Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

22. březen: Světový den vody

Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí.

Světový den vody

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. I když se situace v posledních dvaceti letech výrazně zlepšila, s nedostatkem čisté vody právě teď bojuje každý desátý člověk naší planety – 783 milionů lidí.

Světový den vody se koná každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem letošního Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

Voda v ČR

Naše krajina nedokáže díky chování člověka v ní dostatečně zadržovat vodu a lidé opakovaně staví svá sídla nebo komerční stavby v záplavových oblastech. Velké rezervy má naše země především při zadržování vody v krajině. Ta by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy m3 vody více, než je toho schopna v současné době.
„Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbytné účely. I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ dodává předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.1

V současné době se aktualizují Plány rozvoje vodovodů a kanalizací v rámci jednotlivých krajů, což je povinnost daná zákonem. Kraje by k těmto dokumentům měly přistoupit zodpovědně a vyčlenit také ve svých rozvojových plánech dostatek prostředků k investicím do vodohospodářských sítí.

Vybrané související rubriky TZB-info:


Vodní elektrárna Francie, foto D. Kopačková

Jablonné v Podještědí, foto D. Kopačková

Světový den vody 2018 - již tradiční prohlídky vodáren, jezů a přehrad, ale i další akce s tématikou vody

Zatímco některé památky, například Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně v Praze 4 bylo k tomuto svátku otevřeno již minulý víkend, mnoho staveb spojených s vodou na své návštěvníky čeká v následujících dnech. V letošních akcích kromě tradičně otevřených vodáren, jezů, vodních elektráren a ČOV najdeme i promítání filmů v Liberci, vstup zdarma do plaveckého bazénu v Mělníku, vědeckou vodní show v Ostravě, výstupy na komín v Praze, plavby, prohlídku podzemního vodojemu aj.
 • Stará čistírna odpadních vod v Praze 6 - Bubenči. Sobota v 10:00–21:00
  Těšit se můžete například na PROHLÍDKY AREÁLU Staré čistírny odpadních vod v Praze 6 - Bubenči - prohlídka historické budovy je vždy s průvodcem, jež názorně popisuje původní proces mechanického čištění / PARNÍ STROJOVNA A KOTELNA - pro každou prohlídku bude spuštěn parní stroj z roku 1903 dodnes dochovaný ve své původní funkční podobě; zároveň si pak návštěvníci mohou prohlédnout dochovanou funkční kotelnu s kotly z roku 1905 / PŘEVOZNÍKŮV PRÁM - každá prohlídka je zakončena plavbou v podzemní usazovací nádrži na prámu a průchodem obtokovou stokou / JIŠTĚNÉ VÝSTUPY NA KOMÍN - výstupy budou probíhat po celou dobu trvání akce, na výstupy se nevztahuje rezervace a jejich organice včetně platby bude probíhat až na místě v den konání akce / VÝUKOVÁ HRA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - Obnova soužití s řekou je výuková hra na pozemku Staré čistírny, kde se účastník formou hry dozví informace o vlivu člověka na toky řek / CHEMICKÁ LABORATOŘ - pro děti i dospělé bude připravena chemická laboratoř, kde se budou provádět pokusy nejen z vody.
 • Stoletá vodní Elektrárna Labe v Hradci Králové. Čtvrtek 22. března v 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
  Do oslav Světového dne vody se zapojí i stoletá vodní Elektrárna Labe v Hradci Králové, které však nikdo neřekne jinak než Hučák. Její jméno jí předurčil starý jez, přes který přepadala voda, která tam líbezně hučela.
  Milovníci vody, obdivovatelé architektury a historie a především ti, co mají rádi pěkná místa, jistě najdou zalíbení v malé vodní elektrárně. Její historie se začala odvíjet už od roku 1909, kdy bylo rozhodnuto, že město postaví vlastní rozvodnou síť, aby byl zaručen rozkvět města i do budoucna. Myšlenka to byla tak geniální, že se podařilo našim předkům postavit unikátní technické dílo, které ekologicky pomocí vody vyrábí elektřinu přes sto let. Přijďte nás navštívit do Informačního centra Obnovitelné zdroje na Světový den vody ve čtvrtek 22. března, kdy se budou konat prohlídky malé vodní elektrárny ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
 • UNICEF pořádá Velký vodní večer. 23. března v Praze
  Vodní večer bude mít i charitativní rozměr – výtěžek z akce půjde na zajištění pitné vody pro děti v postižených oblastech. Podrobnosti a kompletní seznam akcí po celém území ČR ke Světovému dni vody portál Naše voda připravuje, jako tradičně každý rok.

