Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odvodnění ulic s podpovrchovými sítěmi

Při probíhající rekonstrukci silnic v obci Libeř ve Středočeském kraji bylo nutné řešit i odvodňování. Vzhledem k podmínkám a umístění podpovrchových sítí v ulici bylo jako nejvýhodnější zvoleno řešení s liniovým povrchovým odvodněním MEA SV s ocelovou ochrannou hranou a litinovým můstkovým roštem D400 kN.

Celkem 300 metrů dlouhá linie středně zátěžových žlabů byla navržena podle hydraulického výpočtu. Příznivé spádové podmínky komunikace dovolily využít kapacitu žlabů SV1000, 1500 a 2000 s odtokem až na konci celé linie. Výpočet zajistila a garantuje firma MEA.

Polymerbetonové žlaby jsou určeny i pro odvodnění parkoviště, pěší zóny nebo manipulační plochy se zatížením až do E600 kN.

Technické podrobnosti systému MEA SV najdete na
https://www.mea-odvodneni.cz/sv-stredne-zatezove-zlaby/kategorie/144


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...