Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný webinář Novinky ve zdravotní technice 2020/2021

Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace a novinky pro vnitřní vodovod a kanalizaci. Jste srdečně zváni, členové STP mají vstup zdarma.

Webinář Novinky pro vodovody a kanalizaci,  ilustrační foto D. Kopačková
Ilustrační foto D. Kopačková

Tradiční odborná akce v novém termínu a novém kabátě

Tradiční odborný seminář pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů. V letošním roce epidemiologická situace nedovolila seminář uskutečnit v tradičním jarním ani v odloženém listopadovém termínu.
Proto jsme nyní přednášky zaktualizovali a připravili program formou webináře ve dvou blocích:
I. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace
II. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

Webinář je možné shlédnout v termínu od 26. 1. do 31. 3. 2021.

Program

I. Možnosti energetických úspor v přípravě teplé vody a cirkulace

Příprava teplé vody dnes hraje u nových budov a rekonstrukcí významnou roli v hodnocení energetické náročnosti budovy a je třeba se zorientovat v efektivních způsobech úspor a jejich vyčíslení. Máme nakročeno k rozhodující roli teplé vody v energetickém mixu budovy a musíme na to být připraveni.

  • Správný návrh čerpadla a vliv výběru čerpadla na provozní náklady, Ing. Petr Vacek
  • Systém HWAT pro teplou vodu ihned a s úsporou přináší i řadu dalších nejen ekonomicky zajímavých benefitů, Jiří Tetour a Miroslav Kašák, nVent

II. Novinky pro vodovody a kanalizaci v budovách

Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Webinář jsme naplánovali tak, že zrekapitulujeme novinky 2019, které v podstatě neměly příležitost velké prezentace a také tak, abychom mohli mluvit i o nejčerstvějších novinkách, které výrobci chystají na on-line ISH ve Frankfurtu.

  • Co přináší ČSN EN 16941-1 o využití srážkových vod, Ing. Jakub Vrána, VUT Brno
  • Šetření vodou bez snižování výkonu, Ing. Petr Francl a Petr Isoz, Grohe ČR s.r.o.
  • Novinky v čerpadlech pro studenou, teplou i odpadní vodu, Ing. Jan Matějovský, WILO CS, s. r. o.
  • Novinky v systému odtoků HL 2020/21, Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner GmbH
  • Nové systémy od společnosti Pipelife Czech pro distribuci teplé, studené a chladicí vody: CARBO oxy – trubky pro uzavřené okruhy teplé, topné a chladící okruhy a TERRENDIS – předizolovaný potrubní systém pro přívod topné, teplé a chladicí vody ze vzdálenějšího zdroje, Ing. Majid Saleh, PIPELIFE Czech

Na setkání u webináře se těší

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborná garantka semináře

Poděkování partnerům webináře:


Celková délka webináře 9.00–12.00 hod. Přestávka je naplánována mezi jednotlivými bloky.

Upozorňujeme, že přednášky se mohou operativně změnit v případě zdravotní indispozice přednášejících. V tom případě dostanete pokyny k náhradnímu řešení. Děkujeme za pochopení.

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT / 1 kreditní bod,
do celoživotního vzdělávání Cechu topenářů a instalatérů ČR / 1 kreditní bod,
do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Podmínky účasti:

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět. Přihlaste se viz níže.

Úhrada poplatku

Vložné na webinář: Členové STP mají vstup zdarma, ostatní zájemci 605 Kč vč. DPH.
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce, účastnický poplatek nevracíme.
Pro zhlédnutí webináře nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.


Chcete se stát členem Společnosti pro techniku prostředí?

Roční členský příspěvek600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...