Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Gratulace pro Dr. Zdeňka Pospíchala

Zdeněk Pospíchal je v osmdesáti letech stále aktivní. Ve své praxi vzácně spojuje technika, hygienika a životní moudrost.

Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal je muž více profesí

Nejzajímavější vzpomínky a postřehy shrnul do půvabné brožury, kterou nazval Zde někdo sleduje (k)roky, přičemž graficky na obálce vyniká slovo Zdeněk. Do brožury určené příbuzným, rodině a kamarádům vnesl také spoustu osobních zážitků od svých školních a studijních let až po současnost. Knížečka je napsaná živým a čtivým jazykem, autor by se určitě uživil také jako dobrý fejetonista,“ cituji z článku v časopise Cechu topenářů a instalatérů.


Ohlédnout se k 80. narozeninám patří

V roce 1958 absolvoval Zdeněk Pospíchal v Brně Průmyslovou školu slévárenskou. V roce 1969 dálkově vystudoval obor slévárenství na Fakultě hutní Vysoké školy báňské v Ostravě a v roce 1996 tam ukončil doktorandské studium. To už ale bylo o odpadech, kterými se zabýval na Vysokém učení technickém, zejména brněnskou spalovnou. O dva roky později získal docenturu na Moskevské státní univerzitě Stankin, opět se zpracováním, tříděním a s energetickým využitím komunálních odpadů…
Dr. Pospíchal má za sebou praxi například ve Šmeralových závodech, práci ve slévárenském výzkumu ve Státním ústavu materiálu. Po roce 1969 a nesouhlasu se vstupem spojeneckých vojsk, pracoval nějaký čas manuálně na kokilovém lití v Kovolitu Česká u Brna. Poté nastoupil do projekce v Institutu ČSVTS a od roku 1975 strávil deset let v odboru hygieny práce na Městské hygienické stanici Brno. Pak začíná jeho kariéra na Fakultě strojního inženýrství VUT; od roku 1990 byl vedoucím odboru Ekologického inženýrství Ústavu procesního a ekologického inženýrství. Do důchodu odešel v roce 2002, ovšem vůbec nezahálel. Ve firmě QZP, kde je jednatelem, se věnují hygienickému zabezpečení vody a její distribuci, zejména v objektech. Jejich činnost vystihuje text na webu: „Nestaráte se o kvalitu vody - budete platit miliony! V této oblasti existuje právní odpovědnost. Smluvně garantujeme, že Vám se toto nestane, při použití technologie firmy QZP, s.r.o. Garantujeme výsledky dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.“
Do Pospíchalova životopisu patří rovněž působení ve funkci brněnského radního, byl zvolen do prvního zastupitelstva na tzv. velké radnici v letech 1990 až 1994, v referátu měl oblast životního prostředí. Byl také předsedou komise pro výběr dodavatelů města Brna. V té době se dostal do nemilosti, když společně s místopředsedou komise nevybrali ŽS Brno pro stavbu pisáreckeho tunelu, protože nebyla splněna jedna z podmínek, nýbrž Dopravní stavby Olomouc. Primátor ho tehdy kritizoval, prý peníze na tunely mají zůstat v Brně.
Byl také jedním ze tří městských radních, kteří byli proti pronájmu Riviéry na 90 let. A také jako radní zaváděl první parkovací automaty v roce 1993 – město si půjčilo 10,5 mil. Kč a hned v prvním roce dosáhla tržba bezmála 13 milionů korun.
V letech 1998 až 2002 byl Ing. Pospíchal zvolen do zastupitelstva v městské části Brno-Ivanovice, kde bydlí. Jeho jméno najdete mezi projektanty sauny, napsal i dvě knihy o provozu a stavbě saun. 1)

Práci, úsilí a znalosti provází i ocenění

Zasloužilý vynálezce ČSSR z roku 1986 – za řadu patentů a užitných vzorů v problematice stavby saun. Poslední patent z roku 1998 – Výroba tepelné stabilizované vody je stále uplatňován. V roce 1982 byl jmenován soudním znalcem pro obor stavba a provoz saun a rehabilitačních zařízení, o 12 let později mu byla působnost rozšířena pro obor ochrana a tvorba životního prostředí, v roce 2004 o technické a hygienické problémy vodních obslužných systémů.

Znalosti Dr. Pospíchala pro TZB-info

Již v roce 2002, řekl v článku Selský rozum především pro TZB-info Dr. Pospíchal něco, co je stále podstatou řady problémů v provozu budov, zbytečných investičních i provozních nákladů. Tehdy jsme se zeptali: Máte v oboru k něčemu výhrady?
Myslím, že je to jistá nekoncepčnost. Třeba nemocnice potřebuje řešit problém teplé vody, tak vypíše výběrové řízení na projekt. Pak má projekt, vypíše výběrové řízení na realizaci. Pak se to postaví a provozuje to investor. A všichni se diví, že to není to pravé ořechové,“ řekl tehdy Dr. Pospíchal a bohužel to může říci i dnes.

