Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Už víte, jakou čističku odpadních vod si pořídíte? Technologie STMH si poradí bez údržby

Stavíte rodinný domek, chatu či chalupu bez připojení na místní kanalizaci a nevíte, co s odpadními vodami? Nebo jste zjistili, že už vám dosavadní septik jednoduše nestačí? Domácí čističky představují nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů. Na trhu je k dispozici nepřeberné množství a rozhodnout se mezi nimi může být pořádný oříšek.

Když se řekne septik, každý tuší, o čem je řeč. Naštěstí už dávno není jediným řešením, jak si poradit s odpadními vodami. Nikdo nemůže popřít, že jeho pořizovací náklady jsou velmi nízké. Nicméně při běžném rodinném provozu dochází k jeho naplnění co každý měsíc. Při průměrné ceně tisíc korun za vývoz udělá užívání septiku pěknou díru do rodinného rozpočtu.

Mezi jednotlivými čističkami je spousta rozdílů, které jsou na první pohled patrné. První, co každého zajímá jsou pořizovací náklady, způsob čištění a údržby, ale také kvalita vyčištěné vody a její další využití. V zásadě všechny fungují na stejném principu jako velké klasické čistírny. Odpadní vody se čistí biologickým způsobem, při němž směs mikroorganismů za přístupu kyslíku rozkládá organickou hmotu.

Levné jednostupňové čističky vyžadují neustálou péči

Jednostupňové řešení je beze vších pochybností lákavé nízkými pořizovacími náklady. Čističku tvoří jedna plastová nádrž, ve které probíhají všechny čistící procesy. Každý měsíc je však potřeba provést údržbu, abychom zajistil správný chod zařízení.

Proces čištění probíhá za pomoci „breberek“, které ke své práci potřebují kyslík, a proto je nutné pravidelně kontrolovat nastavení vzduchových ventilů. Majitel dále musí zajistit kalovou zkoušku a ověřit, zda není na čase kal vyčerpat a odvést. V neposlední řadě se biologicky nerozložitelné látky, jako kusy plastů, písek nebo vlasy musí ručně zlikvidovat. O to stojí skutečně málokdo.

Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu
Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu

Omezení také platí pro používání běžných čistících a dezinfekčních prostředků. Poradí si se znečištěním v domácnosti, ale naruší spokojený život a bezproblémovou práci mikroorganismů v samotné čističce, která pak nefunguje na sto procent. Proto je potřeba jednou za čas mikroorganismy doplňovat. Šetrné prostředky sice zachovají zařízení funkční, jejich účinnost při úklidu v domácnosti je výrazně nižší.

Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu

Třístupňová čistička s technologií STMH, kterou jako jedinou na českém trhu dodává firma Hellstein, je rozdělená do tří částí. V každé probíhá čištění pomocí aerobních a anaerobních mikroorganismů, které zařízení udržují stabilně v chodu s maximální účinností, a to bez hluku a zápachu.

Čistička pracuje natolik samostatně, že se o nic nemusíme prakticky vůbec starat. Odpadní voda se nejdříve shromažďuje do jímky, ve které dochází k vypaření běžných čistících prostředků a usazení veškerých nerozložitelných látek. Tím pádem zcela odpadají starosti a omezení při používání čistících prostředků v domácnosti.

Pokud čističku správně používáme, nemusíme si lámat hlavu ani s doplňováním enzymů a mikroorganismů. Frekvence odvozu směsného kalu ze zařízení s technologií STMH se řídí podle zátěže. Obvykle k němu dochází jednou za tři až deset let. Mechanismus je vyroben z vysoce odolného plastu a před samotnou instalací není potřeba nádrže podbetonovat.

Kam nakonec s vyčištěnou vodou? Díky vysoké kvalitě se vyplatí ji znovu využít, třeba na zálivku nebo do okrasných nádrží. A tím se ušetřené peníze za pravidelný vývoz a snazší instalací znásobí. Bez obav můžeme vodu vypustit také do podzemních vod nebo přilehlých toků. Ať tak či onak, nezapomeňte si pro vypuštění do okolní přírody obstarat potřebné povolení.

Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu
Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu

Efektivní čistění technologií STMH bez hluku a zápachu

Firma Hellstein připraví řešení na míru

Pokud si nevíte rady, přizvěte si zkušeného konzultanta společnosti Hellstein. Poradí vám s řešením přímo na míru a připraví komplexní cenovou nabídku. Její součástí nebude jen cena za samotnou čističku, ale projektová dokumentace pro zdárné schválení vodohospodářským úřadem, příprava jednotlivých povolení, doprava, zajištění výkopových prací, montáž, zprovoznění a zaškolení odborným technikem.

Firma Hellstein připraví řešení na míru
Firma Hellstein připraví řešení na míru

Firma Hellstein připraví řešení na míru
Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Společnost Hellstein je evropský výrobce moderních čistíren odpadních vod a členem asociací čistírenských expertů s tradicí od roku 1999 a nabízí optimální koncepci řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností ...