Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak probíhá montáž podzemní plastové nádrže Columbus – fotonávod s komentářem

Před montáží akumulační nádrže na dešťovou vodu je třeba si dobře promyslet pár základních věcí. Dobrou přípravou předejdete možným nepříjemnostem během instalace. Těmi může být například nutnost objednání dodatečného materiálu nebo těžké techniky, se kterou jste původně nepočítali.

V první řadě je třeba si rozmyslet, jestli máte veškerý materiál potřebný k instalaci. S kompletností sestavy nádrže s příslušenstvím pro využívání dešťové vody Vám může pomoci dodavatelská firma.

Je dobré si projít montážní návod a dle něj si rozmyslet hloubky uložení nádrže a případně i filtrační šachty a vsakovacího zařízení za přelivem. Hloubky záleží na kótě potrubí okapového svodu u budovy a vzdálenosti akumulační nádrže. Je třeba dodržet minimální sklon potrubí a také předepsanou vzdálenost od budovy. Stejně tak je nutné umístit vsakovací objekt v dostatečné vzdálenosti od nádrže i základů stavby. S návrhem Vám případně rádi pomohou technici dodavatelské společnosti.

Na základě plošného a výškového uspořádání je možné zkontrolovat délku případných prodlužovacích dílů k nádrži. Zároveň si uděláte obrázek o tom, jak náročné budou výkopové práce a kolik zásypového materiálu budete potřebovat. To jsou důležité údaje pro poptávku prací, když se rozhodnete oslovit realizační firmu. Na vykopání stavební jámy budete s největší pravděpodobností potřebovat bagr a na zhutnění podsypu a obsypu vibrační pěch. Sladění činností je vhodné promyslet tak, abyste zásyp nádrže dokončili v jednom dni.

Nutné je také mít k dispozici přívod vody, abyste mohli během zásypu nádrž průběžně dolévat. Při hutnění obsypu voda v nádrži zajistí dostatečný protitlak. Nádrže jsou hodně bytelné a vydrží opravdu hodně, ale je nutné dodržovat montážní návod a postup instalace.

Prvky sestavy

Nádrž Columbus 3700 l s pochozím plastovým poklopem
Nádrž Columbus 3700 l s pochozím plastovým poklopem
Filtrační koš do nádrže
Filtrační koš do nádrže
Ponorné čerpadlo DROWN 1000
Ponorné čerpadlo DROWN 1000

Vsakovací tunely GARANTIA 300 l
Vsakovací tunely GARANTIA 300 l
Uzávěr vsakovacího tunelu
Uzávěr vsakovacího tunelu
KG potrubí a tvarovky
KG potrubí a tvarovky

Geotextilie 220 g/m2
Geotextilie 220 g/m2
 

Postup montáže

Připravte stavební jámu – pro zajištění dostatečného pracovního prostoru musí být základová plocha jámy na každé straně větší cca o 0,5 m. Odstup od pevných děl musí činit minimálně 120 cm. Jako podloží se používá štěrk či štěrkopísek. Ten následně zhutněte a zarovnejte. Podloží musí být vodorovné.
Připravte stavební jámu – pro zajištění dostatečného pracovního prostoru musí být základová plocha jámy na každé straně větší cca o 0,5 m. Odstup od pevných děl musí činit minimálně 120 cm.
Jako podloží se používá štěrk či štěrkopísek. Ten následně zhutněte a zarovnejte. Podloží musí být vodorovné.
Usaďte nádrž do stavební jámy opatrně a bez nárazu.
Usaďte nádrž do stavební jámy opatrně a bez nárazu.

Naplňte nádrž do 1/3 vodou, aby se zamezilo možným deformacím.
Naplňte nádrž do 1/3 vodou, aby se zamezilo možným deformacím.
Postupně plňte vodou a zasypávejte po vrstvách maximálně 30 cm. Před zásypem uzavřete zátkou všechny otvory nádrže.
Postupně plňte vodou a zasypávejte po vrstvách maximálně 30 cm. Před zásypem uzavřete zátkou všechny otvory nádrže.

Zásyp je potřeba dobře zhutnit. K zásypu je možné použít hrubý či kulovitý štěrk, písek či písčitou půdu. Zásyp ukončete v jednom dni, aby v důsledku případného deště nedošlo k narušení statiky.
Zásyp je potřeba dobře zhutnit. K zásypu je možné použít hrubý či kulovitý štěrk, písek či písčitou půdu. Zásyp ukončete v jednom dni, aby v důsledku případného deště nedošlo k narušení statiky.
Napojte přívodní potrubí DN 100. Potrubí je potřeba položit se spádem minimálně 1 %.
Napojte přívodní potrubí DN 100. Potrubí je potřeba položit se spádem minimálně 1 %.

Připravte připojení bezpečnostního přepadu do vsakovacích bloků.
Připravte připojení bezpečnostního přepadu do vsakovacích bloků.
Do stavební jámy pro vsakovací tunely připravte podsyp sypkým materiálem a na něj umístěte geotextilii.
Do stavební jámy pro vsakovací tunely připravte podsyp sypkým materiálem a na něj umístěte geotextilii.

Připojte ponorné čerpadlo.
Připojte ponorné čerpadlo.Do nádrže umístěte filtrační koš.
Do nádrže umístěte filtrační koš.

Napojte šachtovou kopuli.
Napojte šachtovou kopuli.
A usaďte poklop.
A usaďte poklop.

Dokončete zásyp.
Dokončete zásyp.
Připojte vsakovací tunely.
Připojte vsakovací tunely.

Uzavřete vsakovací tunel čelem.
Uzavřete vsakovací tunel čelem.
Tunely obalte geotextilií.
Tunely obalte geotextilií.

Dokončete zásyp.
Dokončete zásyp.

Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...