Jeho znalosti hygieny, chemie a zároveň technických systémů mi pomohly, když jsem potřebovala rady ohledně přípravy teplé vody, azbestu, větrání, zvlhčování, saunování, desinfekce povrchů, provozu vodovodů, vzduchotechniky i vytápění. Nejen já, ale mnoho dalších techniků a projektantů TZB, lidí z provozu budov, z firem, kteří chtěli názor na připravované novinky a pomoc v již provozovaných systémech. A vzhledem k tomu, že jeho přednášky a články byly vždy proloženy zajímavými citáty, staly se neopakovatelným fenoménem. A navíc, Zdeněk má vždy čas vyslechnout a vždy má ochotu pomoci,“ říká s respektem Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a předsedkyně sekce ZPI STP. 

Byl mnohokrát přednášejícím, který uměl zaujmout na každoročním semináři Novinky ve zdravotní technice, který pořádá Společnost pro techniku prostředí. Bylo to v době, kdy se již Zdeněk plně věnoval hygieně vody. Všichni věděli, že bude řeč o legionelle, že to bude dlouhé, ale bude to stát za to. Protože to bude o příkladech z praxe, o detailech, přesné vzhledem k legislativě, s popisem stavu před a po úpravách a s poučením pro všechny,“ pokračuje dále D. Kopačková.

O jeho systematickém a komplexním přístupu svědčí i článek Technické vodní obslužné systémy – Slovník pojmů a souvisejících významů. Protože se nad problémy potkávají hygienici, technici, provozovatelé a mnohdy investoři úplně mimo obor, rozumět si je důležité.

Nebezpečí Legionelly se podceňuje

Zdeněk Pospíchal není spokojen s tím, že provozovatelé podceňují nebezpečí Legionelly z rodu patogenních bakterií. Příslušná vyhláška byla sice v roce 2018 novelizovaná, ale hygienici podle Pospíchala neberou v potaz to, aby nemocnice měly doloženou smlouvu s odbornou firmou, že se jim o rozvody vody někdo odborně stará. „Hygiena odebere vzorky, ale bez technických vazeb ve vnitřním vodovodu, někde na konci… A když si nemocnice zakoupí nějaké zařízení na dávkování chemikálií do pitné vody, musí mít lidi k obsluze. Měl by být jiný přístup v legislativě,“ je přesvědčen Dr. Pospíchal. Jako soudní znalec uvádí pár skutečností: V objektu měly být podle projektu měděné trubky, ale použil se levnější kov. Rozvody tak byly ošizeny, vykradeny, za čtyři roky však odešly dva kotle po 80 až 90 tisících korun. Zjistili to lidé z firmy QZP, s. r. o., kterou má od roku 2003 se synem Zdeňkem. Příkladem přesně opačným je jistý podnikatel, který hodlá postavit v severních Čechách hotel pro 125 ubytovaných, s 250 jídly denně, a rád by se ještě předem nad projektem poradil. Dozvěděl se o firmě QZP. Schůzka s majitelem a projektantem je již domluvena… „Tak by to mělo být,“ konstatuje Dr. Pospíchal. Mimochodem, eliminaci bakterie Legionella technicky řešil při epidemii na špičkovém zdravotnickém pracovišti pro transplantace IKEM Praha v roce 1998 a následně prováděl expertízy v řadě nemocnic a hotelů. V současné době například dokončuje posudek pro bytovku s 18 byty.

Hygiena vody jako téma v současné epidemiologické situaci

Vyjádřil se obratem i k současné epidemiologické situaci, respektive v době, kdy se měli lidé vrátit do kanceláří a děti do škol. Připravil pro TZB-info článek Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod. Uvítali jej čtenáři i účastníci našich kurzů pro facility manažery.

Když jde s přáním i poděkování a veliký respekt

V již zmiňovaném článku z roku 2002 uvádí dr. Pospíchal mezi koníčky „Technickou aplikovanou ekologii“, kde je všechno možné, od EIA přes odpady až po biosféru a technogenní dopady. Technické vodní obslužné systémy, které byly a jsou přes patnáct let stále mým koníčkem. Ale jinak vede sauna, fotografování…, četba a také náhledy na komentáře kolem politických událostí, zejména ve světě. Žijeme v čase reforem světa, tak je třeba se o tyto věci zajímat. Nyní je rok 2020. Jak nadčasově slova zní.

Zdeňku, přeji ti k významnému jubileu dobré zdraví a další zajímavé projekty, které čekají na tvé obrovské zkušenosti, a ještě hodně posluchačů a kolegů, kteří nesou tvé znalosti a zkušenosti dál. Známe se od roku 1991. Děkuji ti za vše, co jsem se dosud od tebe mohla naučit a za vše, co jsi mi vnukl jako inspiraci pro mou práci a těším se zase na viděnou,“ posílá D. Kopačková osobní přání do Brna.

Zdroj: 1) Časopis Cechu topenářů a instalatérů CTI info.

 
 
Reklama