Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické online kalkulátory pro návrh vsakovacích zařízení a nádrží na dešťovou vodu

Technický servis GLYNWED pomůže při výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou

Společnost GLYNWED s.r.o. zveřejnila na svých stránkách www.glynwed.cz praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Ty mohou pomoci jak projektantům, tak také samotným kupujícím při návrhu a výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem.

Společnost GLYNWED s.r.o. připravila a zdarma zveřejnila praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem a navazují na aktuální požadavky zakotvené v novele vodního zákona, které ukládají povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou primárně vsakováním.

Kalkulátory lze najít a používat na webových stránkách společnosti:

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/navrh-vsakovaciho-zarizeni-srazkovych-vod-dle-csn-75-9010.html

Výpočet velikosti nádrže

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-jimky-zasobniky-na-destovou-vodu/kalkulator-velikosti-nadrze.html

Současná legislativa postupně také implementuje požadavky na hospodaření s dešťovými vodami při stavbě nových objektů i při rekonstrukcích stávajících a stále více preferuje decentrální odvodnění před klasickým odvodem srážkových vod do kanalizace. V současnosti podle novely Vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby. Během února také vyšla první norma ČSN 75 9010, která se věnuje problematice návrhu a výstavbě vsakovacích zařízení a v přípravě je také technická norma TNV 75 9011 obecně pro hospodaření s dešťovými vodami. „Dimenzování vsakovacích zařízení je samostatnou kapitolou nové normy. Náš kalkulátor je připraven tak, že respektuje všechny její požadavky a výrazně tak pomůže projektantům při samotném navrhování těchto zařízení“, upřesnil autor výpočtu Ing. Lukáš Mudroch.

Svoji roli při rozhodování o způsobu hospodaření s dešťovou vodou hraje samozřejmě také snaha uspořit náklady na pitnou vodu, jejíž cena stále stoupá. Z celkového množství pitné vody je jen malá část spotřebována skutečně na pití, vaření či umývání nádobí (v domácnostech je to méně než 10 l ze 110 l na osobu). Jednou z možností, jak snížit spotřebu pitné vody je využití dešťové vody. Tu je možné používat nejen na splachování toalet, zavlažování zahrady, uklízení, ale i na praní prádla. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. „V současnosti jsou pro své technické vlastnosti i snadnou manipulaci velice oblíbené plastové podzemní nádrže, které skvěle plní svoji funkci, pokud jsou správně navrženy. Důležitá je právě velikost, protože voda v příliš velké nádrži se nedostatečně obměňuje a může docházet k její zkáze a pořízení příliš malé nádrže je zase zbytečnou investicí, protože srážková voda je brzy vyčerpána a je nahrazena pitnou“, vysvětluje Lukáš Mudroch. „Společnost GLYNWED se snaží poskytnout technickou pomoc od návrhu projektu až po samotnou realizaci a případně i provoz. Proto jsou na našich webových stránkách přístupné také CAD detaily a samozřejmostí je i technická pomoc při realizaci na stavbě“, dodává.

 
Nádrž
Nádrž
Sicker-Tunnel
Sicker-Tunnel
 
Návrh vsakovacího zařízení, náhled formuláře
Návrh vsakovacího zařízení, náhled formuláře
Výpočet velikosti nádrže, náhled formuláře
Výpočet velikosti nádrže, náhled formuláře
Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.