Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zajistit hygienu vody a sanity v bytových a komerčních budovách?

Ideální je zajistit i v době odstávky provozu pravidelný odběr odpouštěním vody v celé instalaci. Významnou roli hraje i bezdotyková technika ovládání toalet a pisoárů, materiál potrubí a technika spojování.

Okružním vedením rozvodu nevznikají v instalaci slepá ramena, ve kterých může docházet ke stagnacím vody. (foto: Viega)
Okružním vedením rozvodu nevznikají v instalaci slepá ramena, ve kterých může docházet ke stagnacím vody. (foto: Viega)

Sanita a hygiena ve stínu pandemie COVID-19

2020 nebyl pro nikoho příjemný rok. Samá omezení, izolace, karantény, spousty neštěstí okolo nás. V oblasti hygieny to byl rok výzev a zcela pragmatických zjištění. Jako příklad můžeme uvést fakt, že v současné době technického, technologického i vědeckého pokroku jsme se začali bát toho nejmenšího, co kolem nás vůbec může být a toho, co ani nevidíme – mikroorganismů. Lidé se začali více hlídat, začali být důslední při hygienických návycích, obezřetní při osobních kontaktech a podobně. Z hlediska sanity se lidé začali více zajímat o naše ovládací desky Visign k toaletám a pisoárům, které fungují zcela bezdotykově a jsou nositeli mnoha designových ocenění.

Hygienický standard u bytových staveb

Co se týká Viegy, tak jsme samozřejmě stejně jako mnozí, byli zpočátku v nejistotě, co bude následovat. Nicméně výzkum, vývoj i výroba běžely podle plánů.

U bytových a rodinných domů je důležité, že nedocházelo k přerušování odběru pitné vody, spíše naopak. I zde ale můžeme aplikovat řešení, která přispívají k zajištění hygieny vody.
Toalety je dobré osadit speciálními ovládacími deskami s tzv. hygienickou funkcí, které mohou samy spustit splachovací proces v předem nadefinovaném časovém odstupu a množství od posledního manuálního spláchnutí. Tím je zajištěna výměna vody v samostatném úseku vedoucím k toaletě.
Rozvody pitné vody je dobré ideálně lisovat, aby se zabránilo uvolňování zbytků materiálu, těsnění a jiných částic, které později poslouží jako živná půda pro růst biofilmů a bakterií.
Jako nejvhodnější materiál z hlediska zdravotní nezávadnosti pro novostavby lze považovat ušlechtilou ocel. Dalším vhodným materiálem je měď, případně vysoce kvalitní vicevrstvé plastové systémy.

Přečtěte si také Ovládací desky pro úsporné bydlení Přečíst článek

Hygienický standard u komerčních budov

Z pozice Viegy jsme řešili otázky a doporučení při nucených několikatýdenních přestávkách v provozech hotelů, restauračních zařízení, sportovišť, wellness center, kanceláří nebo některých průmyslových továren, kdy nedocházelo k pravidelnému odběru pitné vody. To představovalo a stále představuje hrozbu pro lidské zdraví – při opětovném obnovení provozu. Voda v potrubí dlouho stagnovala a vzniklo tím ideální prostředí pro vznik zdraví nebezpečných bakterií, jako je Legionella pneumophila, E.coli, koliformní bakterie a další.

Ideální je zajistit i v době odstávky provozu pravidelný odběr odpouštěním vody v celé instalaci. Interval kompletní výměny vody v celém systému by neměl být delší než 72 hodin. To je ale nekomfortní a mnohdy i nerealizovatelné. My ve Viega se této problematice dlouhodobě věnujeme a pravidelně komunikujeme se Státním zdravotním ústavem a dalšími odborníky z oboru. A majitelům odstavených provozů doporučujeme pro další používání při opětovném uvedení do provozu jednorázovou chemickou a termickou dezinfekci celé instalace dle požadavků ČSN EN 806-4 a ČSN EN 806-5.

