro napojení na kulový uzávěr vody uvnitř objektu či ve vodoměrné šachtě před vodoměrnou sestavou.

Schéma vodovodní domovní přípojky v případě, že investor či provozovatel vodovodní distribuční sítě požaduje uzavírací armaturu mimo hlavní řad 1


Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu DAA. Domovní přípojka je ovládána pomocí vyvařovacího litinového šoupátka s PE konci, které je pomocí elektrospojek FRIALEN® svařené s potrubím domovní přípojky či šoupátka s koncovkami pro bezzávitové připojení PE potrubí. Šoupě je ovládané zemní soupravou. Domovní přípojka je opět svařovaná pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a zakončená závitovou přechodovou elektrotvarovkou.

Schéma vodovodní domovní přípojky v případě, že investor či provozovatel vodovodní distribuční sítě požaduje uzavírací armaturu mimo hlavní řad 2


Domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí sedlové odbočky s vnitřním závitem VAM-RG. Domovní přípojka je ovládána pomocí vodovodního šoupátka s vnějším závitem 2“, který je přímo zašroubovaný do sedlové odbočky VAM-RG. Navrtání hlavního řadu bez tlaku či za tlaku probíhá pomocí navrtávacího zařízení přes připojené šoupátko. Šoupě je ovládané zemní soupravou. Domovní přípojka je opět svařovaná pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a zakončená závitovou přechodovou elektrotvarovkou.

Schéma plynovodní přípojky s použitím navrtávacího odbočkového T-kusu DA


Plynovodní domovní přípojka je vysazena z hlavního řadu pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu DAA. Díky trojitému systému těsnění uvnitř domku navrtávky je zajištěné bezúnikové navrtání hlavního řadu i pod plným provozním tlakem. Za navrtávacím T-kusem je osazen uzavírací člen v podobě kulového kohoutu. Kulové kohouty FRIALEN® KH jsou plnoprůtokové až do dimenze d 125 mm včetně. Kulový kohout je ovládaný zemní soupravou KH-T, která může být buď pevná, nebo teleskopická a ústí ovládacím čtyřhranem v litinovém poklopu, odkud je možné domovní přípojku pohodlně otevírat či uzavírat. Potrubí domovní přípojky je v celé své délce svařované pomocí elektrotvarovek FRIALEN® a je ukončené přechodovou elektrotvarovkou PE-HD/ocel pro napojení na vnitřní rozvod plynu uvnitř objektu. Pro připojení domovní přípojky v nadzemní skříni k hlavnímu uzávěru plynu se používá závitový přechodový spoj.Více informací najdete zde.


Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...