Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak probíhá montáž plastové podzemní nádrže Columbus na dešťovou vodu u rodinného domu?

A co nás vlastně motivuje k využívání dešťové vody?

Podívejte se sami! Na videu je ukázána instalace nádrže Columbus 3700 l u rodinného domu, na němž je z poloviny plochá a z poloviny sedlová střecha. Součástí instalace je příprava stavební jámy, podsyp nádrže, částečné napuštění vodou, zásyp a zhutnění. Dále je provedeno napojení přívodu vody, bezpečnostního přepadu a napojení čerpadla.

Instalace nádrže Columbus u rodinného domu

Bezpečnostní přepad je v tomto případě řešen vsakováním pomocí vsakovacích tunelů. Voda z nádrže zde bude sloužit převážně k zalévání rozlehlé zahrady.

Co je vlastně motivem k tomu dešťovou vodu využívat?
Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – jednu dobu prší hodně, pak zase vůbec. Čím dál častější jsou také v létě přívalové deště střídané vedrem a suchem. Proto je dobré mít možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně zásobu této dešťové vody a pak ji využít v suchých dnech k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti. Dalším důvodem je současná legislativa a povinnosti z ní vyplývající pro nové žadatele o stavební povolení. Ta reagovala na situaci, kdy je díky urbanizaci území silně přetížena kanalizace a stanovila povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou přednostně necentrálním způsobem – tedy buď vsakováním či retencí. Svoji roli hraje také stoupající cena pitné vody a snaha o ekologické chování.

Jak je vhodné dešťovou vodu uchovávat, když ji chceme využívat třeba právě na zahradě?
Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody, bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Instalují se do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Jednou z nich je i monolitická samonosná nádrž Columbus od společnosti GLYNWED. Díky tomu se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Je to ideální řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ni poskytuje 15 let záruku a její životnost je prakticky neomezená.

Jak vybrat správné řešení právě pro můj dům?
Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a počtu srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.). Na našich webových stránkách najdete jak online kalkulátor, který Vám pomůže vypočítat a navrhnout ideální řešení, tak také veškeré montážní návody. Součástí podpory je kromě kontroly návrhu i technická pomoc přímo na stavbě.

Co všechno potřebuji vědět před nákupem nádrže?
Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. K návrhu objemu nádrže může pomoci zmiňovaný kalkulátor na webu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat. V ideálním případě je možné se poradit se zahradníky, kteří nejlépe odhadnou potřebné množství vody na základě vegetačních období rostlin. K takovému postupu se ale postupuje jen výjimečně, v případech novostaveb, u kterých se podílejí zahradní architekti. Další důležitou otázkou je úroveň hladiny podzemní vody. V případě vyšší hladiny podzemní vody máme v sortimentu nádrž Li-Lo, která je vhodná na tyto podmínky.
Je třeba vyřešit bezpečnostní přepad z nádrže. Pokud máte na zahradě vhodné vsakovací podmínky, je vhodné instalovat vsakovací objekt, kam se přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se pak vsakuje do podloží. V případě, že koeficient vsaku není dostatečný, je možné zažádat o možnost napojení přepadu do kanalizace. Správci kanalizací ovšem napojení dešťových vod do kanalizace povolují jen velmi zřídka. Pokud ani toto řešení není reálné, je třeba navrhnout větší akumulační nádrž, která bude mít zásobní objem pro využití dešťové vody a zároveň volnou kapacitu pro zachycení přívalových dešťů. Po dešťové události je třeba bezpečnostní objem vyčerpat a nejlépe rozstříkat na zahradu. To je možné samozřejmě až v okamžiku, kdy již není zahrada po dešti příliš nasáklá.
Možností řešení využívání dešťové vody je mnoho a liší se dle potřeb klientů a místních podmínek. Naši techničtí pracovníci se návrhy „na míru“ zabývají denně.

Jaká je nutná stavební připravenost?
Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi 10cm hlubší, než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný písek, oblázkový štěrk jemné frakce, případně i sypká zemina. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu a obsypu je vhodné použít žabku.

Instalace nádrže se zdá být poměrně snadná
V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu poměrně jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace takovýchto nádrží je rozhodně časově náročnější.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...