Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Voda v ČR v roce 2013 podraží v průměru o 6 až 7,5 %

Cena vody v Česku by v příštím roce podle odhadu vodárenských firem měla vzrůst v průměru o 6 až 7,5 %. Řada společností již ceny bez DPH zveřejnila, čeká se, zda dojde ke zvýšení DPH ze 14 na 15 %.

Cena vody v Česku by v příštím roce podle odhadu vodárenských firem měla vzrůst v průměru o 6 až 7,5 %. Na dotaz ČTK to dnes uvedl předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Barák.
Zvýšení sazby DPH u vody bude záviset na tom, jestli bude přijat vládní daňový balíček. Pokud ano, zvýší se daň o jeden, v opačném případě o 3,5 procentního bodu.


foto Asio

Poslanecká sněmovna daňový balíček schválila 7. 11. 2012. Podle vloni přijatých změn mělo dojít k postupnému sjednocení DPH na 17,5 % v roce 2013. Balíček v navržené podobě zvyšuje obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden bod na 15 a 21 procent, omezuje výdajové paušály živnostníků a zavádí solidární zdanění vysokých příjmů. Pro daňovou změnu je třeba ještě schválení senátu.

O tom, jak moc v jednotlivých městech voda podraží, se teprve ale začíná vyjednávat a konkrétní výše zdražení by většině obyvatel Česka měla být oznámena na konci listopadu.

„Výši cen ovlivní především nárok vlastníků vodohospodářské infrastruktury na finanční zdroje na realizace čistíren odpadních vod, kteří nezískali dotace z EU prostřednictvím Operačního programu životní prostředí,“ řekla ředitelka SOVAK Miroslava Melounová.
Jinde je souvislost s dotacemi jiná, např. spotřebitelé Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zaplatí v roce 2013 za vodu více o 240,- Kč, což je cenový nárůst, který předepisují podmínky pro čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí. „Výpočet vodného a stočného byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007,“ vysvětlil Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Podle údajů SOVAK, platili lidé v Česku v loňském roce za m3 vody v průměru 66,92 Kč. Litr vody je tak vyšel na necelých sedm haléřů. Mezi cenami jsou poměrně výrazné regionální rozdíly, různá by měla být i výše zdražení v příštím roce.

Podle materiálu, který v polovině října předložilo ministerstvo zemědělství k informaci vládě, průměrná cena vody v Česku od roku 2007 do loňska vzrostla bezmála o 1/3. I po zdražení je cena vody z vodovodu stále více než 100krát levnější než balená voda z obchodu, uvedlo tehdy MZe v dokumentu. Spolu s růstem ceny vody naopak dlouhodobě klesá její spotřeba. Za pět let do loňska se snížila o 10 % na 88,6 litru na osobu a den. Od 6.5.2011 platí Vyhláška č. 120/2011 Sb., která udává Směrná čísla potřeby vody. I tato nová vyhláška v reakci na realitu snížila potřebu vody, např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45 m3.lůžko/rok.

Podle čísel spotřeby vody, která již dříve zveřejnil Český statistický úřad, se v loňském roce celkový objem fakturované vody snížil o 1,3 % na 486 milionů m3. Průměrná spotřeba vody zahrnující také spotřebu podniků či úřadů klesla o více než dva litry na 135,8 litru na osobu denně. Výběr vodného a stočného naopak vzrostl o více než 5 % na 28,6 miliardy Kč.

Češi začali šetřit vodou po jejím skokovém zdražení v 90. letech minulého století. Za posledních 20 let klesla denní spotřeba vody na osobu o více než 1/3. Lidé kvůli rostoucím cenám vody používají úsporné vodovodní baterie, úsporné splachování se stalo běžným standardem, u nových praček a myček výrobci snižují nejen energetickou náročnost, ale i spotřebu vody. Spotřeba vody je i energetickém štítku spotřebičů. S rozvojem modernějších technologií se snižuje také spotřeba vody v průmyslu či zemědělství, stále více lidí také využívá vlastní studny. Ale ani voda z vlastní studny není zadarmo, viz 12 položek v orientační ceně za vlastní vodu.

Výrazný potenciál pro úsporu vody má využití deštové vody. Využití dešťové vody může snížit spotřebu pitné vody až o 50%.

Průměrné ceny pro vodné a stočné v letech 20072011 (v Kč za m3)

RokPrůměrná cena vodnéhoPrůměrné stočnéPrůměrné vodné a stočnéSpecifické množství vody fakturované pro domácnosti (l/osoba/den)
200726,5922,6749,2698,5
200828,8624,7953,6594,2
200930,9026,6357,5392,5
201032,9128,7261,6389,5
201133,8830,6964,5788,6
Předpoklady vývoje cen jsme zveřejnili na TZB-info již v roce 2010, zajímavé je i srovnání s Evropou.

