Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odhlučněný odpadní systém POLIphon – projektování a montáž

Odhlučněné systémy vnitřní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem v nových bytových a rodinných domech, hotelech, nemocnicích a dalších například administrativních objektech. Stále častěji je jím také nahrazováno běžné odpadní potrubí při rekonstrukcích, protože právě hluk z odpadního potrubí je jedním z velkých problémů starých panelových domů i jiných starších objektů.

Snaha snížit hlučnost v našich domech, bytech i kancelářích vychází z potřeby kompenzovat hektiku dnešního světa.

Hlavním cílem při vývoji odpadního systému POLIphon bylo vytvořit jednotný systém trubek, tvarovek a upevnění, který zajišťoval vysoké snížení hluku uvnitř potrubí a příznivý poměr ekonomických nákladů a nejlepších akustických výsledků ve své třídě. Systém POLIphon je vyráběn z modifikovaného polypropylenu technologií průtlačného lisování trubek s třemi vrstvami současně. Další součástí systému jsou odhlučněné tvarovky nové generace – nový design a pevná konstrukce tvarovek V2 nabízí větší redukci hluku. Plasticky zvýrazněné značení na každé tvarovce umožňuje rychlou jednoznačnou identifikaci a usnadňuje montáž. Každá tvarovka je již z výroby opatřena identifikačním EAN kódem a vymezenou plochou k popisu s možností dalšího upřesnění. Aby se v maximální možné míře, snížil přenos hluku vibracemi do stavební konstrukce a omezil se tak vliv akustického mostu, je dobré pro fixaci potrubí odhlučněných odpadních systémů použít také akustické upevňovací objímky. Plastové objímky navržené pro systém POLIphon a ve třech bodech vložené pryžové pásky zajišťují, aby objímka stabilně držela a zachovala si akustické vlastnosti. Tvar trubkové objímky je po jejím rozevření asymetrický a proto napomáhá zajištění trubky, ještě než se objímka uzavře.

Zásady plánování a instalace systémuRozložení trubkových objímek je kritickým činitelem, který je třeba vzít v úvahu při sestavování a instalaci soustavy. (Každý prostup stavební konstrukcí by měl být zajištěn pouzdrem zhotoveným z materiálu bránícího pronikání vlhkosti a zajišťujícího akustickou izolaci.)

Aby bylo dosaženo nejlepších akustických vlastností, měl by být systém POLIphon instalován společně se speciálně navrženými akustickými objímkami. Při montáži svislého potrubí na montážní lišty nebo při vzdálenosti stěny potrubí od stavební konstrukce přesahující 50 mm je možné použít ocelové trubkové objímky. Velký důraz musí být kladem zejména na oddělení trubního rozvodu od stavební konstrukce, a to nejen v prostupech stavební konstrukce, ale v celé délce rozvodu. Úseky ležatých rozvodů navazujících na kanalizaci odpadní vody v rozmezí průměrů 110, 125 a 160 mm se připevňují ke stropům a měly by být s ohledem na proměnlivou vzdálenost od stropu a způsob montáže také přichyceny akustickými ocelovými objímkami. V budovách o více než sedmi patrech (za předpokladu, že standardní výška patra je 2,58 m) by každých 7–8 pater počínaje od nejvyššího bodu stoupačky mělo být instalováno vyosení potrubí, aby se snížila energie odpadní vody. V odpadních trubkách instalovaných například k dřevěným konstrukcím, nebo všude tam, kde existuje možnost prodlužování a zkracování trubky, musí být tvarovka navržena s prodlužovacím adaptérem. Jeho montáž by měla být provedena na místě, kde je instalována dilatační kompenzace odpadu. Možnost zasunutí trubky pak musí být větší než prodloužení způsobené teplotní roztažností trubky. Při kladení potrubí je třeba zajistit, aby při změně směru v pravém úhlu byly použity tvarovky 45°. I takto malá změna zajišťuje snížení energie odpadní vody a činí akustické vlastnosti systému účinnější.

Rozměry systému POLIphon plně odpovídají normě EN 1451 a je tak zajištěna kompatibilita při napojování na jiné odpadní a dešťové kanalizace.

Montáž odpadního systému POLIphon krok za krokem

Obrázek č. 1
Obrázek č.2

Před řezáním trubky změřte potřebný úsek trubky a pamatujte na to, že hrdlo trubky není v měření zahrnuto.
Řežte trubku speciálním řezákem na trubky nebo jemnozubou pilkou na pokosnici. Důležité je udržet úhel 90°.

Obrázek č. 3
Obrázek č. 4

Dalším důležitým faktorem před zhotovením spojení trubek je náležité zkosení hran trubky za použití široce dostupného speciálního nářadí.

Obrázek č. 5
Obrázek č. 6

Při spojování trubky s tvarovkou nebo hrdlem jiné trubky zasuňte spojovanou trubku k zarážce v hrdle nebo tvarovce a vyznačte čáru na okraji hrdla spojované trubky.

Obrázek č. 7
Obrázek č. 8

Aby se zabránilo podélnému prodloužení nebo smrštění trubky v důsledku změny teplot, vytáhněte 10 mm trubky ven z hrdla. Přimontujte připravený úsek nebo spojení ke stěně na dříve upevněné objímky.

Obrázek č. 9
Obrázek č. 10

Za použití vodováhy určete průběh svislého potrubí a vyznačte. Na čáře průběhu pak vyznačte body, kam do zdi upevníte objímky trubky a kde uděláte horizontální napojení na připojovací rozvod.

Obrázek č. 11
Obrázek č. 12

Dále vyvrtejte do zdi díry pro šrouby o průměru, který závisí na objímkách daného průměru potrubí. Připevněte hmoždinku a namontujte objímku tak, že ji našroubujete proti směru hodinových ručiček. Utažením objímky trubky se uzamkne šroub v hmoždince a (na tomto dvojzávitovém šroubu) se současně objímka utáhne až na zarážku.

Obrázek č. 13
Obrázek č. 14

Aktivní obvod trubkové objímky je asymetrický po jejím otevření, což usnadňuje držení trubky ve svislém směru před její instalací do trubkové objímky. V závěrečné fázi vložte trubku nebo tvarovku do rozevřené objímky a spojte obě její části šroubovákem.

Projektová a technická podpora

Společnost GLYNWED s.r.o. poskytuje knihovnu výkresů AutoCAD jako formu technické a projektové podpory pro odhlučněný odpadní systém POLIphon. Výkresy jsou doplněny technickými a rozměrovými detaily tvarovek a odrážejí jejich tvar. Tato knihovna je vytvořena ve formátu dwg. Použití vybraných výkresů trubek a tvarovek napomáhá podrobnému dimenzování spojů při vytváření odbočných tras, zklidňujících oblouků, redukčních kusů, směrových změn, dimenzování zklidňujících úseků a prostoru šachty, kde jsouvedeny hlavní instalační rozvody. Všechny CAD detaily si můžete zdarma stáhnout na našichwebových stránkách www.glynwed.cz.

Pravidla pro navrhování odhlučněných odpadních systémů jsoutaké tématem odborných školení a konferencí. Informace o aktuálních školeních a seminářích najdete na webových stránkách nebo v pravidelném zpravodaji. Součástí podpory je také poradenství a technická pomoc přímo ve fázi realizace.

Od května 2012 je také k dispozici nový návod pro projektování a montáž.

Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.