Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena vody v roce 2010

Cena vody v roce 2010 opět vzrostla. Častým důvodem jsou nutné investice a samozřejmě navýšení DPH. Evropský parlament s konstatováním, že by v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované vody, navrhuje řadu opatření pro úspory, jedním z nich je i motivace vyšší cenou.

Z jednotlivých regionů:

Břeclavsko - Společnost Vodovody a kanalizace zvedá cenu vodného a stočného každoročně. K takovému zdražení jako letos ovšem firma nepřistoupila za poslední 4 roky. "U vodného pokrýváme meziroční nárůst běžných nákladů na materiál, energie a služby," zdůvodnil ekonom vodárenské společnosti Pavel Tyc. V případě stočného, které bude odběratele příští rok stát o 3,60 Kč více než letos, jsou hlavním důvodem velkého zdražení náklady spojené s rekonstrukcí ČOV na Břeclavsku. "Jsou to zejména účetní odpisy nově pořízeného majetku a úroky z bankovních úvěrů, což nás dost zatěžuje. V menší míře pak nárůst běžných nákladů," zdůvodnil Tyc. Jak dopřesnil, právě náklady spojené s rekonstrukcemi čistíren, které firma spravuje, nebyly dříve do ceny stočného zahrnuty. Vodovody a kanalizace Břeclav mají na Břeclavsku zhruba třiatřicet tisíc vodovodních přípojek s pitnou vodou. Přibližně sedmdesát tisíc lidí v okrese je na společnosti závislých, co se týče odpadních vod.

Karlovy Vary - "Důvodem je růst nákladů surové vody, na ukládání kalů z ČOV, růst dopravních nákladů, zvýšená potřeba pro realizaci státem vyžadovaného plánu obnovy zařízení, potřeba udržet mzdovou úroveň zaměstnanců Vodáren a kanalizací, která patří ve srovnání s podobnými organizacemi k těm nízkým. Dále to souvisí i s významným poklesem spotřeby pitné vody u podniků," dodal Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. "Růst uvedených nákladů není možné vykompenzovat plně snížením ostatních nákladů. K němu dojde pouze, i když poměrně významně, u nakupované silové elektřiny," uzavřel ředitel. Vodné a stočné má dvě části - pevnou a pohyblivou složku. Průměrná cena vodného včetně stočného, která se vypočítává na základě typických ročních odběrů, vzroste z 55,82 Kč/m3 na 57,97 Kč/m3.

Kroměřížsko - "Zdražovat se bude vodné i stočné, celkově cena vzroste o 3,4%. Z toho 1% činí navýšení DPH, které určuje stát," vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a Kanalizace (VaK) Kroměříž Ladislav Lejsal. Vodné se zdraží o 0,90 Kč/m3 a stočné o 1,10 Kč/m3, celkem tedy 2 Kč/m3. "Zvednout cenu nás nutí hlavně zvyšování odpisů z rekonstrukcí ČOV, nebo plánovaná obnova vodovodů a kanalizací. Dražší jsou však například i chemikálie, které používáme," upřesnil Lejsal. Jako příklad velkých investičních akcí VaK může sloužit rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hulíně. Ta si vyžádá řádově 70 milionů Kč.

Nymbursko - Oproti loňskému roku se jedná o navýšení stočného o 1, 63 Kč/m3. Minulý rok domácnosti zaplatily za stočné 26, 77 Kč/m3. Podle předsedy představenstva VaKu Miloše Petery se jedná pouze o narovnání cen. Vodné zůstává stejné jako v r. 2009, tj. 31 Kč/m3. Ceny jsou bez 10% DPH.

Olomouc - V Olomouci zaplatí za kubík vody včetně stočného o 6,4 % víc. "Do změny ceny se promítá inflace, nárůst sazby daně z přidané hodnoty, zvýšení nákladů na vstupy, energie, opravy a investice," sdělila mluvčí společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná. Domácnosti z Olomouce a okolí budou od příštího roku platit za vodné a stočné 66,81 Kč/m3, zatímco letos platí 62,79 Kč/m3.

