Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Komentář normy Zařízení pro využití srážkových vod na webináři Novinky v ZTI

Novinky HL, Pipe life a Wilo pro vodu a kanalizaci

Důležité pasáže z ČSN EN 16941-1 a novinky HL, Pipelife, Wilo a nVent pro vodu a kanalizaci na webináři 26. 1. 2021. Pro členy STP zdarma.

Novinky v ZTI 2020 – náhradní termín a on-line forma

Tématem aktuálního webináře jsou možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace a novinky pro vnitřní vodovod a kanalizaci. Jste srdečně zváni, členové STP mají vstup zdarma.

Pozvánka a přihláška na odborný webinář Novinky ve zdravotní technice 2020/2021

O bloku energetické úspory v čerpadlech a novinky GROHE na webináři

Partneři webináře:

Z bloku o ČSN EN 16941-1

Česká republika jako země, která leží na rozvodí, je prakticky odkázána na množství srážkových vod. Z tohoto důvodu je zvlášť důležité co možná nejvíce využívat veškerou vodu, která na naše území spadne, a zabránit ji v rychlém odtoku z našeho území. A také vodu opakovaně využívat tam, kde je to možné.

Že chceme a potřebujeme šetřit vodou, o tom není pochyb ani diskuse. Nicméně diskuse může vzniknout na tím, zda jde skutečně úspory nebo spíše o ukončení plýtvání. Stále splachujeme pitnou vodou, stále vodu ze sprch a umyvadel pouštíme rovnou do kanalizace. Recyklace vody je v ČR v plenkách, ačkoliv již realizace existují jak v rodinných, tak v bytových domech, o běžném standardu se hovořit nedá. V dotačním titulu Dešťovka vedlo jednoznačně využití dešťové vody pro zalévání. To je sice lepší než nic, ale potřebovali bychom se dostat k využití dešťové a recyklované vody pro splachování, umývání aut, praní atd.

Povědomí o hospodaření s dešťovou vodou přeci jen vede nad využitím recyklované vody. Začneme tedy u deště. ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod je platná od 1. 1. 2019 Tato norma specifikuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, dimenzování, instalaci, označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití srážkových vod na místě. Z pohledu této normy srážkové vody slouží jako náhrada pitné vody (nepitná voda). Tato norma také specifikuje minimální požadavky pro tato zařízení. A o detailech bude hovořit Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z Ústavu TZB VUT Brno, který se k nám připojí z Brna.

Novinky pro vodu a kanalizaci

Wilo v bloku novinek

Již úvodní přednáška webináře ukáže, že správný návrh čerpadla vede k významným úsporám.
Přednáška Ing. Jana Matějovského, obchodního a marketingového managera, WILO CS potvrdí, že nová čerpadla jsou úspornější, výkonnější a s novými funkcemi. Wilo je lídrem v energeticky úsporných čerpadlech a přináší celou řadu novinek. Nezůstaneme jen u čerpadel na teplou vodu a cirkulaci, ale určitě vás zajímají i novinky např. v čerpadlech na odpadní vodu. I ty mohou v provozních nákladech hrát svoji roli.
Desatero pro návrh čerpadel WILO

Pipelife v bloku novinek

V potrubí po vodu, kanalizaci, teplo a chlad novinky přicházejí neustále. Doba, kdy jsme si se znalostí ocelového nebo měděného potrubí vystačili projektanti a montážníci celý život je již dávno pryč. Plastová potrubí nabízí stále lepší vlastnosti, a to zejména v odolnosti teplotě, tlaku a délkové roztažnosti a novinky stojí za to sledovat, protože většinou přináší lepší provozní vlastnosti, delší životnost, větší bezpečnost a snadnější montáž. Trochu opomíjeným kritériem je kyslíková bariéra. Ing. Majid Saleh ze společnosti Pipelife představí potrubí, které má nejen kyslíkovou bariéru, ale i vysokou teplotní a tlakovou odolnost, díky karbonovým vláknům menší roztažnost a poskytuje potřebnou ochranu napojeným zařízením. Druhou novinkou pak bude předizolované potrubí, což je tedy trochu exkurz vně budov, ale pro distribuci tepla a chladu je vítanou novinkou s rychlou montáží.

S další novinkou Pipelife pro kanalizaci se vrátíme opět dovnitř budov. Mnohé starší, ale bohužel i nové budovy trápí hluk z kanalizace. Jakkoliv dnes trh nabízí řadu řešení, stále se najde volba toho nejlevnějšího nebo nekvalitní montáž, která i kvalitní odhlučněné potrubí může poslat na smetiště kvality. Jak vlastně hluk v kanalizaci vzniká a jak jej můžeme eliminovat? Roli hraje materiál potrubí a tvarovek a uchycení potrubí. Detaily o jednom z nejtišších systémů pro vnitřní kanalizaci nám řekne Ing. Majid Saleh ze společnosti Pipelife a pohovoří i o podtlakovém systému odvodnění střech zejména pro halové objekty, který osvobozuje prostor od svislých kanalizačních svodů a je přizpůsoben různým druhům střech.

HL Hutterer & Lechner v bloku novinek

Zůstaneme u kanalizace, ze které běžný uživatel vidí jen koncové prvky, tj. napojení pračky, myčky, umyvadla a dřezu, vtoky v podlaze, ve sprchové vaničce a za panely u van. A věnujeme se jim ve chvíli, kdy je problém. Bohužel ne ve chvíli, kdy se vybírají a montují a pak je to přesně podle přísloví nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Ing. Jaroslav Maňas, který vede technickou kancelář HL Hutterer & Lechner, bude hovořit o novinkách v katalogu 2020/2021. Katalog vychází v době 70. výročí firmy. Sortiment HL odtoků je synonymem kvality, ale také chytrých řešení, která vycházejí z praxe. Katalog novinek 2020/2021 přináší nejvíce změn u podlahových vtoků, které jdou vstříc novým technologiím podlah, zahrnují inovace počítající i s ne vždy dobrou kordinací profesí na stavbě a kvalitou montáže.

nVent v bloku novinek

Když hovoříme o úsporách v provozu vnitřního vodovodu, často myslíme na to, jak se zbavit cirkulace. Často k těmto úvahám ještě nakládá skutečnost, že cirkulace je nefunkční, ve vzdálenějších místech systému se musí hodně odpouštět než teče skutečně teplá voda. Cirkulaci potřebujeme pro udržení teploty vody a pro zjištění hygieny, ochrany proti legionele. Potřebujeme ji správně navrženou a správně vyregulovanou, což v praxi není snadné. Kdy, jak a za jakých okolností lze nahradit cirkulaci řešením HWAT řeknou pánové Jiří Tetour a Miroslav Kašák ze společnosti nVent.

 
 
Reklama