Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2019

Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.


POZVÁNÍ

Tradiční odborný seminář pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů.

Součástí vložného je dodatek technických pravidel H – 132 98. Nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody.

Vzhledem k legislativě na hospodaření s dešťovou vodou a výpočet vnitřních vodovodů vznikají nové postupy v oblasti projektování ZTI. Legislativa ke zvyšování energetické účinnosti spotřebičů a zařízení zasáhla do nabídky technologií i do návrhu systémů pro vytápění a přípravu teplé vody. Příprava teplé vody dnes hraje u nových budov a rekonstrukcí významnou roli v hodnocení energetické náročnosti budovy a je třeba se zorientovat v efektivních způsobech úspor a jejich vyčíslení. Máme nakročeno k rozhodující roli teplé vody v energetickém mixu budovy a musíme na to být připraveni.

Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Seminář jsme naplánovali tak, abychom mohli mluvit i o nejčerstvějších novinkách, které výrobci ukázali na ISH ve Frankfurtu.

Na setkání na semináři se těší

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře

Poděkování partnerům semináře:


PROGRAM SEMINÁŘE

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
I. BLOK
09:15Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Nové stanovení výpočtového průtoku v rodinných a bytových domech, upravené stanovení tepelných ztrát přívodních potrubí pro stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
10:10Přestávka
10:30Teplá voda z pohledu energetické náročnosti – Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB
Nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou ČSN EN 16941-1 – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
II. BLOK
12:00Blok novinek v oboru
Vzhledem k březnovému svátku TZB, veletrhu ISH ve Frankfurtu n. M. je v oboru celá řada novinek z oblasti čerpadel, potrubí i armatur a přípravy teplé vody.
15:00Diskuse a předpokládaný závěr semináře

Druhá přestávka v rámci bloku novinek.

Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum a místo konání semináře

24. 4. 2019 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
25. 4. 2019 – Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 900 Kč.
Součástí vložného je dodatek technických pravidel H – 132 98.
Nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody.
Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět mají vstup zdarma.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.
Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 20. 4. 2019.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ POSKYTUJE SVÝM ČLENŮM:

  • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


 
 
Reklama