Ostrava - Ostravské vodárny a kanalizace (OVaK) informovaly, žeod1. ledna 2010 zvyšují vodné a stočné o zhruba tři koruny na celkových 59,43 koruny za metr krychlový dodané a odkanalizované vody. Za zvyšováním ceny stojí podle ředitele OVaK Antonína Lázničky hlavně zdražení nakupované vody, chemikálií a zvýšení daně z přidané hodnoty. O zhruba stejnou částku jako v Ostravě zvyšují cenu Severomoravské vodovody a kanalizace, které dodávají vodu na Frýdecko- Místecko, Karvinsko, Novojičínsko a Opavsko. Ty od ledna zdraží vodné a stočné na 57,88 Kč/m3.

Prostějov - cena vody je od ledna 61,05 Kč/m3. "Do růstu se promítá předpokládaná inflace a nárůst sazby daně z přidané hodnoty v roce 2010. Poklesl objem vody pitné i odkanalizované a s tím souvisí nárůst nákladů na metr krychlový. Dalšími důvody jsou růst ceny energií pro průmyslové podniky, náklady na odstraňování poruch a předpokládaná inflace. Do navýšení ceny pro konečného odběratele se promítá rovněž nárůst sazby DPH v roce 2010." uvedla mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutná.

Tabulka: Cena vody v roce 2010 dle www.sovak.cz

kraj zás. obyv. vodné s DPH stočné s DPH V+S s DPH nárůst o v % platnost od
Středočeský 1 226 700 30,63 25,88 56,51 2,52 1.1.2010
Ústecký, Liberecký 1 119 492 37,41 32,60 70,01 8,47 1.1.2010
Moravskoslezský 729 246 30,70 27,18 57,88 6,12 1.1.2010
Jihomoravský, Vysočina 544 603         1.1.2010
    36,19 37,24 73,43 2,90 1.1.2010
    33,00 34,00 67,00 8,10 1.1.2010
    39,19 26,53 65,72 4,00 1.1.2010
    40,37 27,21 67,58 2,60 1.1.2010
    38,40 29,60 68,00 6,00 1.1.2010
    34,40 28,21 62,61 1,80 1.1.2010
Jihomoravský 390 669 26,70 30,50 57,20 1,00 1.1.2010
Zlínský 161 109 37,26 33,90 71,16 13,00 1.1.2010
Olomoucký 144 081 32,16 34,65 66,81 6,40 1.1.2010
Olomoucký 71 255 33,46 27,59 61,05 3,12 1.1.2010
Jihočeský 318 248         1.1.2010
    36,63 27,50 64,13 0,91 1.1.2010
    29,63 34,78 64,42 -1,00 1.4.2009
    38,19 30,56 68,75 15,08 1.1.2010
    34,58 35,20 69,78 0,00 1.1.2010
    38,63 31,02 69,65 4,92 1.1.2010
Moravskoslezský 316 417 30,31 29,12 59,43 5,78 1.1.2010
Středočeský 242 285 39,02 29,54 68,56 10,35 1.1.2009
Plzeňský 223 000 29,46 21,57 51,03 10,69 1.1.2010
Jihočeský 223 190 37,88 28,02 65,90 -2,39 1.4.2009
Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský 182 975 34,30 2367,00 57,97 3,85 1.1.2010
Pardubický 157 435 29,26 37,14 66,40 5,16 1.1.2010
Královehradecký 147 782 33,58 34,19 67,77 4,55 1.1.2010
Zlínský 114 062 32,34 29,70 62,04 5,99 1.1.2010
  6 312 549          

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Řádní členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody téměř od 8 mil. obyvatel a 94 % těchto odpadních vod čistí.

English Synopsis
Price of water in 2010

Price of water in 2010 has risen again. A frequent cause is necessary investments and of course, increase VAT. The European Parliament stated that the EU could be saved 40% of water consumed. Also proposed a number of conservation measures and one of them is the motivation of higher prices.

 
 
Reklama