Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zadržení dešťové vody pro zeleň ve městech

V městské zástavbě nelze zpomalit nebo zadržet dešťovou vodu stejně jako v přírodě. Ovšem i zde je třeba vodu udržet co nejdéle, odlehčit kanalizační síti při přívalových deštích nebo poskytnout přirozenou vláhu pro městskou zeleň. Není mnoho možností, jak dešťovou vodu z asfaltových, betonových nebo vydlážděných ploch udržet.

Jedna z efektivních variant je využití vsakovacích boxů MEA/Enregis X-Box, díky kterým dosáhneme toho, že i zastavěné území bude moci absorbovat dešťovou vodu jako v přírodě. Pod komunikacemi je nutné používat pevné a únosné systémy, které zaručí stabilitu a pevnost. Vsakovací boxy jsou proto navržené pro zatížení až 600 kN/m2. To zaručí při správné instalaci pevnou konstrukci vsakovací galerie, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Vsakovací galerie mohou být navrženy až do hloubky 3,6 metru a slouží zároveň k zadržení vody. Podle druhu zeminy a místních podmínek je rychlost vsakování různá, proto i velikost vsakovacích systémů je nutné vždy individuálně posoudit a navrhnout. Při dobrých vsakovacích podmínkách je důležitá plocha celého systému a stačí relativně malý objem celé vsakovací galerie.

Při realizaci projektu „Rehabilitace parku u rozhledny Petřín“ projekční tým MEA rozdělil zpevněné plochy na pět částí podle zastavovací situace. Tyto plochy pak byly jednotlivě odvodněny a vsakovány pomocí vsakovacích bloků MEA Box SP. Pro každou plochu projektanti navrhli vsakovací galerii podle množství dešťové vody a zasakovacích podmínek. Vsakovací galerie o celkovém objemu 150 m3 byly navrženy podélně podle situační dispozice. Vsakovací prvek X-box se dá použít od výšky 100 milimetrů až po 600 milimetrů, což vytvořilo velkou variabilitu systému i při obtížných zastavěných podmínkách.

Vsakování dešťové vody je ale pouze jedna část. V mnoha případech je dobré ji zpětně využít, například na zalévání zeleně, jako šedou vodu v rodinných domech nebo v průmyslových areálech pro technologie.

V případě horší nebo žádné schopnosti zeminy vodu zasáknout lze pro odlehčení kanalizace použít galerii jako retenční nádrž s regulovaným odtokem. To alespoň pomůže lépe zvládnout extrémní deště.


Nedílnou součástí efektivního využití dešťových vod jsou podzemní nebo nadzemní nádrže. V době deště se nádrže naplní a vodu z nich zpětně využijeme později v době sucha. Může být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání veřejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Systémové nádrže MEA INFINITANK umožňují optimalizovat tvar podle potřebného objemu a dispozičního prostoru. Složené z jednotlivých prvků lze nádrže zhotovit od objemu 6 000 litrů až do 200 000 litrů, nebo propojit i více jednotlivých nádrží mezi sebou.

Nesmíme ovšem zapomenout, že do nádrží se musí dostat voda již čistá, proto je třeba ji předčistit –⁠ nejen od jemných prachových částic, ale také od zbytkových solí nebo ropných látek z povrchu.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...