Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak využívat dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti? Začněte již toto léto!

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os./den. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. Vodu můžeme uchovávat v nádržích z různých materiálů a právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze a snadné manipulaci.

Plastové nádrže bezešvé (monolitické) mají vyšší kruhovou pevnost a jsou tak vhodnější na uložení do země. Odolávají mnohem větším tlakům zeminy a mohou být pojížděny osobními automobily.

Neustálý nárůst poplatků spojených se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou a odvodem vod odpadních pomáhá návratu k tradičnímu způsobu využívání nejsnáze dostupné vody – vody srážkové. Nejeden zahrádkář používá srážkovou vodu k závlahám, velkým boomem se však v posledním desetiletí stalo využívání srážkových vod přímo v domácnostech.

Na co lze srážkovou vodu využít?

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os.den a procentuelní rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku 1. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu. Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou.

Obr. 1 Graf průměrné denní spotřeby vody v domácnosti na jednotlivé činnosti.
Obr. 1 Graf průměrné denní spotřeby vody v domácnosti na jednotlivé činnosti.

Shromažďování a uchovávání vody – plastové akumulační nádrže

Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najedeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze a tedy snadné manipulaci. Jejich instalace nevyžaduje tolik stavebních prací a také jejich údržba a kontrola je výrazně jednodušší než u jiných materiálů. Pro využití dešťové vody se využívají jak nadzemní sezónní nádrž, tak nádrže podzemní. Ty jsou vhodné i pro využití dešťové vody v domě. Instalují se do nezámrzné hloubky a je tedy možné je využívat po celý rok.

Plastové nádrže bezešvé, tedy monolitické, mají vyšší kruhovou pevnost a jsou tak vhodnější na uložení do země. Odolávají mnohem větším tlakům zeminy a mohou být pojížděny osobními automobily.

Charakteristika jednotlivých typů nádrží

Nadzemní nádrže

 • Sezónní – využitelné jen v části roku (jaro–podzim)
 • Snadný přístup a jednodušší údržba
 • Voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze díky teplotním vlivům a světlu
 • I u nadzemních nádrží je nezbytné filtrační zařízení, které zabraňuje vniku mechanických nečistot
 • Není potřeba instalovat čerpadlo – pouze gravitační napojení zahradní hadice přes kohout (pak nelze využívat v domácnosti)

Podzemní nádrže

 • V nezámrzné hloubce (od 0,8 m pod terénem) – možnost celoročního využití
 • Výrazně nižší kazivost vody:
  Podzemní nádrže mají poměrně stálou teplotu okolo 10 °C v hloubce 1 m pod terénem. Proto nedochází ke zkáze akumulované vody a je možné ji celoročně využívat.
 • Nutnost čerpání vody

Instalace podzemní nádrže

Instalace nádrže začíná výkopem a následným štěrkopískovým podsypem. Na něj je následně uložena nádrž. Poté je napojen nátok, bezpečnostní přeliv a potrubí k čerpadlu. Není potřeba nádrže obetonovávat. Postupně se pouze obsypává štěrkem.

Sestava pro využívání dešťové vody v domě a na zahradě

Sestava pro využívání dešťové vody v domě obsahuje devět základních prvků, pro využívání vody na zahradě je potřeba šest komponent.


Dešťová voda v domácnosti
 1. Podzemní nádrž
 2. Filtrační šachta
 3. Čerpadlo Essential
 4. Tlaková nádoba 8 l
 5. Filtr 10“
 6. Plovoucí sání
 7. Klidný nátok
 8. Přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA
 9. Kontrolní závěr DN 200

Dešťová voda na zahradě
 1. Podzemní nádrž
 2. Filtrační koš do nádrže
 3. Ponorné čerpadlo DROWN
 4. Šachta rozvodu vody
 5. Přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA
 6. Kontrolní závěr DN 200

Podzemní nádrž

Nádrž Columbus
Nádrže Columbus
Nádrže Columbus

Podzemní nádrže jsou dodávané v různých tvarech i velikostech. Mezi nejoblíbenější patří například podzemní nádrž Columbus. Z tohoto důvodu společnost GLYNWED připravila na květen 2012 slevu 10 % na nádrž Columbus 3700 l (objednací číslo x200032). Tyto nádrže představují ideální řešení pro celoroční využívání vody ze střech 100–200 m2. Snadno se instalují bez potřeby obetonování a je také možné je doplnit místo pochozího poklopu poklopem litinovým, který je pojízdný osobními auty. Nádrže Columbus jsou dodávány i v dalších velikostech až do 10 000 l.

Za určitých hydrogeologických podmínek (vysoká hladina podzemní vody, skalnaté podloží atd.) nemusí tvar nádrže Columbus vyhovovat. V takovém případě je možné použít například nádrž Li-Lo, jejíž tvar byl vyvinut přesně pro takovéto situace.

