Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

„Ekologovné 2015“ ve vaší obci, ve vašem městě

Proč tato kampaň? Denně se setkáváme se zástupci obcí nebo měst, kteří se velmi aktivně snaží i přes ekonomickou náročnost řešit problematiku odpadních vod např. obecními, městskými dotacemi, a tím výrazně zlepšit životní prostředí svých občanů a jejich dětí. Tuto aktivitu velmi vítáme a nyní jsme se rozhodli ji podpořit kampaní „Ekologovné“.

Proč se zapojit do kampaně „Ekologovné“ a jak funguje?

Je to skutečně velmi jednoduché a užitek kampaně velký!

  1. Za vaši obec, město projevit zájem o kampaň „Ekologovné
  2. Naše společnost Hellstein spol. s r.o. poté za každou realizovanou domovní čistírnu odpadních vod STMH v konkrétní obci, městě vysadí 1× okrasný strom (výška cca 2,0 m)
  3. Ke každému 3. vysazenému okrasnému stromu pak instalujeme 1× lavičku k posezení (délka sedáku 150 cm). Tyto výsadby stromů a instalace laviček se předají ve formě daru pro obec či město a jejich občany
  4. Dále občan získá slevu na vypracování projektové dokumentace ve výši 2 000 Kč / 1× čistírna odpadních vod STMH
  5. Pokud obec, město projeví zájem, nabízíme zaškolení technických služeb k provádění servisních a pravidelných prohlídek realizovaných čistíren odpadních vod STMH – další možný zdroj financí pro rozpočet a tím možnost realizovat další prospěšné projekty v obci a městě

Věříme, že výsledkem pak bude výrazné zlepšení životního prostředí ve Vaší obci a možnost nabídnout občanům další příjemné odpočinkové chvíle. Tento přínos z kampaně „Ekologovné“ je určitě nejen pro současnou generaci, ale také generaci našich dětí!

A proč 3stupňovou čistírnu odpadních vod STMH?

Čistírna odpadních vod STMH využívá jako jediná v České republice moderní bezúdržbový třístupňový systém čištění a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem až 600 l/den kvalitní zálivkové vody.


Čistička odpadních vod (ČOV) žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě, jako „krmivo“ pro čistící mikroorganismy, a také absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

  • Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky (vyrovnávací stupeň).
  • Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).
  • Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší – nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.

Takto přečištěná voda je vhodná pro zálivky okrasných zahrad, doplňování okrasných rybníků apod. Informujte se i vy na možnosti získat kvalitní zálivku i v době sucha a tím výrazně ušetřit náklady spojené se spotřebou vody.

Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...