Přečtěte si také Nebezpečí dlouhodobé odstávky odběru pitné vody Přečíst článek

Nucenému stagnování pitné vody v rozvodech lze předcházet i do budoucna. A to správným způsobem instalace a volbou použitého materiálu. Je proto na zvážení i případná úprava rozvodů samotných. V těchto případech je nutné upravit rozvody potrubí do takzvané okružní instalace, kdy jsou odstraněna odběrná místa ve slepých ramenech tak, aby voda mohla neustále proudit v celém systému. Okružní instalace s maximálně dvěma odběrnými místy se doplňují tzv. tlakovou tryskou. Ta na základě Venturiho efektu dokáže rozproudit vodu v potrubí díky samovolnému vyrovnávání rozdílu tlaku v potrubí při každém odběru vody.

Pro veřejné prostory jsou také klíčové chytré bezdotykové a senzorové technologie. Například naše skryté splachování pisoárů nabízí úspornou variantu spláchnutí jedním litrem, komfortní spláchnutí třemi litry vody a dynamickou variantu, která automaticky rozpoznat časté intervaly použití, na základě čehož sníží množství splachovací vody ze tří na jeden litr. K častým intervalům použití dochází například v poločase fotbalového utkání nebo při koncertní přestávce. Četnost splachování je pak také omezena na jedno spuštění za minutu. V závislosti na zvoleném programu se po 24 hodinách navíc provede ještě jedno automatické hygienické spláchnutí.

Trendy v sanitě

Z hlediska instalací se jedná o bezproblémový a bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti budovy. V této oblasti tak nacházejí své místo pouze kvalitní materiál instalovaného potrubí a lisované spoje. Kombinací obojího dochází k úsporám za dodatečné nebo pozdější opravy a přitom k zachování těch nejvyšších hygienických standardů.

Určitě velkým tématem bude stále úspora vody, a to nejenom při hygieně. Šetrné splachování toalety s co nejmenším, ale stále dostačujícím množstvím splachované vody, využití šedé vody, spolehlivá těsnost potrubních spojů a armatur, ekologický ohřev teplé užitkové vody, atd. Vždy bylo a stále je co zdokonalovat. To nás žene dopředu a i proto na trh dodáváme stále sofistikovanější řešení v oblasti potrubních systémů, předstěnových splachovacích systémů i odvodňovací techniky.

Co se mění v sanitě u budov s téměř nulovou spotřebou energie? Jak lze šetřit vodu, energie a životní prostředí?

Ovládací deska u toalety je jedním ze základních designových prvků moderní toalety. Avšak kromě své typické funkce, jakou je splachování toalety a estetického oživení daného prostoru, umožňuje významnou měrou šetřit přírodní zdroje. Ovládací desky Viega Visign spolu s předstěnovým prvkem Prevista totiž umožňují nastavit jak malé, tak velké množství splachované vody, a to v rozmezí 2/3/4, resp. 3,5/4,5/6/7,5 litrů. V kombinaci s vhodně tvarovanou a bezokrajovou keramickou mísou je pak možné nastavit opravdu i to nejmenší možné nastavitelné množství pro dostatečně čisté spláchnutí toalety. Automatické splachování s možností předdefinovaného množství splachované vody je výborným řešením pro úsporné bydlení.

Každý zákazník se orientuje na něco jiného. V tomto ohledu je dobré, že vznikají standardy a normy, kterých se pak výrobci drží. V rámci svého portfolia jsou pak schopni nabídnout různé varianty produktů, které vyhoví jak z pohledu funkčnosti, ekonomičnosti, ekologické ohleduplnosti i designu. Pak už je jenom na zákazníkovi, co přesně si vybere.

Moderní skleněná ovládací deska Visign for Style 25 nejenom šetří vodou, ale funguje zcela bezdotykově. (foto: Viega)
Moderní skleněná ovládací deska Visign for Style 25 nejenom šetří vodou, ale funguje zcela bezdotykově. (foto: Viega)

Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.

Společnost Viega s téměř 5000 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.