Hamr na jezeře, foto D. Kopačková

Poděbrady, foto D. Kopačková

22.3.2018

 • STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. (SVAS) 8:00 – 15:00 hod, ČOV Kladno Vrapice, ČOV Mělník SVAS
 • AQUACENTRUM PARDUBICE. Na tento den platí sleva 20 % do část Aqua, Aquacentrum
 • SVĚTOVÝ DEN V LIBERCI. 17:00 HOD, kino Varšava, promítání tří filmů, vstup zdarma, Liberec
 • MĚLNÍK. 9:00 – 17:00 hod, nám. Míru, vystoupení žáků, hudba, 8:00 – 15:00 hod, ČOV Mělník Mlazice, 9:00 – 17:00 hod, Mělnické podzemí, Věž kostela Petra a Pavla, 15:00 – 17:00 hod, plavecký bazén.Mělník.

23.3.2018

 • ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba. 9:00 – 13:30 hod, exkurze, vědecká vodní show, výstava, technologie…Nutná registrace, UGN
 • VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Exkurze na úpravně vody i čistírně odpadních vod v Plzni, u obou hlavních provozů bude bohatý doprovodný program, včetně autogramiády vybraných fotbalistů FC Viktoria Plzeň, Vodárna Plzeň
 • VODNÍ DŮM HULICE. 13:00 hod, komentovaná prohlídka vodní nádrže Švihov, nutná rezervace, 14:00 hod, Vodní dům Hulice – výtvarné tvoření a výlet pro děti, v terénu odběry vody atd. Vodní dům Hulice

24.3.2018

 • ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ) 9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří proběhne na pracovištích ČHMÚ v Praze – Komořanech, Praze – Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a profesionálních stanicích a observatořích, ČHMÚ
 • HUSITSKÉ MUZEUM, TÁBOR. 13:40 hod, vlastivědná procházka o historii na téma Světového dne vody. Sraz na autobusové zastávce Švehlův most, 14:00 hod, exkurze v čistírně odpadních vod Na Papírně, Muzeum
 • POVODÍ ODRY státní podnik. 9:00 – 15:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách: Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Žermanice. Také budou k nahlédnutí laboratoře a vodohospodářský dispečink V Ostravě – Varenská 49, Povodí Odry
 • POVODÍ MORAVY, s.p. 9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Brno (Prýgl), Slušovice, Povodí Moravy
 • ČEVAK, a.s., Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích, ČEVAK
 • OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. Časy prohlídek v informacích – Den otevřených dveří v areálu Úpravny vody Ostrava–Nová Ves (ÚV NV), v expozici Historie ostravského vodárenství – Babylon (nalézající se rovněž v areálu ÚV NV) a na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě–Přívozu (ÚČOV), OVAK
 • VAK VSETÍN, a.s.10:00 hod, exkurze na ČOV (čistírny odp. vod) Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří, exkurze na ÚV (úpravny vody) Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, VAK VSETÍN
 • VODOSPOL s.r.o. KLATOVY. 9:00 – 16:00 hod, exkurze po hodině, Úpravna vody Milence, doporučená registrace, VODOSPOL

Česká Lípa, foto D. Kopačková

Mariánské Lázně, foto D. Kopačková

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ spol. s r.o. 26.–30. března
Exkurze pro školy na čistírnu odpadních vod a vodohospodářské programy pro školy, vyhlášení literární soutěže pro děti. VHS Dobříš

POVODÍ LABE s.p. Povodí LABE

 • 23. března - 10:00 – 15:00 hod, VD Brandýs nad Labem, pro školy, prohlídka, krátké plavby
 • 24. března - VD Mšeno 9:00 – 16:00 hod, VD Rozkoš 9:00 – 15:00 hod, VD Pardubice / Poděbrady / Brandýs nad Labem / Dolní Beřkovice / Roudnice n. Labem / Střekov vše 10:00 – 15:00 hod
 • 21. dubna - 9:00 – 14:00 VD Pastviny a VD Seč, prohlídka v každou celou hodinu

OC FÓRUM V ÚSTÍ NAD LABEM, OC NISA V LIBERCI, 23.- 24. března. Propagační akce o důležitosti pitné vody, stánky v obchodním centru.

Akce v následujícím období:
 • 7.dubna – KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. 9:00 – 15:00 hod, prohlídka podzemního vodojemu Gigant na Novém Hradci Králové, Královéhradecká provozní
 • 14.dubna – PVK, Dykova, Praha 10. Možnost přinést vzorek studniční vody k analýze. Bližší informace a registrace budou před akcí zveřejněny na webové stránce. PVK
 • 21.dubna – PVK. Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod Horní Počernice Čertousy. Registrace na komentovanou prohlídku cca měsíc předem na webové stránce. PVK
Zdroje:
1 tisková zpráva Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
2 nase-voda.cz