Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak na montáž čističky odpadních vod STMH? Ukážeme vám postup krok za krokem

Nemáte ve vaší obci veřejnou kanalizaci? Přemýšlíte, co s odpadní vodou? Domácí čističky odpadních vod představují nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů. Stavíte rodinný dům nebo jste zjistili, že kapacita septiku nestačí? Pak je čistička STMH od firmy Hellstein ideální řešení. Pokud jste kutilové nebo máte šikovné ruce a kamarády, ukážeme vám, jak si můžete ČOV nainstalovat vlastními silami.

Čistička STMH se skládá z jímky a dvou půlkoulí, které jsou nezbytné pro technologii třístupňového čištění. Právě díky jednoduchému a samostatnému systému je provoz neustále stabilní a nevyžaduje skoro žádnou péči. Zařízení neobtěžuje okolí hlukem, ani zápachem, i když pojede tzv. na plné obrátky. K naplnění navíc dochází na rozdíl od klasického septiku jednou za tři až deset let podle zátěže.

Pro sestavení a zavedení čistírny k vašemu domku nemusíte studovat stohy odborné literatury nebo nesrozumitelné návody. Stačí, když si projdete před samotnou montáží snadný fotonávod, a během jediného dne máte hotovo. Vyhrňme si rukávy, jdeme na to!

Varianty uložení čističky odpadních vod STMH

Existují dvě možnosti, jak sestavu uložit pod zem. Buď do hloubky 30 cm pod úrovní terénu, nebo níže než 30 cm pod terénem, například v případě vysoké spodní vody. Popis uložení a veškeré informace, podle kterých budeme vyměřovat, najdeme technické dokumentaci.

Uložení sestavy ČOV do hloubky 30 cm od úrovně terénu
Uložení sestavy ČOV do hloubky 30 cm od úrovně terénu
Uložení sestavy ČOV v případě vysoké spodní vody a hlubšího uložení než 30 cm pod terénem
Uložení sestavy ČOV v případě vysoké spodní vody a hlubšího uložení než 30 cm pod terénem

Výkop

Ze všeho nejdříve si prostudujeme technické podklady. Podle nich jednoduše stanovíme šířku a délku výkopu. Nezapomeňme také zaměřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z domku.

V dalším kroku odstraníme ostré kameny nebo jakékoliv jiné špičaté předměty. Dno výkopu následně vyrovnáme pískem a vytvoříme pískové lože o tloušťce 10 až 15 cm.
Usazení předřazené nádrže a čistícího zařízení

V této fázi si na pomoc přivoláme těžkou techniku. Obě nádrže do výkopu instalujeme opatrně zavěšené na lanech za pomocí bagru. Zařízení však nesmíme na lano připevnit za napouštěcí a vypouštěcí roury, protože by se mohly tíhou nádrží poškodit.

Před samotným usazením akumulační nádrže ještě zkontrolujeme, že nátok a odtok jsou na správné straně. To ale není všechno. Důležité je, aby propojovací potrubí mezi odtokem z objektu a nátokem do nádrže mělo spád 2 – 3 %. To odpovídá spádu asi dvěma centimetrům na metr od nátoku z objektu. Vše doladíme pochopitelně až po usazení a nádrže vyrovnáme použitím vodováhy.
Propojení potrubí

V této fázi nás čeká spojení obou nádrží a domku potrubím. Nejdříve napojíme nátok z domu do předřazené jímky. K tomu využijeme kanalizační potrubí systému KG z PVC o vnějším průměru DN110.

Nádrž čističky odpadních vod propojíme s předřazenou nádrží. Abychom zamezili nátoku nerozložitelných látek, opatříme nátok z předřazené nádrže do nádrže samotné čistírny norným kolenem ještě před spuštěním do výkopu. Opět použijeme materiál KG DN110.
Odtok z nádrže čističky napojíme pomocí potrubí KG DN110.

Poté napojíme odpadní trubku systému HT z polypropylenu o vnější šířce DN50, která slouží pro přesun vratného kalu z nádrže čističky zpět do předřazené jímky. Trubku umístíme co nejdále od odtoku z předřazené jímky.
Po napojení potrubí vyrovnáme nádrže do vodorovné pozice.

Obsyp nádrží

Před finálními úpravami obsypeme nádrže zeminou. Během obsypání zároveň budeme naplňovat nádrže vodou. Hladinu vody je nutné udržovat v takové výšce, aby přesahovala úroveň zeminy kolem nádrže.

Jakmile jsou nádrže stabilizovány, začneme je zasypávat směsí písku o síle asi 10 cm okolo zařízení. Vrstvu po vrstvě důkladně proléváme vodou, aby se materiál kolem nádob co nejlépe spojil a přilnul.
Propojení vzduchových hadic a umístění dmychadla

Asi není třeba připomínat, že dmychadlo je elektrické zařízení, které musíme nainstalovat na místě, kde bude chráněno před deštěm nebo jinou nepřízní počasí. Dmychadlo propojíme s čističkou dvěma barevně odlišenými vzduchovými hadicemi o vnitřním průměru ¾".

Bílá slouží k provzdušňování čističky, zatímco červená je určena pro přesun vratného kalu. V hadicích může vznikat kondenzát, proto je po celé délce k čističce vyspádujeme, aby samovolně odtékal zpátky do zařízení.

Vzdálenost mezi dmychadlem a čističkou odpadních vod by neměla přesáhnout 15 m. Hadice na obou stranách zajistíme nerezovými objímkami, které jsou součástí balení. Doporučujeme také vložit obě hadice do vhodné chráničky, která zabrání opotřebení a poškození.
Poslední úpravy

Z bezpečnostních důvodů je dobré víko komínku předřazené nádrže ČOV zajistit nerezovými šrouby.

Velikost komínků obou nádrží můžeme podle potřeby měnit. Komínek čističky lze zkrátit nebo prodloužit potrubím systému KG o vnějším průměru DN110. Komínek akumulační nádrže je možné prodloužit materiálem KG o vnějším průměru minimálně DN600.
Poslední kontrola

Před finálním zásypem se přesvědčíme, že celý systém funguje, jak má. Odzkoušíme tedy všechny prvky:

  • provzdušňování,
  • otáčení biodisku,
  • kalování do předřazené nádrže.

Pro šikovné svépomocníky nebude postup nic moc složitého. Stačí jen při montáži postupovat podle pokynů a čistírna odpadních vod STMH vám bude sloužit dlouhá léta a bez poruch. Pokud byste si přesto nebyli něčím jistí, pozvěte si zkušeného konzultanta. Naši odborníci z Hellstein vám rádi poradí!


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...