Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kontejnerové čistírny odpadních vod STM®

V současné době je kladen důraz na odkanalizování objektů či obcí i do kapacity 500 EO. I díky této skutečnosti jsou často realizované čistírny odpadních vod STM®.

Jedinečnou a bezkonkurenční přednost kontejnerových čistíren STM® ukazuje skutečnost, že čištění probíhá v jediné běžné aktivační nádrži s koloběhem vratného kalu, kde se úspěšný biologický proces čistění odvíjí od součinnosti volně vznášeného aktivovaného kalu a pevně přisedlého aktivovaného kalu na otáčejících se aktivačních plochách aerotoru (biokontaktoru).

Systém kontejnerových čistíren odpadních vod STM® se díky vysoké efektivitě čistícího procesu a vysoké kvalitě vyčištěné vody rovněž velmi často podílí na budování intenzivního chovu ryb.

1. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMH53
1. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMH53
2. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMD250 v betonovém kontejneru
2. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMD250 v betonovém kontejneru
 

Kontejnerové čistírny odpadních vod STM® můžeme rozdělit podle kapacity:

 • Kontejnerová čistírna 10–27 EO
 • Kontejnerová čistírna 27–50 EO
 • Kontejnerová čistírna 50–250 EO
 • Kontejnerová čistírna 250–500 EO
 • Kontejnerová čistírna 500 a více EO

Čištění odpadních vod v kontejnerových čistírnách STM® se odehrává ve třech stupních. V první fázi dochází v předřazené usazovací jímce, která mimo jiné zaručuje zcela bezúdržbový provoz kontejnerových čistíren STM® a vysokou stabilitu a účinnost čistění, k anaerobnímu předčištění, dále pak k vyrovnání nerovnoměrných nátoků z objektů (např. rekreačních), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek, které lze v případě potřeby vyvézt na větší čistírnu. V druhém stupni probíhá čistění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi). Oproti běžným jednostupňovým čistírnám přinášejí kontejnerové čistírny systému STM® lepší sedimentaci aktivovaného kalu, díky čemuž se kal snadněji odděluje od vyčištěné vody. Třetí stupeň zajišťují aerobní mikroorganismy přisedlé na pevném nosiči biomasy (biodiscích, biokontaktoru). Výsledkem třístupňového systému čištění je dobře sedimentující aktivovaný kal a vysoká stabilita celého procesu čištění.

 

Kontejnerové čistírny odpadních vod STM® přinášejí kromě již výše zmíněných výhod také další přednosti, mezi které patří např. kompaktní tvar, nízké provozní náklady, jednoduchost a robustnost technologie, provoz bez hluku a zápachu, dlouhá životnost, jednoduchá instalace a obsluha.

3. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMD500 v ocelovém kontejneru
3. Kontejnerová čistírna odpadních vod STMD500 v ocelovém kontejneru

Pro své výhody jsou kontejnerové čistírny odpadních vod STM® určeny zejména pro:

 • Horské objekty (chaty, hotely, ubytovny…)
 • Rekreační objekty (hotely, chaty, penzióny, tábořiště, kempy…)
 • Developerské projekty (skupiny rodinných domů, bytových domů, objektů…)
 • Objekty s nepravidelným provozem
 • Mlékárny, zpracovatelské podniky
 • Obce, města

Firma Hellstein spol. s r.o., člen skupiny firem Stählergruppe s centrálou v Hesensku a člen Asociace pro vodu ČR, nabízí mnohaleté zkušenosti v oblasti čištění odpadních vod čističkami odpadních vod STMH a kontejnerovými čističkami STM®.

4. Čistírny odpadních vod STM® se otáčejí na mnoha průmyslových a komunálních čistírnách odpadních vod po celém světě
4. Čistírny odpadních vod STM® se otáčejí na mnoha průmyslových a komunálních čistírnách odpadních vod po celém světě

Její klienti mohou využít širokou škálu služeb až po vybudování čističky odpadních vod STMH nebo kontejnerové čistírny STM® na klíč. Zákazníci tedy mohou počítat s pomocí při hledání nejvhodnějšího řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod podle potřeb provozovatele a investora, dále při vypracování korektní projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení nebo při vyhledávání vhodného dotačního programu pro financování realizace. Firma Hellstein spol. s r.o. zároveň také zprostředkovává vyřízení stavebního povolení, zpracování tendru, výběrové řízení, realizaci kontejnerové čistírny, její zprovoznění a zaškolení obsluhy a záruční a pozáruční servis.

Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Společnost Hellstein je evropský výrobce moderních čistíren odpadních vod a členem asociací čistírenských expertů s tradicí od roku 1999 a nabízí optimální koncepci řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností ...