Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 27.3.2002 do 18.2.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články     

Problematika rekonstrukcí stávajících bytových domů z hlediska požární bezpečnosti staveb

18.2.2008 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Rekonstrukce bytového domu jako např. nástavby, zateplení nebo výměny částí obvodových konstrukcí vyžadují dodržení nových požárních požadavků, než jaké byly požadovány v době výstavby.

Návrh zásobovania budov vodou na hasenie požiarov podľa nemeckých noriem

15.10.2007 | Jánošková Taťjana, Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZB
Zavádzaním európskych noriem do slovenskej projekčnej praxe nastávajú aj zmeny v náhľade na niektoré postupy zaužívané pri návrhu rozvodov pitnej vody spoločne s vodou na hasenie požiarov. Do platnosti sa uviedli STN 92 0400, STN EN 806-1, STN EN 806-2, dávnejšie STN EN 1717. Požiadavky všetkých týchto noriem je treba zohľadňovať pri návrhu rozvodov pitnej vody v prípade, že predpokladáme aj ich využitie pre účely hasenia.

Požární koncepce pro výškové budovy

27.3.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

Zásady návrhu a montáže potrubních systémů z nerezové oceli

20.3.2006 | Ing. Miroslav Hartl, Geberit
Článek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.

Techniky neviditelné požární detekce

1.3.2006 | Ing. Marek Jaroš
Každý, kdo se zabývá montáží a projekcí systémů EPS, občas narazí na problém, jak skloubit na jedné straně požadavky architektů a památkářů, na druhé straně požadavky na rychlou a včasnou detekci požáru. V podstatě jde o to najít řešení, které viditelně nenarušuje interiér, ale přitom zajistí včasnou detekci požáru.

Nová evropská norma ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů (II)

1.11.2005 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

Nová evropská norma ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů (I)

31.10.2005 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2005 za účasti společnosti Siemens

31.3.2005 | Siemens, s.r.o.
Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2005 proběhne na Výstavišti v Holešovicích od 13. do 15. dubna 2005. Siemens bude na veletrhu prezentovat řadu novinek v oblasti průmyslových televizí, elektronické zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace.

Hygiena vnitřních vodovodů - aktuální téma nejen pro zdravotní techniku

4.2.2005 | Ing. Dagmar Kopačková
Společnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.

Protipožární ochrana potrubních prostupů

22.6.2004 | Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT
Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.

Požadavky na ZTI v normě ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb

15.6.2004 | Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info
Zásobování požární vodou se musí v objektu řešit vždy, existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 12.09.2012 12:13

Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení

8.6.2004 | Bohumil KAFKA, MINIMAX G.m.b.H., Praha
Příspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S tím souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum škody způsobené požárem.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Požárně bezpečnostní řešení stavby

24.9.2002 | Ing. Marie Tauferová
Článek radí zpracovatelům požárně bezpečnostního řešení, tj. autorizovaným technikům a inženýrům v oboru požární bezpečnosti staveb, jak postupovat při zpracování PBŘ stavby. Představuje nové legislativní požadavky v této oblasti, seznamuje, co musí být obsahem této části projektové dokumentace a odkazuje na příslušné právní předpisy a technické normy, seznamuje s novým pojetím požárně bezpečnostních zařízení.

Postřehy ze semináře Zdravotní a průmyslové instalace - Novinky v praxi 2

27.3.2002 | Ing. Dagmar Kopačková
Měřítkem úspěšnosti semináře určeného pro projektanty zdravotní techniky byl zájem více jak 130 účastníků a 11 firem. Podobná setkání v oboru zdravotní techniky velmi chyběla a je zřejmé, že druhé pokračování již dává naději na periodické opakování.
zpět na aktuální články     

Témata 2018

Tipy pro projektanty

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace

 
 

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu, děláte PENB nebo audit? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška