Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Banky začínají vytvářet vodní fondy

Zajímavé jsou investice do infrastruktury a do technologií pro snižování spotřeby, jako jsou měřiče spotřeby, detektory úniků vody, přesné zavlažovací systémy, nové technologie v oblasti analytiky, testování a zpracování vody.


© Fotolia.com

Na řešení problémů s vodou souvisejících v období 2015−2030 globálně okolo 7,5 bilionu dolarů

KBI WATER FUND byl vytvořen ve spolupráci s Komerční bankou a je zaměřený na společnosti řešící problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. KBI Water Fund vznikl v roce 2000. Zpočátku byl přístupný jen institucionálním investorům z řad penzijních fondů, suverénních fondů či municipalit, které hledaly možnost zhodnocení volných peněz. Fond je spravován irskou společností KBI Global Investors, kterou akvírovala společnost Amundi v roce 2016.

Voda a technologie s ní spojené se umístily mezi 9 programy, hodnocenými z hlediska investic jako dobré z pohledu ekonomů v tzv. Kodaňském koncensu.

Jaké investice jsou zajímavé?

Zajímavé jsou investice do infrastruktury, ale i do technologií například snižování spotřeby – vývoj a poskytování technologií, jako jsou měřiče spotřeby, detektory úniků vody, technologie v oblasti přesných zavlažovacích systémů, vývoj nových technologií v oblasti analytiky, testování a zpracování vody, budování a opravování vodní infrastruktury, zvyšování nabídky vody například jejím čištěním a recyklací.

V portfoliu KBI WATER FUND lze najít akcie z celého světa. Portfolio fondu tvoří 40 až 50 titulů. Důvodem zajímavého zhodnocení je důležitost vody pro fungování světového hospodářství. "Toto investiční téma skýtá investorům značné příležitosti," říká Murphy v rozhovoru pro HN.

Rozdílná řešení – používání úsporných zařízení nebo používání dešťové vody jsou řešení běžná, shodná pro všechny regiony s různým procentem uplatnění. Novinkou je znovuvyužití vyčištěné odpadní vody a to nejen z pohledu technického, ale i legislativního. Tato oblast je v různých regionech také různě přijímána. Například v Německu je řešení již využíváno, ve Francii panuje obava zdravotních úřadů. V ČR se jedná zatím o první kroky, technologie již na trhu existuje.
Již v roce 2017 jsme se problematikou zalévání recyklovanou vodou zabývali v článcích:

Zásoby jsou omezené a klesají a spotřeba stoupá

Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Méně než 1 % světové vody je dnes využitelné (ostatní voda je slaná, znečištěná, obtížně přístupná nebo v ledovcích). Spotřeba vody přitom neustále roste: za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody dokonce zčtyřnásobila. Například na jedno sprchování se spotřebuje 46 litrů vody, na výrobu 1 litru piva 256 litrů vody, na výrobu 1 kg hovězího dokonce 15 400 litrů vody.

Akciový fond KBI Water Fund nabízí možnost investovat do akcií společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které adresují problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.

  • Fond spravovaný irskou investiční společností KBI se specializuje na investice do firem v oblasti vodního hospodářství a technologií, které zefektivňují nakládání s vodou.
  • Fondu se díky specializaci jeho manažerů daří dlouhodobě překonávat výnosnost světového akciového indexu MSCI.

Spotřeba vody

  • V ČR: „Od devadesátých let spotřeba klesla přibližně na polovinu a i v porovnání s ostatními zeměmi je velmi nízká,“ vyzdvihuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý v porovnání s historií, kdy za socialismu nebylo číslo 160 l/os a den nijak neobvyklé.Průměrná spotřeba v ČR dosáhla v minulých letech takzvaného hygienického minima, což je hranice mezi 90 až 100 litry na osobu a den. V minulosti ji zavedla Organizace spojených národů (OSN).
    O něco vzrostlo i procento lidí, kteří berou vodu z vodovodů. Dnes je z ní zásobováno téměř 95 % Čechů, což je více než 10 milionů obyvatel. Pro srovnání – v roce 1957 bylo na veřejný vodovod napojeno odhadem 57,3 % obyvatel.
  • V EU je obvyklá spotřeba vody na osobu a den 120, 150, ale i 170 litrů, takže je skoro o polovinu větší. Průměr ve Španělsku je 139 l/os a den, v Portugalsku 204 litrů a v Itálii dokonce spotřebují 245 l/os a den. Pro srovnání v USA se spotřeba vody v minulosti blížila až ke 300 l/os a den, ale i zde již klesá.
 
 
Reklama