Situace v Praze

Praha chce převzít asi desetinu vodohospodářské infrastruktury od společnosti Veolia a od listopadu 2013 by chtěla provozovat vodní zdroje v Káraném a Želivce.
Vlastníkem Pražských vodovodů a kanalizací je francouzská společnost Veolia. Současné smlouvy mezi městem a Veolií, které se týkají Želivky a Káraného, končí v říjnu 2013. Současné akciové společnosti Vodní zdroj Káraný (VZK) a Úpravna vody Želivka (ÚVŽ), v kterých má Praha majoritní podíl, by měly do konce roku založit dceřiné společnosti. Tyto dcery pak od listopadu 2013 převezmou od Veolie provoz těchto dvou vodních zdrojů. Praha postupuje v souladu s dalšími akcionáři, kterými jsou další menší města. Podle magistrátu by změny neměly mít vliv na cenu vody. Sdružení Občané za svá práva by preferovalo obecně prospěšnou společnost, která by upravovala vodu ne za účelem zisku, čimž by mohlo dojít ke zlevnění vody.
Smlouvu na provoz vodárenské infrastruktury platnou do roku 2028, která vodovodům a kanalizacím vynáší přes 600 milionů ročně, podle právníků vypovědět nelze.


ČOV Česká Kamenice, foto Médea Public Relations

Jihomoravský a Zlínský kraj

Ve Zlíně je voda třetí nejdražší v republice, 83 Kč/m3 Tamní představitelé společnosti Vodovody a kanalizace doufají, že se jim podaří na jednání představenstva prosadit, aby se vůbec nezdražovalo. Zaručit to ale zatím nemohou. V ostatních regionech mají už buď schváleno, nebo jsou těsně před dohodou. Zdražovat se bude od 2 do 5 %.
Brno zdraží vodu o 4,2 %.
Vodné bude ve výši 27,30 Kč/m3 a stočné 31,49 Kč/m3 bez DPH, celkem 58,79 Kč/m3 bez DPH. K cenám bude připočtena sazba DPH platná pro rok 2013. Do tarifů je zahrnut vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména spotřeby materiálů, energií a tvorba zdrojů na obnovu, opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. I přesto má Brno jeden z nejnižších tarifů. Vodné a stočné je dražší i na Blanensku, Vsetínsku, Uherskohradišťsku nebo Ivančicku. V poslední jmenované oblasti, kde se bude zdražovat do 5 % stávající ceny, je to však podmínka dotační smlouvy.

Kroměříž - zlepší hospodaření a zdraží jen o vyšší DPH.

„Nechceme lidi zatěžovat, je to na nás, jak hospodaříme. Jediné, co se do zdražení promítne a co ovlivnit nemůžeme, je zvýšení DPH,“ vysvětlil předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Kroměříž Ladislav Lejsal.
(Zdroj ČT 15.11.2012)

Chebsko - zmrazili platu managementu a zdraží rovněž jen o zvýšení DPH

Neustálé zvyšování cen za vodu se nelíbilo starostům na Chebsku. Ve společnosti Chebské vodovody a kanalizace mají hned čtyři města vlastnický podíl. Letos v červnu tak proto na valné hromadě společnosti starostové prosadili rázná opatření, kdy zmrazili platy managementu, aby se zdražování vyhli. Vodné a stočné na Chebsku zůstane i v roce 2013 necelých 75 Kč/m3 včetně DPH. Cenu tak může ovlivnit jedině změna sazby DPH, kterou plánuje ministerstvo financí. Ivo Mlátilík, člen představenstva Chevak, starosta Františkových Lázní: „Sáhli jsme do úspor uvnitř společnosti a zmrazili jsme platy managementu. To znamená představenstvu, a dokonce samo představenstvo společnosti navrhlo snížení platu o 5 %.“

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Zveřejnili cenu 64,60 vodné + stočné bez DPH od 1. 1. 2013, tj. 73,64 včetně dosud platné 14% DPH.

Příkladem ceny vodného a stočného při dvousložkové ceně mohou být Vodňany

Rada města dne 28. 5. 2012 usnesením č. 1020 schválila pro hospodářský rok 2012-2013 dvousložkovou cenu vodného a stočného. Cenu vodného ve výši 31,20 Kč/m3 + DPH a cenu stočného ve výši 19,74 Kč/m3 + DPH (celkem 50,94 Kč/m3 + DPH), při nájemném Městu Vodňany ve výši 5.006.000,- Kč a pevnou složku dle kapacity vodoměru ve výši 600,- Kč + DPH ročně pro vodoměr do 2,5 m3/h. Cenu stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studny) ve výši 21,28 Kč/m3 + DPH.

Vodárenská společnost Tábor - rovněž dvousložková cena


Cena vody 2013 Vodárenská společnost Tábor od 1.10.2012 do 30.9.2013

Veškeré navýšení ceny pro vodné a stočné je v letošním roce promítnuto do pohyblivé složky ceny, pevná složka ceny zůstává nezměněna. Hlavní podíl na růstu ceny má jednak úvěrové zatížení VST na dotované investiční akce, které představují zásadní a radikální renovaci vodohospodářského majetku v oblasti čištění a odkanalizování odpadních vod a dále také neustále klesající objem vody odpadní fakturované, který se projevil i v roce loňském a letošním. Tyto skutečnosti jsou základním důvodem zvyšování cen, neboť náklady na obnovu majetku pro zachování dobrého a funkčního stavu soustavy je nutné vynaložit bez ohledu na výkyvy ve velikosti spotřeby vody a objemu odpadní vody vyčištěné.

 
 
Reklama