Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč dát přednost vybudování čističky odpadních vod před jímkou nebo septikem?

Každý majitel, a tedy provozovatel, by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku (žumpy) lze vyčíslit na 170 000 Kč, kdežto u čistírny na pouhých 76 000 Kč. Velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.

Dipl. Ing. Rostislav Hellstein. ČOV čistička Hellstein
Dipl. Ing. Rostislav Hellstein

Dnes přinášíme rozhovor s Dipl. Ing. Rostislavem Hellsteinem st., zakladatelem, majitelem a ředitelem firmy Hellstein spol. s r.o., předního českého výrobce technologií pro čištění odpadních vod a intenzivních chovů ryb.

Dobrý den, pane inženýre,
ráda bych Vám položila několik otázek, které se týkají problematiky čištění odpadních vod.

Činnost Vaší firmy je již téměř 30 let spjata s německou firmou Stähler GmbH. Jak tato mezinárodní spolupráce vznikla a jak se rozvíjela a nadále rozvíjí?

Naše vzájemná spolupráce je výsledkem zájmu o efektivní čištění odpadních vod s velkým důrazem na energetickou úspornost a biologickou stabilitu.

Proč by majitel objektu měl upřednostnit vybudování čističky odpadních vod před jímkou nebo septikem?

Každý majitel, a tedy provozovatel by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku – žumpy lze vyčíslit na 170 000 Kč, kdežto u čistírny na pouhých 76 000 Kč. V dnešní době pak velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.

Čistírna odpadních vod STMH. ČOV čistička Hellstein
Čistírna odpadních vod STMH

K vašim hlavním výrobkům patří čistička odpadních vod typu STMH a kontejnerová čistírna STM®, které využívají moderní a v rámci České republiky ojedinělý bezúdržbový třístupňový systém čistění. Jaké jsou výhody těchto typů čističek odpadních vod oproti konkurenčním?

Za celou dobu vývoje třístupňového systému jsme kladli důraz na energetickou úspornost a zejména na vysokou stabilitu biochemického procesu, protože stabilita představuje nejdůležitější faktor, bez něhož běžné systémy špatně odolávají nepravidelným zátěžím jako například návštěva dalších členů rodiny či naopak odjezd na dovolenou. A právě tato častá nepravidelná zátěž způsobuje komplikace u konkurenčních systémů.

 
Moderní 3stupňový systém čištění. ČOV čistička Hellstein
Moderní 3stupňový systém čištění

V čem spočívá bezúdržbový třístupňový systém čištění?

Bezúdržbový třístupňový systém se skládá vždy z předřazené nádrže patřičného objemu, v níž dochází k čištění bez přístupu vzduchu, dále k rozředění a vypaření dezinfekčních prostředků a zejména se tu zachycují biologicky nerozložitelné látky, jako jsou malé plasty, písek apod. S těmito látkami by provozovatel nikdy neměl přijít do kontaktu! Tuto jímku pak dle potřeby a její velikosti postačí 1× za 1–5 let pouze vyvézt na větší čistírnu. Dalším stupněm je klasické provzdušňování, jež, narozdíl od většiny konkurenčních systémů, navíc doplňuje poslední stupeň, a to otáčivý pevný nosič biomasy, díky kterému je zajištěna dlouhá životnost čistících mikroorganismů a tím také stabilita celého systému.

Energetická úspornost čístírny odpadních vod STMR. ČOV čistička Hellstein
Energetická úspornost čístírny odpadních vod STMR
 

Čistírna odpadních vod ke své realizaci nutně potřebuje stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Jak náročný vyřizovací a schvalovací proces na žadatele čeká?

Při vyřizování projektové dokumentace a stavebního povolení vždy doporučuji využít služeb ověřených projektantů, kteří přesně vědí, jak tento proces provést kvalitně v co nejrychlejším čase, v opačném případě se může vyřízení těchto podkladů prodloužit i na několik měsíců až let. I takové případy známe.

Kontejnerové čistírny STM® slouží také k čistění obecních a městských odpadních vod. Přibližte prosím zkušenosti Vaší firmy v této oblasti.

Každý uvědomělý provozovatel větší čistírny musí kromě pořizovací investice požadovat nízké provozní náklady, které většinou hradí v plné výši, a právě systém STM je oproti konkurenčním systémům úspornější až o 55 %, čímž se řadí k nejúspornějším čistírnám při zachování takřka 100% účinnosti díky zajištěné stabilitě systému.

Intenzivní chov ryb. ČOV čistička Hellstein
Intenzivní chov ryb

Mají kontejnerové čistírny STM® širší využití než jen pro samotné čistění odpadních vod?

Ano. Kontejnerové čistírny STM byly v počátku vyvíjeny jako čistírny chovné vody pro intenzivní chov ryb, například pstruhů. Tento trend se nyní začíná rozvíjet také v ČR a věříme, že produkce a kvalita ryb díky těmto rybochovům vzroste. A kvůli této zkušenosti můžeme zákazníkům nabídnout opravdu vysoce kvalitní a moderní řešení také i v oblasti čištění odpadních vod.

Jaká je budoucnost rybochovů v České republice?

Domnívám se, že slibná. Na základě počtu poptávek po těchto uzavřených chovech ryb věřím, že můžeme na trhu uspět. Nejen díky úzké spolupráci s Východočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ale také ministerstvem zemědělství.

 

Klima v České republice se mění. Zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, méně prší a období sucha jsou častější a delší. Podle vědeckých prognóz bude vývoj tímto negativním směrem pokračovat. Mohou čističky odpadních vod tento nepříznivý trend ovlivnit pozitivním způsobem?

Děkuji za tento dotaz. Ano, mohou a výrazně. V posledních letech se prosazoval model centrálních kanalizací, které ale veškerou vodu odváděly pryč třeba i několik kilometrů a teprve tam se odpadní voda čistila. Nyní již víme, a je to také podloženo, že kvůli této skutečnosti se nám snižují spodní vody a hrozí vysýchání studen apod. My doporučujeme spíše model raději menších, kvalitních domovních čistíren, které by přečištěnou vodu v dané lokalitě díky vsakování opět vracely do spodních vod.

Intenzivní chov ryb – rodinný (hobby). ČOV čistička Hellstein
Intenzivní chov ryb – rodinný (hobby)

V současné době a současném světě je kladen velký důraz na projekty ekologického charakteru, do kterých lze jistě zahrnout i čištění odpadních vod. Předpokládáte, že tento obor se bude i v budoucnosti nadále dynamicky rozvíjet?

Ano, určitě, tento obor je velmi důležitý. Však kvůli znečištění vody denně umírá přes 14 000 lidí po celém světě.

Na závěr mi dovolte otázku osobnějšího charakteru. Pro mnoho lidí je jejich zaměstnání současně také koníčkem. Je tomu tak i ve Vašem případě?

Svůj volný čas věnuji relaxování při domácím rybochovu. Pozorovat plující pstruhy je opravdu velkým odpočinkem v dnešní uspěchané době.

Děkuji, že jste si udělal čas a odpověděl na otázky, které pomohly čtenářům hlouběji proniknout do problematiky čistění odpadních vod.

Mgr. Lucie Nečasová


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...