Nádrž Li-LoNádrž Li-LoNádrž Li-LoNádrž Li-Lo

Filtrace vody

Jedná se o několikastupňovou filtraci vody, která zabraňuje vniku mechanických nečistot. Tato filtrace začíná již při zachycování vody do okapových žlabů a od okapů pokračuje dále nad zemí (odlučovač nečistot v okapovém svodu a okapové vpusti) a také pod zemí a nakonec i v samotné nádrži. Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:

 1. lapač listí v okapovém žlabu – plastová mřížka zabraňující spadu listí do okapu
 2. odlučovače nečistot v okapovém svodu – ve chvíli, kdy přes mřížku nějaké nečistoty propadnou, měl by je zachytit právě tento odlučovač
 3. okapová vpusť (geiger) – různé druhy může obsahovat vysypatelný košík na zachycené nečistoty
 4. Filtr
  filtr – pro využití v zahradě se používá filtrační závěsný koš přímo pod nátok do nádrže (nevýhodou je, že když se filtrační košík zaplní nečistotami a není vyprázdněn, voda i s nečistotami přetéká do nádrže. Pro využití vody v domácnosti je potřeba dokonalejší filtrace vody – využívá se podzemní filtrační šachty. Filtrační šachta se napojuje mezi okapový svod a nádrž a zpravidla umožňuje spojení dvou větví okapových svodů. Po přefiltrování vody umožní odtok čisté vody do nádrže a v případě odtok přebytečné vody a nečistot do kanalizace.Je možné ji nastavit dle hloubky uložení potrubí pomocí teleskopického poklopu jak v pochozí, tak v pojízdné variantě.

Plovoucí sání v nádrži – je součást čerpadla, které si nasává vodu z nádrže. Na hadici ukončené fltrem je připevněn plovák, který volně plove a udržuje konec hadice cca 10 cm pod hladinou tak, aby se nasávala čistá voda.

Čerpání vody


Pro čerpání vody z nádrže se využívají v zásadě dvě varianty:

 1. Ponorná čerpadla – výtlačná čerpadla umístěná v nádrži
 2. Domácí vodárny – automatické přepínání z užitkové na pitnou vodu – umístění v domě (pro využívání dešťové vody v domácnosti)

Ponorné čerpadlo

Lze ho využít pro dům i zahradu. Je vhodné k čerpání vody ze studní, šachet, nádrží a jiných zásobníků s vodou. Čerpadlo určené pouze pro čerpání vody je ponořeno u dna a vytlačuje vodu z akumulačního prostoru. Je vybaveno integrovanou zpětnou klapkou, která zabraňuje samovolnému vypuštění výtlačného potrubí po uvedení čerpadla mimo provoz.

Domácí vodárna

Tento typ čerpadla je vhodný pro využití dešťové vody v domě. Čerpadlo je umístěno v technické místnost, garáži, prádelně atd. Z akumulačního prostoru je voda nasávána do nádržky čerpadla a odtud tlačena do sekundárního rozvodu na užitkovou vodu v domě. Při nedostatku vody v nádrži dojde k přepnutí a nádržka čerpadla je doplněna přívodem z vodovodního řadu vodou pitnou. Nedojde tedy nikdy k situaci, že byste neměli čím splachovat. Čerpadlo plně vyhovuje požadavkům provozovatelů vodovodů a kanalizací na oddělení okruhu pitné a užitkové vody.

Všechna potrubí a odběrná místa užitkové vody je nutné označit nápisem nebo symbolem „Nepitná voda", aby se i po letech zabránilo mylnému spojení se sítí pitné vody. I při správném značení může ještě dojít k záměně, např. dětmi. Proto musí být na všech odběrných místech užitkové vody instalovány ventily s dětskou pojistkou.

Bezpečnostní přepady

Z akumulačních nádrží je vhodné vyvézt bezpečnostní přepad, nejlépe do vsakovacího zařízení. Jedná se o důležitou součást sestavy, protože při přívalových deštích dochází k přeplnění akumulačního prostoru a voda může jednoduše přepadat z nádrže dál. Je tak zabráněno zpětnému zaplavení přívodního potrubí a vylití vody v blízkosti základů domu. Tam, kde není možné vodu vsakovat, je možné individuálně navrhnout jiná řešení.

Pro účel rodinných domů dodáváme nejčastěji vsakovací tunely GARANTIA o objemu 300 l, které mají schopnost pojmout přívalovou vodu a vysoký vsakovací výkon. Takovýto tunel je schopen nahradit 1 m3 štěrku a 37 metrů drenážního potrubí. Jsou odolné proti pojezdu osobními auty a díky své hmotnosti se s nimi snadno manipuluje při instalaci. Tunely se umisťují minimálně 1 m od hladiny spodní vody a je vhodné tunel při instalaci oddělit od okolní zeminy netkanou textilií, která pak chrání tunel proti zanesení nečistotami.


Vsakovací tunel
Vsakovací tunel

Společnost GLYNWED je dodavatelem kompletního řešení včetně příslušenství k nádržím. Naši produktoví manažeři Vám rádi poradí, jakou sestavu zvolit a jak vybrat správné komponenty. Vámi vybranou variantu Vám pak zdarma dovezeme. Samozřejmostí je i technická podpora během realizace.

GLYNWED s.r.o.
logo GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED mění svoje jméno a značku na Nicoll Česká republika, s.r.o.. Sídlo společnosti, IČ, DIČ a telefonní čísla zůstávají stejné. Webové stránky a emailové adresy jsou změněny na www.nicoll.cz. Značka Nicoll je v rámci skupiny Aliaxis, do níž ...