Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekuperace tepla z odpadní vody v PENB

Jednoduchou úvahou dojdeme k závěru, že je nezbytné se zaměřit i na odpadní vodu, kterou odchází z budovy až 60 % tepla.

Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod
Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod

Průkazy energetické náročnosti budovy vyplývající z povinností české legislativy v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu směřují k několika cílům: do roku 2020 o 20 % snížit spotřebu energií v budovách a poměr výroby energií z obnovitelných zdrojů by měl činit 20 %. A lze vytušit i snahu poskytnout oběma stranám obchodu s nemovitostí lepší podklady pro rozhodování.

Nová úprava v předpisech k vyhlášce č. 78/2013 Sb., která upravuje mimo jiné pravidla pro získání stavebního povolení v souvislosti s energetickou náročností budovy, přináší projektantům, stavebníkům a zájemcům o stavbu domů další povinnosti, které musí stavba splňovat.

Od 2020 musí všechny stavby spadat do kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. nízkoenergetických, případně pasivních budov, díky čemuž se zvýšil tlak na maximalizaci využití energií v domě, což má za následek zjišťování možností zamezení úniku energií potažmo tepla.
Úniky tepla by šly rozdělit do dvou základních kategorií – úniky úmyslné a úniky neúmyslné. V rámci měření se prokázalo, že jsou velmi dobře zpracované možnosti zamezení neúmyslných úniků tepla kupříkladu pláštěm budovy. Stavitelé a projektanti se proto museli zaměřit na úniky úmyslné, které byly dlouho opomíjené.

Rekuperace tepla ze vzduchu a z vody

Hlavní úmyslné úniky tepla jsou vzduchem a vodou. Aby se zamezilo únikům tepla vzduchem – tedy větráním, stává se standardem staveb větrání s rekuperací.

Jednoduchou úvahou tedy dojdeme k závěru, že je nezbytné se zaměřit i na odpadní vodu, kterou odchází z budovy až 60 % tepla, a to naprosto úmyslně. Nyní moderním rozdělením vody na splaškovou a šedou odpadní, kterou lze po vyčištění používat kupříkladu na zalévání zahrady, vyřešíme otázku plýtvání vodními zdroji, nevyřešíme tím ale únik tepla. Nabízí se tedy otázka, jak začít využívat v budovách nejen rekuperace vzdušné ale i vodní, které by dokázaly teplo potažmo energii zachytit a vrátit do budovy.


PENB s a bez započítání rekuperačního výměníku AKIRE, zdroj AKIRE

Vladimír Brandt, jednatel společnosti AKIRE s.r.o.: „Rekuperace tepla z odpadní teplé vody tak, jak je náš systém vymyšlen, je pořád unikátem na českém trhu. Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod. Zařízení vrací teplo do objektů z teplých odpadních vod, a to s vysokou účinností 78 %. prodej byl zahájen v 2019, v roce 2018 jsme se věnovali zejména průzkumu trhu, zajištění nutných certifikací, zajištění výroby a uvedení rekuperačního výměníku na seznam dotovaných výrobků v dotačním titulu „Nová zelená úsporám“ Státního fondu životního prostředí.“
„Energetické specialisty jsme o novince informovali na konferenci jedné z asociací energetických specialistů a příklad zpracování PENB s rekuperací AKIRETHERM ukázal, jak se zlepšily výsledné parametry výpočtů, oproti RD bez rekuperace tepla z odpadních vod. Upřímně ovšem musím vyhodnotit, že jsme u energetických specialistů předpokládali větší profesní zájem. Jako konkrétní příklad můžeme uvést projekt penzionu u Litoměřic, kde investor se již rozhodl pro rekuperaci z odpadní vody a zpracovatel PENB toto nezapracoval. Věříme, že se jedná o přechodné období a energetičtí specialisté budou ve svých výpočtech pracovat i s touto novou technologií energetické úspory,“ uzavírá optimisticky komentář Brandt.

Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod
Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod

Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod. Zařízení vrací teplo do objektů z teplých odpadních vod, a to s vysokou účinností 78 %

Doplnění redakce

Při výpočtu PENB v současné době je třeba upozornit na to, že referenční budova rekuperaci tepla z odpadní vody nemá. Tj. nemáme průměrnou ani referenční účinnost, prováděcí vyhláška MPO s tímto řešením zatím nepočítá.
Je otázka, jak se k této problematice postaví připravovaná novela.
O té bude mimo jiné řeč na konferenci Nové hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 2020, která se koná 4. 12. 2019 v Praze, pořadatel je TZB-info. Zde bude možnost se ev. i zástupců zpracovatelů zeptat, jak přesně s touto technologií v rámci zpracování PENB pracovat.

konference Nové hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 2020

AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.