Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--


Požární vodovod
Archiv článků od 15.6.2004 do 4.4.2016

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

4.4.2016
Ing. Pavel Rybář

Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.

28.3.2016
Ing. Pavel Rybář

Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.

29.7.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB

Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
23.5.2013
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Mezi novinkami jsou nové materiály, především z hlediska ochrany proti korozi, dále nové technologie na úpravu pitné vody a nové technologie čištění odpadních vod, zejména pro menší obce. Zaujmou i novinky pro rekonstrukce inženýrských sítí včetně zařízení a strojů pro monitoring.

1.2.2012
Ing. Slavomír Entler

Úloha zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby je legislativně ukotvena v odst. 2 § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Alarmující je, pokud uživatel objektu připustil ve větším rozsahu režim manuálního ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

19.4.2009
AQUA SYSTEM s.r.o.

Ukázky referencí potvrzují naše zkušenosti při optimalizaci řešení: studna-(akumulace)-úprava vody-čerpací stanice-spotřeba,v oblasti návrhu, dodávky i montáže automatických tlakových stanic a v poradenství při projektování vodohospodářských komplexů. Zajímavostí naší činnosti je technické zasněžování lyžařských areálů - dodávka a montáž na klíč od projektu až po sníh.

15.10.2007
Jánošková Taťjana, Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZB

Zavádzaním európskych noriem do slovenskej projekčnej praxe nastávajú aj zmeny v náhľade na niektoré postupy zaužívané pri návrhu rozvodov pitnej vody spoločne s vodou na hasenie požiarov. Do platnosti sa uviedli STN 92 0400, STN EN 806-1, STN EN 806-2, dávnejšie STN EN 1717. Požiadavky všetkých týchto noriem je treba zohľadňovať pri návrhu rozvodov pitnej vody v prípade, že predpokladáme aj ich využitie pre účely hasenia.

27.3.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

20.3.2006
Ing. Miroslav Hartl, Geberit

Článek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.

1.3.2006
Ing. Marek Jaroš

Každý, kdo se zabývá montáží a projekcí systémů EPS, občas narazí na problém, jak skloubit na jedné straně požadavky architektů a památkářů, na druhé straně požadavky na rychlou a včasnou detekci požáru. V podstatě jde o to najít řešení, které viditelně nenarušuje interiér, ale přitom zajistí včasnou detekci požáru.

1.11.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

31.10.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

31.3.2005
Siemens, s.r.o.

Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2005 proběhne na Výstavišti v Holešovicích od 13. do 15. dubna 2005. Siemens bude na veletrhu prezentovat řadu novinek v oblasti průmyslových televizí, elektronické zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace.

4.2.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Společnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.

22.6.2004
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT

Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.

15.6.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Zásobování požární vodou se musí v objektu řešit vždy, existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama