Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dnes mají svůj den toalety! Přemýšlejte, když spláchnete!

Vedle pozitiv v podobě komfortu a zlepšení osobní hygieny s sebou rozšíření splachovacích toalet přináší i problémy. A právě na ty upozorňuje Světový den toalet, který každoročně připadá na 19. listopadu.

První moderní splachovací záchod vynalezl v roce 1596 kmotřenec anglické královny Alžběty I. Vedle pozitiv v podobě komfortu a zlepšení osobní hygieny s sebou rozšíření splachovacích toalet přináší i problémy. A právě na ty upozorňuje Světový den toalet, který každoročně připadá na 19. listopadu.
Tím největším je zvýšená spotřeba vody, většinou pitné, a pak také obrovské množství znečišťujících látek zatěžujících životní prostředí. V civilizovaném světě každý člověk na WC denně spláchne kolem 22 litrů vody. Moderní toalety dokážou toto množství výrazně snížit. Při jednom spláchnutí spotřebují často méně než polovinu vody, než starší běžné záchody.

Šetřete nejen přírodu, ale i rodinný rozpočet

I když se to nezdá, záchodem proteče hodně vody.
„Ke splachování WC je u nás běžně využívána pitná voda, což je nejen neekologické, ale také neekonomické. Je tedy namístě zamyslet se, jak by se dalo vodou šetřit při zachování komfortu a dostatečné hygieny,“ říká Ingrid Hejkalová, marketingová manažerka značky Jika a dodává: „Běžné toalety spotřebují při spláchnutí až osm, starší typy dokonce i deset litrů vody, u moderních záchodů si vystačíte jen s 3 litry, případně 4,5 litry vody,“

Porovnání nákladů na vodu u moderních toalet

Značka Jika porovnávala náklady na vodu u moderních současných toalet (např. Pure, Tigo) s náklady u běžných a starších typů toalet. Výsledek je velmi výmluvný. Jen za první rok provozu bylo díky výrazně nižší spotřebě vody dosaženo úspory přes 1 650 Kč.
Pokud bychom namodelovali předpokládanou spotřebu na 20 let, pak úspora dosáhne téměř 70 tisíc korun. Jde o výraznou úsporu v rozpočtu domácnosti. Neméně významná je skutečnost, že tento přístup prospívá životnímu prostředí.

toaleta a bidet Jika Pure, systém Dual flush
Vlevo: toaleta a bidet Jika Pure. Současná nabídka klozetů a bidetů dělá z WC nečekaně atraktivní záležitost. Příchod nových technologií oživil i zájem designérů a z okrajové otázky se stává plnohodnotné téma. Vpravo: Využití systému Dual flush je velmi jednoduché. Na splachovací nádržce je tlačítko ventilu dvojité, stlačením menší části vypouštíme 3 litry vody, stlačením větší části 4,5 litrů.

Pomáhají nové technologie splachování, i lepší povrch toalety

V současnosti bývají splachovací systémy již obvykle opatřeny technologiemi pro hospodaření s vodou. Dnes jsou asi nejrozšířenější systémy, kdy si lidé mohou ze dvou variant zvolit objem vody při splachování – systém je vybaven dvěma tlačítky – malým a velkým podle objemu vody. Například u systému Dual Flush si pro dokonalé spláchnutí vystačíte s objemem 3 litry, případně 4,5 l vody.

Pokrok přináší i způsob zpracování sanitární keramiky. Hladký povrch glazury zabraňuje usazování nečistot a bakterií nejen na povrchu, ale i v těžko dostupných záhybech. Velký posun v této oblasti přináší systém rimless, tedy toaleta bez oplachového kruhu. Mísa je na povrchu zcela hladká a není na ní tradiční záhyb, za který by se usazovaly nečistoty.

Značka Jika porovnávala náklady na vodu u moderních současných toalet
Značka Jika porovnávala náklady na vodu u moderních současných toalet (např. Pure, Tigo) s náklady u běžných a starších typů toalet.

Na záchodě v průměru strávíme 3 roky svého života

Splachovací WC přímo v bytě většina z nás bere jako absolutní samozřejmost. Málokdo si uvědomí, že ještě v 70. letech to rozhodně standard nebyl. Ten přišel až s masívní výstavbou panelových sídlišť. Do té doby bylo běžné chodit na společnou toaletu na patře, nebo využívat suchý záchod.

