Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hospodaření s dešťovou vodou ve Volkswagen Bratislava

Společnost Volkswagen působí na Slovensku již 30 let ve třech výrobních závodech. Ochranou vody, ovzduší a odpadovým hospodářstvím se zabývá její vlastní samostatný útvar. Dopady výrobních procesů na životní prostředí jsou součástí strategie udržitelné výroby a nasazují se proto nejlepší dostupné technologie.

Osazení ORL k manipulační ploše L9
Osazení ORL k manipulační ploše L9

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodem na světě, který vyrábí vozidla pěti značek pod jednou střechou a exportuje je do 158 zemí. Ochrana vody a komplexní hospodaření s dešťovou vodou je pravidelně vyhodnocováno a sledováno. Výstup do vodního toku Mláka se vyhodnocuje 12× ročně, do řeky Moravy 6× ročně.

Řešení odvodnění zpevněných ploch a čištění zachycených dešťových vod řešil projekční tým MEA Water Management v období 2017–2019. Již od začátku se jednalo o projektové řešení specialistů MEA na základě vstupních požadavků investora.

Pro výrobní halu H3a byla navrhnuta řešení pro odvodnění komunikací a zpevněné plochy formou polymerbetonových žlabů EN 1500 se zatížením D400 v délce cca 1,5 km. Litinové ochranné hrany zajišťují žlabům odolnost a dlouhou životnost. U haly bylo nutné zbudovat parkovací stání pro vyrobená vozidla. Na plochu cca 7 000 m2 byly instalovány zatravňovací panely E 50.

Zatravňovací panely E 50 pro parkovací stání vozidel vyrobených ve VW závodě
Zatravňovací panely E 50 pro parkovací stání vozidel vyrobených ve VW závodě
Využití polymerbetonových žlabů MEA EN 1500 v závodě VW Bratislava
Využití polymerbetonových žlabů MEA EN 1500 v závodě VW Bratislava

Hlavní dešťový sběrač byl osazen 2 kusy velkoprůtokových koalescenčních odlučovačů z oceli s kalovou nádrží a automatickým uzávěrem (průtok 350 l/s, DN500, C10-C40 < 0,5 mg/l, třístupňové čištění, třída 1 dle ČSN EN 858-1).

Při rekonstrukci manipulační plochy L9 se na necelém kilometru nově instalovaly odolné polymerbetonové monolitické žlaby DM 2000 v třídě zatížení D 400. Žlab DM má nátokové otvory integrovány přímo do konstrukce žlabu, takže má tichý pojezd a jednoduchou instalaci. Současně byl na svod žlabů osazen ocelový ORL odlučovač s průtokem 400 l/s. S požadavkem na vyšší přečištění vody byl umístěn i třetí čistící stupeň, dočišťovací jednotka PCU s NEL max. do 0,5 mg/l. Materiál PCU díky své struktuře účinně separuje nejjemnější mikrokapénky lehkých kapalin z vody. Takto přečištěná voda je směrována do potoka, který ústí do řeky Morava.

Více o systémech vsakování a odlučovačích MEA Water Management na https://www.mea.sk/mea-water/kategorie/4

Informace o VW Slovakia jsou převzaty z oficiálních webových stránek.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...