Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Polyethylenové vodovodní sítě a jejich spojování: čistá voda po celý život

V Evropě jsou na rozvody pitné vody kladeny vysoké požadavky z pohledu její kvality, bezpečnosti a životnosti. Naším cílem je přispět k udržení vysoké kvality a dostupnosti pitné vody i pro další generace a také pomáhat zamezit ztrátám v podobě úniků z potrubí. Proto používáme polyethylen, materiál, který je hygienicky nezávadný, odolný a jehož životnost se odhaduje na 100 let. Naší specializací je jeho bezpečné a spolehlivé spojování.

Bezchybné fungování zásobování pitnou vodou pro nás znamená v první řadě hygienickou nezávadnost vody. Vnímáme ale i další důležité faktory, které při stavbě či rekonstrukci vodovodní sítě hrají významnou roli. Mezi ně určitě patří dlouhá životnost materiálu a spojů a také jejich bezúnikovost. V neposlední řadě je také nutné sledovat i ekonomické hledisko montáže, nutných oprav apod. PE 100 je pokročilý materiál vyrobený z termoplastického polyethylenu, který není náchylný k praskání a je prakticky nerozbitný při okolních teplotách nad +5 °C. Je vhodný pro uložení v zemi díky odolnosti vůči pohybu okolí či dynamickému zatížení. Současně je teplotně odolný (−40 °C až +100 °C) a také odolný vůči oděru či UV záření.

Jako světový lídr v oblasti pokročilých plastových potrubních systémů se již více než 60 let specializujeme na spojovací technologii pro PE potrubí a utváříme standardy elektrosvařování. Součástí námi dodávaného systému je také inovativní PE uzavírací armatura FRIALOC pro použití v rozvodech vody, která umožnuje poprvé v historii kompletní svařený homogenní trubní systém bez přírub, bez těsnění a bez jakýchkolivv mechanických spojů.

FRIALOC uzavírací armatura z PE představuje pro materiálově homogenní PE potrubní síť poslední chybějící článek. Mechanické spoje nebo příruby jsou zde přebytečné, stejně tak jako nákladná opatření proti korozi. Nízká hmotnost, nízký počet otáček a malá ovládací síla potřebná k uzavření či otevření armatury za jakýchkoliv provozních podmínek zjednodušují manipulaci při montáži i rovozu. Inovativní uzavírací dvouklapkový mechanismus je optimálně sladěn se specifiky tělesa armatury. Pohon armatury je velmi odolný vůči opotřebení a namáhání. 2 500 cyklů střídavé zátěže snese bez zhoršení funkčnosti, a to i při extrémních dlouhodobých dynamických zkouškách při maximálním rozdílu vnitřních tlaků za maximálního průtoku. Z pohledu hygienických požadavků byly armatury FRIALOC zkonstruovány bez mrtvých zón s nebezpečím stagnace vody. Možný mikrobiologický růst je silně redukován zmenšením plochy těsnění. FRIALOC se vyznačuje výjimečně robustním pohonem, prokazatelně vysokou spolehlivostí uzavření a možností připojení armatury na síť PE potrubí v souladu s požadavkem na homogenitu materiálů.

S uzavíracími PE armaturami FRIALOC z produktové řady FRIALEN tvoří potrubí homogenní jednotku bez materiálových přechodů, těsnění či mechanických spojů. Koroze a usazeniny vodního kamene jsou s ní minulostí, stejně jako hluchá místa a stagnace vody.
Součástí vodovodních sítí je také navrtávací odbočkový ventil FRIALEN DAV s patentovaným rychloupínacím mechanismem RED SNAP, který přináší revoluční změnu při vysazování domovních přípojek. Tento navrtávací ventil se používá k bezpečnému vysazení domovní přípojky z hlavního řadu. Sedlová tvarovka DAV je pevně svařena s hlavním vodovodním řadem a vytváří tak jednotný homogenní potrubní systém bez možnosti úniku vody ani po mnoha letech užívání. Další velkou výhodou je možnost bezúnikového a beztřískového navrtání hlavního řadu za plného provozního tlaku. Hlavní řad není nutné uzavírat a odstavit ostatní objekty od dodávky vody. Beztřískové navrtání pak zajistí, že pitná voda není znečištěna šponami. Nový rychloupínací mechanismus společně s  pravenou svařovací zónou zkrátí čas instalace odbočky až o 50 %.

Elektrofúzní svařování je neoddělitelně spjato s naší společností. Elektrotvarovky FRIALEN včetně uzavíracích armatur FRIALOC a také svařovací přístroje FRIAMAT utvářejí standardy v této oblasti již více než 30 let. Celý systém včetně uzavírací armatury FRIALOC je spojen pomocí elektrotvarovek FRIALEN. Díky odkryté topné spirále dochází při spojování k optimálnímu přenosu tepla a symetrickému vzniku taveniny na trubce i tvarovce. Spojením obou tavenin lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení. Výsledek svařování není ovlivněn degradovanou vrstvou uvnitř tvarovky a dochází k excelentnímu uzavření mezery mezi tvarovkou a trubkou. Celý systém tvoří homogenní, trvale těsný celek s velkou podélnou pevností. Na rozdíl od svařování na tupo, elektrosvařování odkrytou topnou spirálou nevytváří v potrubí výronky a nevzniká tedy žádný prostor, na kterém by se mohly vytvářet usazeniny.Zejména v oblasti hygieny přináší PE jako materiál vlastnosti, které u alternativních systémů nebo materiálů nenajdete. Obzvláště hladká vnitřní stěna potrubí brání tvorbě rozsáhlých usazenin, takže nedává mikroorganismům vytvářejícím choroboplodné zárodky žádnou šanci k vývoji. Z PE 100 je vyroben celý systém zásobování pitnou vodou – trubky, tvarovky i armatury. S předpokládanou životností cca 100 let a současně s využitím spojování pomocí bezpečnostních elektrotvarovek je polyethylenový systém vhodný pro stavbu bezpečných a udržitelných systémů zásobování pitnou vodou. PE nabízí obzvláště vysokou odolnost proti vzniku prasklin při namáhání, vysokou pevnost v tlaku i pružnost. Naše spojovací technologie pomocí elektrotvarovek FRIALEN k tomu zajišťuje trvalou těsnost potrubních systémů. PE 100 je také ideální materiál pro pokládku potrubí bezvýkopovými technologiemi.

Brožura polyethylenové vodovodní sítě ke stažení


Polyethylenové vodovodní sítě na videu


Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...