Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Protipožární automatické tlakové stanice dle EN 12845

Norma EN 12845 stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, montáž a údržbu stabilních sprinklerových zařízení v budovách.

Vychází ze stávajících zkušeností z tohoto oboru a svými požadavky konstrukci stanice důsledně podřizuje bezpečnosti provozu a jeho maximální spolehlivosti. Firma DAB vyrábí dle EN 12845 protipožární tlakové stanice v modulovém provedení s hlavními čerpadly poháněnými elektrickými i vznětovými motory, vybavenými případně i elektrickými pomocnými čerpadly. Modulové provedení umožňuje snadnou montáž čerpací stanice i v obtížněji přístupných místech, i její pozdější rozšiřování.

Popis stanice 1KDN MD EN-JET

 • Samočinné spuštění čerpadla na základě poklesu tlaku v systému. Pokles tlaku je vyhodnocován dvěma sériově zapojenými tlakovými spínači (s rozpínacími kontakty).
 • Hlavní čerpadlo se zastavuje pouze ručně tlačítkem na ovládacím panelu.
 • Čerpadlo má stabilní charakteristiku s maximální výtlačnou výškou v závěrném bodě (EN 12845 – 10.1).
 • Charakteristika čerpadla nemá prudký pokles výtlačné výšky při zvětšujícím se průtočném množství. Čerpadlo je schopné dodat 140 % průtočného množství při výtlačné výšce snížené na 70 % vůči výtlačné výšce při 100% průtočném množství.


 • Oběžné kolo je zhotoveno z bronzu.
 • Přenos krouticího momentu mezi čerpadlem a pohonem je přímý.
 • Vzduchem chlazený vznětový motor s přímým vstřikováním je schopen startu při plném zatížení dle ISO 3036 (při 110 % P2 max. poháněného čerpadla). Je vybaven snímačem otáček a distanční spojkou.
 • Spojka mezi čerpadlem a pohonem umožňuje vyjmutí vnitřních částí čerpadla bez zásahu do potrubního rozvodu.
 • Palivové potrubí z kovového materiálu.
 • Palivová nádrž zhotovená z oceli obsahuje dostatečné množství paliva umožňující chod motoru po dobu 6 hodin.

Rozvaděč s ovládacím panelem na průčelí obsahuje automatický systém spouštění vznětového motoru, zařízení pro kontrolu chodu motoru, dvě nabíjecí zařízení pro dva akumulátory, dva voltmetry, dva ampérmetry a počítadlo provozních hodin. Pro manuální ovládání jsou na panelu tlačítka pro test, reset alarmu, ruční spuštění a zastavení. Je-li spouštěcí pokus s jedním akumulátorem neúspěšný, systém přepne na druhý akumulátor (uskuteční se šest spouštěcích pokusů s prostřídáváním akumulátorů).

 • Ovládá předehřívač oleje umístěný pod motorem (230 V, 350 W).
 • Rozvaděč spouští čerpadlo na podnět dvou tlakových spínačů i při výpadku dodávky el. proudu.
 • Kontroluje chod motoru snímačem otáček nainstalovaným na výstupní hřídeli.
 • Bezpotenciální signalizační výstupy na svorkovnici: porucha akumulátoru, nízká hladina paliva, požadavek na spuštění, běh čerpadla, selhání spuštění, závada v dodávce paliva, přepínač druhu provozu není v poloze AUT.

Pomocné čerpadlo je dotlačovací čerpadlo s malým průtokem, které doplňuje malé úniky v systému.

 • Spouští se při tlaku o 0,5–1 bar vyšším, nežli je spouštěcí tlak hlavního čerpadla, vypíná se samočinně.
 • Zabraňuje nevhodnému rozběhu hlavních čerpadel při malém poklesu tlaku.
 • Má svůj vlastní tlakový spínač, jištění i rozvaděč s ovládacím panelem.

RozměryA
max.
A1A2BCDHH1H2H3H5IDNADNM
1KDN 32-160 MD EN 12845(8,6kw)157621102001207954852002953051600122084640010080
1KDN 32-200 MD EN 12845(8,6kw)157621102001207954852002953131600125084640010080
1KDN 40-160 MD EN 12845(8,6kw)1576213522512079548520029530016001280846400125100
1KDN 40-200 MD EN 12845(13kw)1576215524512079548520029532816001325846400125100
1KDN 40-250 MD EN 12845(17,7kw)1576215524512079548520029532816001370846400125100
1KDN 40-250 MD EN 12845(26kw)1576215524512079548520029534816001390846400125100
1KDN 50-160 MD EN 12845(8,6kw)1576217026012079548520029529416001355846400150125
1KDN 50-160 MD EN 12845(13kw)1576217026012079548520029531416001375846400150125
1KDN 50-200 MD EN 12845(13kw)1576217026012079548520029531416001395846400150125
1KDN 50-200 MD EN 12845(17,7kw)1576217026012079548520029531416001395846400150125
1KDN 50-200 MD EN 12845(26kw)1576217026012079548520029531416001395846400150125
1KDN 50-250 MD EN 12845(26kw)1576217026012079548520029533416001440846400150125
1KDN 65-160 MD EN 12845(8,6kw)1576218527512079548520029527516001435846400200125
1KDN 65-160 MD EN 12845(13kw)1576218527512079548520029529516001455846400200125
1KDN 65-200 MD EN 12845(17,7kw)1576218527512079548520029529516001480846400200125
1KDN 65-200 MD EN 12845(26kw)1576218527512079548520029531516001500846400200125
Protipožární stanice DAB.1KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...