O splachovacích záchodech už máme zmínky z období před 4500 lety z Pákistánu. Podle historických vykopávek disponovali i Indové splachovacím záchodem a moderní wc hygiena byla typická i pro starověké Řecko a Řím. Tady byly toalety součástí lázní, byly pro všechny společné a vyráželo se na ně ve skupinkách. A pak se diskutovalo, uzavírali obchody, povídalo o politice. Po na hygienu poněkud nevlídném středověku, přichází milník ve WC hygieně v 16. století. V roce 1597 sir John Harington vymyslel první moderní splachovací WC. Traduje se, že ho na zakázku vyrobil pro královnu Alžbětu I., ta že se mu ale společně s celým anglickým dvorem, který na hygienu příliš nedbal, vysmála. Mimochodem – tento první prototyp měl i své jméno – Harington mu říkal The Ajax. Haringtonův model vylepšil o dvě století později Alexander Cummings, ke klasickému WC (které se tehdy vyrábělo hlavně za dveře) přidal esovitou kličku, ve které se držela voda a která tak zabraňovala návratu zápachu z kanalizace. A tento model de facto používáme dodnes.

První toalety byly vyrobeny před 4 000 lety, přesto 946 milionů lidí stále koná potřebu na otevřeném prostranství


Nedostatek záchodů, kontaminovaná voda a velmi špatná hygiena představuje i nadále celosvětový problém, jakkoli bylo v posledním desetiletí dosaženo v některých zemích určitého pokroku. Obyvatelstvo bez přístupu k řádným hygienickým prostředkům žije převážně v Asii, Subsaharské Africe, Latinské Americe a v Karibiku. Nadace We Are Water, vzniklá pod záštitou značky Roca, každoročně na tento problém upozorňuje v rámci Světového dne toalet, který se koná 19. listopadu.

Nadace We Are Water vyvíjí činnost mimo jiné v oblastech jižní Asie a Subsaharské Afriky na společných projektech s nevládními organizacemi za účelem zlepšení sanitárních zařízení a na rozvoji osvětových programů pro praxi v oblasti hygieny a povědomí obyvatelstva, a tím zlepšuje jejich rozvoj.Od svého počátku nadace realizovala více než 25 projektů spolupráce. Polovina z nich se soustředila právě na tyto oblasti a dotkla se celkem 1,648 miliardy lidí bez přístupu k řádným sanitačním prostředkům. Většina projektů, jejichž posláním je zmírnit negativní vliv nedostatku vhodných vodních zdrojů, je i v současnosti stále aktivní. Do dnešního dne mělo z těchto projektů prospěch více než 220 000 lidí.

Nadace We Are Water Foundation sleduje dva hlavní cíle. Prvním je zvyšování povědomí a podpora dialogu mezi veřejností a organizacemi o potřebě vytvořit novou kulturu pro vodu, umožnit spravedlivý rozvoj a udržitelnou správu světových vodních zdrojů. Druhým cílem je realizace řady činností na boj proti negativním dopadům nedostatku odpovídajících vodních zdrojů. Oblast činnosti nadace zahrnuje zapojení se do infrastruktury, osvěty, ochrany zdraví a výzkumu, koncentrovaných v nejpostiženějších oblastech světa.

Závazek značky Roca

Nadace We Are Water Foundation byla založena z iniciativy společnosti Roca, která se od počátku své činnosti soustředí na ochranu životního prostředí, a to jak v oblasti svých výrobků, tak i výrobních procesů. Společnost Roca si uvědomuje, že voda je jedinečný a omezený přírodní zdroj. Proto se již 50 let zabývá vývojem zařízení umožňujících jejím výrobkům šetřit vodu a energii a přispívat tak k vyváženější a udržitelnější koexistenci s životním prostředím. Závazek společnosti Roca v oblasti odpovědného využívání a spotřeby vody získal díky vytvoření nadace We Are Water Foundation zcela nový rozměr. Založením této nadace má společnost Roca v úmyslu projevit solidaritu s lidmi a oblastmi nejvíce postiženými nedostatkem vody a jeho důsledky.